FANDOM


MASA TENİSİ OYUN KURALLARI

1.1. MASA

1.1.1.Oyun yüzeyi olarak tanımlanan masa üst yüzeyi, 2.74 m uzunluğunda ve 1.525 m eninde bir dikdörtgen olacak ve zeminden 76 cm yükseklikte yatay bir düzlemde bulunacaktır. 1.1.2. Oyun yüzeyi, masa üst düzeyinin düşey kenarlarını içermeyecektir. 1.1.3. Oyun yüzeyi., her yerinde, 30 cm yükseklikten bırakılan standart bir topun yaklaşık 23 cm sıçrama sağlayacağı herhangi bir malzemeden yapılabilir. 1.1.4. Oyun yüzeyi yeknesak koyu bir renk ve mat olacaktır. Üst yüzeyin 2.74 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz kenar çizgileri, 1.525 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz uç çizgileri bulunacaktır. 1.1.5. Oyun yüzeyi, uç çizgilerine paralel olarak uzanan düşey bir ağ ile iki eşit sahaya bölünecek ve her saha bütün alanında kesintisiz tek parça olacaktır. 1.1.6. Çift yarışmaları iç in her saha, kenar çizgilerine paralel uzanan 3 mm eninde beyaz bir orta çizgisi ile eşit yarı sahaya bölünecektir. Orta çizgi, her iki sahada da sağ ayrı sahaların bir parçası kabul edilecektir.

1.2. AĞ TAKIMI

1.2.1. Ağ takımı; ağ, ağın askı kordonu, destek çubukları ve bunları masaya tutturan kenetlerden oluşacaktır. 1.2.2. Ağ, dış kenarları her iki yanda masa kenar çizgilerinden 15.25 cm dışarıda olan. 15.25. cm yüksekliğindeki destek çubuklarına tutturulmuş bir askı kordonuna asılı olacaktır. 1.2.3. Ağın üstü, bütün uzunluğu boyunca. oyun yüzeyinden 15.25 cm yükseklikte bulunacaktır. 1.2.4. Ağın altı, bütün uzunluğu boyunca, mümkün olduğu kadar oyun yüzeyine, yan uçları ise mümkün olduğu kadar destek çubuklarına yakın olacaktır.

1.3. TOP


1.3.1. Top çapı 40 mm. olan bir küre olacaktır. 1.3.2. Topun ağırlığı 2.7 gr olacaktır. 1.3.3. Top, selüloit veya benzer bir plastik malzemeden yapılmış, beyaz veya turuncu renkte ve mat olacaktır.1.4. RAKET

1.4.1. Raket, herhangi bir boyut, şekil ve ağırlıkta olabilir. Ancak tablası eğilmez, sert ve düz yüzeyli olacaktır. 1.4.2. Tabla kalınlığının en az % 85'i doğal tahta olacaktır. Tablanın içindeki yapıştırıcı tabakası, karbon lifi, cam lifi veya sıkıştırılmış kağıt gibi lifli malzemeler ile sıkıştırılmış olabilir. Ancak bu tabakalar toplam kalınlığın % 7,5'u veya 0.35 mm'den daha kalın olmayacaktır. (Hangisi daha küçük ise). 1.4.3. Tablanın topa vurmak için kullanılan yüzü, yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 2 mm'den çok olmayan, pütürleri dışa doğru, basit bir pütürlü lastikle, yada yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 4 mm'den çok olmayan, pütürleri içeri veya dışarı doğru sandviç lastikle kaplanmış olacaktır. 1.4.3.1. Basit pütürlü lastik, bütün yüzeyi boyunca cm2'de 10'dan az, 50'den çok olmayan düzgün dağılmış pütürlü, doğal veya sentetik, tek tabakalı gözeneksiz bir lastiktir. 1.4.3.2. Sandviç lastik, kalınlığı 2 mm'den çok olmayan basit pütürlü bir dış tabaka ile kaplanmış gözenekli bir lastik tabakasıdır. 1.4.4. Lastik kaplama malzemesi tablayı tamamen kaplamalı, ancak taşmamalıdır. Sadece, tablanın raket sapına en yakın ve parmaklarla kavranan kısmı kaplanmamış bırakabilir veya herhangi bir malzeme ile kaplanabilir. 1.4.5. Tabla, tabla içindeki her tabaka ve kaplama malzemesinin her tabakası veya tablanın topa vurmadan kullanılan yüzündeki yapıştırıcı, sürekli, kesintisiz ve her yerinde aynı kalınlıkta olacaktır. 1.4.6. Tablanın kaplı yüzündeki kaplama malzemesinin yüzeyi veya kaplamasız tabla yüzü; mat bir yüzde canlı kırmızı, diğer yüzde siyah olacaktır. 1.4.7. Yüzeyin sürekliliğinde ve renginin tek düzeliğinden kaza sonucu oluşan küçük sapma ve aşınmalara, yüzeyin niteliği önemli ölçüde değiştirmediği sürece izin verilebilir. 1.4.8. Oyunun başlangıcında veya oyun içinde raketini değiştirdiğinde, her oyuncu, rakibine ve hakeme kullanacağı raketi gösterecek ve incelemelerine izin verecektir.


