Wikipedia-logo-tr.png
'den Makedonya ile ilgili bir şeyler var.

İstanbul 'un ünvanı olarak bizzatEvliya Çelebi kullanır. Bakınız : EÇS/1/24
Evliya Çelebi şöyle der:

Eskişehir ve Büyük Kale İstanbul’un Tâmiri Beyânındadır

Osmanlı Devleti hükümet merkezi ve Yunanlıların tahtı Makedonya, yani İstanbul, hükümdarlarının hasretini çektikleri, İslâm ülkesi Hazret-i Süleymân Aleyhisselâm tarafından bina edildiği hakkında nice tarihçinin vasıflarını yazıp, Kurân-ı azîmde fethi tarıihini Beldetün tayyibetün bulmuşlar ( ebced hesabıyla).. ve "Elif lâm mim gulibet’ir-Rum" dan murad, İstanbul’dur demişler ve bâzı tefsir sahipleri "şehirler içinde onun bir misli yaratılmadı" nasssından maksat, bu Makedonya kalesidir demişler.

Sözün kısası gulgule-i Rum, tantana-i Rum, velvele-i Rum, debdebe-i Rum, galebe-i Rum bir ülke ki, yeryüzünde benzeri yoktur.

Yunan tarihleri ve diğer tarihçiler, İstanbul’un yapılması hakkında şu hususta birleşmişlerdir ki İshak Kavline göre, Peygamberimizin doğuşundan 1600 sene evvel Davud oğlu Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm, kaftan kafa ve insü cin ve vahşi hayvanlara ve kuşlara hükmetti. Fakat mağribde (batıda) Okyanus denizi içinde Ferenduz denilen bir adada Sidon denilen şanı büyük bir padişâh vardı. Gayet mağrur olup, Hazret-i Süleymân’a baş eğmeyip, dik-kafalılık etti. Hazret-i Süleymân yer götürmez çok askerle, bütün her cins...Bakınız : EÇS/1/25

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.