1.5. TANIMLAMALAR


1.5.1. Ralli, topun oyunda olduğu süredir. 1.5.2. Top, servis amacıyla yukarıya doğru atılmadan önce serbest elin ayasında sabit olarak durduğu son andan; rallinin let veya sayı olarak sonuçlandığı ana kadar oyundadır. 1.5.3. Let; sonucun skora yansıtılmadığı rallidir. 1.5.4. Sayı;sonucun skora yansıtıldığı rallidir. 1.5.5. Raket eli; raketi tutan eldir. 1.5.6. Serbest el, raketi tutmayan eldir. 1.5.7. Vuruş, topa elde tutulan raketle veya bilek altında olmak kaydıyla raket eli ile yapılan temastır. 1.5.8. Oyuncunun topu engellemesi topun rakip tarafından yapılan son vuruştan sonra, kendi uç çizgisini geçmeden, oyun yüzeyinin üstünde veya oyun yüzeyi üstünden geçmekte iken, kendi sahasına değmeden kendisine, giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye dokunmasıdır. 1.5.9. Servisçi; bir rallide topa ilk vuran oyuncudur. 1.5.10. Karşılayıcı; bir rallide topa ikinci vuran oyuncudur. 1.5.11. Hakem; yarışmayı yönetmek için görevlendirilen kişidir. 1.5.12. Yardımcı hakem; belli kararlarda hakeme yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş kişidir. 1.5.13. Oyuncunun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey tanımına; top dışında ralli başında giymekte veya taşımakta olduğu her şeyi içerir. 1.5.14. Top, ağ ile destek çubukları veya ağ ile oyun yüzeyi arası dışında, nereden geçerse geçsin, ağ takımının üstünden veya etrafından geçmiş sayılacaktır. 1.5.15. Uç çizgisinin, masanın her iki yanından sonsuza dek uzandığı kabul edilecektir.


1.6. İYİ BİR SERVİS

1.6.1. Servis başlangıcında top, oyun yüzeyinden daha yukarı seviyede ve uç çizgisinin gerisinde, servisçinin açık ve düz olarak duran servis elinin ayasında serbest ve hareketsiz olarak durmalıdır. 1.6.2. Daha sonra, servisçi; topu, falso verdirmeden serbest el ayasını terk ettikten sonra en az 16 cm yükselecek şekilde, dikeye yakın doğrultuda yukarıya doğru atacaktır. 1.6.3. Servisçi, topa yörüngesinin, en üst noktasından düşmeye başladıktan sonra vuracaktır. Öyle ki top önce kendi sahasına değecek, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerek karşılayıcının sahasına değecektir. Çift yarışmalarında ise top sırasıyla servisçinin ve karşılayıcının sağ yarı sahalarına değmelidir. 1.6.4. Top ve raket, topun yukarıya doğru atılmasından önce serbest elin ayasında hareketsiz olarak durduğu son andan, vurulduğu ana kadar, oyun yüzeyinden daha yukarı seviyede bulunmalıdır. 1.6.5. Topa vurulduğu anda top, servisçinin uç çizgisinin gerisinde olmalı, ancak servisçinin kol, baş veya bacağı dışında, gövdesinin kendi uç çizgisinden en uzak kısmından daha geride olmamalıdır. 1.6.6. İyi bir servis atışının gereklerinin yerine getirildiğinin hakem veya yardımcı hakem tarafından görülebilmesini sağlayacak şekilde servis atılmasından servisçi sorumludur. 1.6.6.1. Eğer hakem servisin kurallarına uygunluğundan şüphe duyar, ancak kendisi veya yardımcı hakem, servisin kurallara uymadığından da emin olamazsa, hakem maçta ilk olayda, aleyhte sayı vermeksizin oyuncuyu uyarabilir. 1.6.6.2. Maçta, aynı oyuncunun veya çift maçında eşinin bundan sonraki aynı veya başka bir sebeple şüpheli görülen servis atışlarında, karşılayıcı bir sayı kazanacaktır. 1.6.6.3. İyi bir servis atışının gereklerinin yerine getirilmesinde açık bir kusur varsa, servisçi uyarılmayacak ilk ve sonraki her kusurunda sayı kaybedecektir. 1.6.7. Kuraldışı olarak hakem, fiziksel özür nedeniyle yerine getirilemeyen bazı iyi servis gereklerini, maç başlamadan önce kendisine bildirilmiş olmak kaydıyla aramayabilir.1.7. İYİ BİR KARŞILAMA

1.7.1. Servis atışından veya bir karşılamadan sonra, topa, ağ takımının üstünden veya etrafından, doğrudan veya ağ takımına değerek geçip rakibin sahasına değecek şekilde vurulacaktır.


1.8. OYUN DÜZENİ


1.8.1. Tek yarışmalarında, önce servisçi iyi bir servis atacak, sonra karışlayıcı iyi bir karşılama yapacak, daha sonra servisçi ve karşılayıcı sırayla iyi karşılama yapacaklardır. 1.8.2. Çiftlerde, iyi servisten sonra karşılayan iyi karşılama yapacak, sonra servisçinin eşi, daha sonrada karşılayanın eşi iyi karşılama yapacaktır. Bundan sonra her oyuncu bu sıra ile iyi karşılama yapacaktır.


1.9. LET


1.9.1. Ralli, aşağıdaki hallerde let olarak değerlendirilecektir. 1.9.1.1. Geçerli bir serviste top, ağ takımının üzerinden veya yanından geçerken ona dokunursa, serviste top ağ takımının üzerinden veya etrafından geçerken ona dokunur ve top karşılayan veya eşi tarafından engellenmişse, 1.9.1.2. Servis, karşılayan oyuncu veya çift hazır değilken atılmışsa, karşılayan veya eşin tarafından topa vurmaya girişiminde bulunmamaları kaydıyla, 1.9.1.3. Servis veya karşılamada başarısızlık veya kurallara uyamama, oyuncunun kontrolü dışında bir etkenden kaynaklanmışsa, 1.9.1.4. Eğer oyun, hakem veya yardımcı hakem tarafından durdurulursa, 1.9.2. Oyun aşağıdaki hallerde durdurulabilir. 1.9.2.1. Servis atma, karşılama sırasının veya saha değişimi hatasının düzeltilmesi amacıyla, 1.9.2.2. Çabuklaştırılmış sistem uygulamasına geçiş amacıyla, 1.9.2.3. Bir oyuncuyu uyarmak veya cezalandırmak amacıyla, 1.9.2.4. Oyun koşulları, ralli soncunu etkileyecek şekilde bozulmuşsa.

1.10 SAYI


1.10.1. Ralli, let olmadıkça, oyuncu aşağıdaki hallerde sayı kazanacaktır. 1.10.1.1. Rakibi iyi bir servis atışı yapamazsa, 1.10.1.2. Rakibi iyi bir karşılama yapamazsa, 1.10.1.3. Top, oyuncunun servis atışından veya karşılamasından sonra, rakibi tarafından vurulmadan önce, ağ takımı dışında herhangi bir şeye değerse, 1.10.1.4. Top rakibinin vuruşundan sonra, kendi sahasına değmeden uç çizgisini geçerse, 1.10.1.5.Rakibi topu engellerse, 1.10.1.6. Rakibi, topa art arda iki kez vurursa, 1.10.1.7. Rakibi, topa, yüzeyi 2.4.3, 2.4.4 ve 2.4.5 maddelerinde belirtilen özelliklere uymayan bir yanı ile vurursa, 1.10.1.8. Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey, oyun yüzeyini hareket ettirirse, 1.10.1.9. Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey, ağ takımına değerse, 1.10.1.10. Rakibinin serbest eli, oyun yüzeyine değerse, 1.10.1.11. Rakip çift, topa ilk servisçi ve ilk karşılayanla belirlenen uygun sıra dışında vurursa, 1.10.1.12. Çabuklaştırılmış sistemde, 2.15.2. maddesinde belirtilen halde.

1.11. SET


1.11.1. Bir set, her iki oyuncu veya çift 10 sayıya ulaşmamış olmak koşulu ile ilk önce 11 sayıya ulaşan oyuncu veya çift tarafından kazanılır. Her iki oyuncu veya çiftin 10'ar sayıya ulaşmış olmaları halinde, ilk önce 2 sayılık bir farka ulaşan oyuncu veya çift seti kazanır.

1.12. MAÇ


1.12.1. Bir maç, herhangi bir tek sayıdaki setlerin çoğunluğun kazanılmasıyla sona erer.

1.13. SERVİS VE SAHA SEÇİMİ


1.13.1. İlk servis, ilk karşılama ve daha seçimi hakkı kura ile belirlenir ve kurayı kazanan, ilk servisçi veya ilk karşılayan olmayı veya istediği sahada başlamayı seçebilir. 1.13.2. Kur'ayı kazanan oyuncu veya çift, ilk servis veya ilk karşılama ya da istediği sahada başlama hakkını seçtikten sonra, diğer oyuncu veya çift diğer seçeneği kullanma hakkına sahip olacaktır. 1.13.3. Her 2 sayıdan sonra, karışlayıcı oyuncu veya çift, servisçi oyuncu veya çift olacak ve set sonuna kadar bu şekilde sürecektir. Ancak her iki oyuncu veya çift 10'ar sayıya ulaşırlarsa veya çabuklaştırılmış sisteme geçilmişse, servis atma ve karşılama sırası aynı şekilde devam edecek, ancak her oyuncu sırası geldiğinde sadece bir servis atacaktır. 1.13.4. Çift yarışmasının her setinde, ilk servis atma hakkına sahip çift, kendi aralarında ilk servisi kimin atacağını belirleyecek, ilk sette karşılayıcı çift kendi aralarında ilk karşılayanın kim olacağını kararlaştıracaktır. Takip edilen setlerde, ilk servisçi belirlendikten sonra, bir önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu ilk karşılayan olacaktır. 1.13.5. Çiftlerde her servis değişiminde, önceki karşılayıcı servisçi, önceki servisçinin eşi ise karşılayıcı olacaktır. 1.13.6. Bir sette ilk servisçi olan oyuncu veya çift, bir sonraki sette ilk karşılayan olacaktır. Çift yarışmasının mümkün olan son setinde çiftlerden biri 5 sayıya ulaştığında, takip eden servis karşılama durumunda olan çift, kendi aralarında servis karşılama sırasını değiştirecektir. 1.13.7. Her sette, oyuncu veya çiftler, saha değiştirecektir. Ayrıca, yarışmanın mümkün olan son setinde, taraflardan biri 5 sayıya ulaştığında, taraflar yine saha değiştirecektir.

1.14. SIRA DIŞI SERVİS ATMA VEYA KARŞILAMA, SAHA DEĞİŞİMİ


1.14.1. Eğer bir oyuncu sırası olmadığı halde servis atar veya karşılama yaparsa, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracaktır. Yarışmanın başlangıcında belirlenen sıraya göre, erişilmiş olan skorda hangi oyuncunun servisçi, hangi oyuncunun karşılayıcı olması gerektiği belirlenecek ve doğru düzenleme ile oyun yeniden başlayacaktır. Çift yarışmalarında ise doğru sıra, oynanmakta olan setin başında ilk servis hakkı olan çiftin yaptığı tercih dikkate alınarak belirlenir. 1.14.2. Oyuncular gerektiği zamanda saha değiştirilmemişse, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracaktır. Erişilen skorda, yarışma başında belirlenen düzene göre tarafların hangi sahada bulunmaları gerektiği karşılaştırılacak ve doğru düzenleme ile oyun yeniden başlayacaktır. 1.14.3. Ancak her koşulda, hatanın anlaşıldığı andan önceki bütün sayılar geçerli olacaktır.

1.15. ÇABUKLAŞTIRILMIŞ SİSTEM


1.15.1. Her iki oyuncu veya çiftin en az 9'ar sayıya ulaşmaları hali dışında, bir set 10 dakikalık oyun süresi sonunda bitmemiş ise veya her iki oyuncu veya çiftin istekleri halinde daha önce herhangi bir zamanda çabuklaştırılmış sisteme geçilir. 1.15.1.1. Zaman limitine erişildiğinde top oyunda ise hakem oyunu durduracak, çabuklaştırılmış sisteme geçilerek oyun durdurulan rallideki servisçinin servisi ile yeniden başlayacaktır. 1.15.1.2. Zaman limitine erişildiğinde top oyunda değilse, oyun bir önceki rallide karşılayıcı olan oyuncunun servisi ile başlayacaktır. 1.15.2. Bundan sonra her oyuncu sırayla bir sayı için servis atacak ve karşılayıcı oyuncu veya çift 13 iyi karşılama yaparsa karşılayan taraf bir sayı kazanacaktır. 1.15.3. Eğer çabuklaştırılmış sisteme geçişmiş ise veya bir set 10 dakikadan uzun sürerse maçın, takip eden bütün setleri çabuklaştırılmış sistemle oynanacaktır.

SERVİS KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

(01.09.2002 tarihinden sonra geçerli olacaktır) 1.6.1. Servis atışı, topun servis atıcının açık duran serbest elinin ayasının içinde duruşu ile başlar. 1.6.4. Topun eli terk ettiği andan vurulduğu ana kadar, servis atıcının uç çizgisinin gerisinde ve oyun düzeyi hizasının üzerinde olacaktır. 1.6.5. Topa vurulduğu anda, servis atıcı veya çiftler maçında eşinin, vücut veya giysilerinin hiçbir şekilde; top ile file ayaklarının teşkil ettiği çizgi (alan) içinde bulunmayacaktır. NOT : 1.6.5. maddesinde belirtilen alan top ile file tutucuları arasındaki hayali ÜÇGEN ALANDIR.


3. ULUSLARARASI YARIŞMALAR İÇİN YÖNETMELİK

2.1. YÖNETMELİK VE KURALLARIN KAPSAMI


2.1.1. Yarışma Çeşitleri 2.1.1.1. Uluslararası yarışma; birden fazla federasyonun oyuncularının, katılabileceği yarışmadır. 2.1.1.2. Uluslararası Maç; federasyonları temsil eden takımlar arasındaki maçtır. 2.1.1.3. Açık Turnuva; Bütün federasyonların sporcularına açık olan turnuvadır. 2.1.1.4. Kısıtlı Turnuva; yaş grupları dışında, katılımın sadece belirlenmiş sporcu grupları ile sınırlı tutulduğu turnuvadır. 2.1.1.5. Çağrılı Turnuva; katılımın sadece ismen davetli sporcularla sınırlandırıldığı turnuvadır. 2.1.2. Uygulanabilirlik 2.1.2.1. 2.1.2.2.'de belirtilen husus dışında, Masa tenisi oyun kuralları (2. Bölüm), Dünya, kıta ve olimpiyat karışmalarında, açık turnuvalarda ve katılımcı federasyonlar başta türlü anlaşmamışlarsa, uluslararası yarışmalarda uygulanacaktır. 2.1.2.2. Konsey, icra komitesince belirlenen kural değişikliği denenmesi için bir açık turnuva organizatörünü yetkili kılabilir. 2.1.2.3. Uluslararası Yarışmalar için, yönetmelik aşağıdaki hallerde uygulanacaktır. 2.1.2.3.1. Konseyce başka türlü kararlaştırılıp, katılımcı federasyonlara önceden aksi bildirilmedikçe, dünya ve olimpiyat yarışmalarında, 2.1.2.3.2. İlgili kıta federasyonlarınca, katılımcı federasyonlara aksi önceden bildirilmedikçe, kıta yarışmalarında, 2.1.2.3.3. İcra komitesince başka uygulamalar için yetki verilip, bu uygulamaların 2.1.2.4. uyarınca katılımcılarla kabul edildiği haller dışında uluslararası açık şampiyonalarında (2.7.1.2.), 2.1.2.3.4. 2.1.2.4.'de belirtilen hal dışında, Açık Turnuvalarda, 2.1.2.4. Bir açık turnuva, bu yönetmelik hükümlerinden herhangi birine uymuyorsa bu değişikliklerin şekli ve kapsamı katılım formlarında açıkça belirlenecektir. Formların doldurulup teslimi, katılımcının yarışma koşullarını, bu değişikliklerle kabulünün yazılı olarak onaylaması şartıyla kabul edilecektir. 2.1.2.5. Kurallar ve Yönetmelikler bütün Uluslararası Yarışmalar için tavsiye edilmekle birlikte, yönetmeliğe uygun olmak kaydıyla, uluslararası kısıtlı ve çağrılı turnuvalarla uluslararası federasyonlara bağlı olmayan organlarca düzenlenen kabul görmüş uluslararası yarışmalar organizasyon yetkililerinin belirleyeceği kurallarla yapılabilir. 2.1.2.6. Üzerinde önceden anlaşma sağlanan ve yayınlanan yarışma kurallarında açıkça belirtilen değişiklikler dışında uluslararası yarışmalarda bu kuralların ve yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğu kabul edilecektir. 2.1.2.7. Yönetmelik hükümlerinin ayrıntılı açıklamaları ve yorumları ile donatımın teknik özellikleri, konseyce, teknik bültenler de, maç görevlileri turnuva başhakemleri için el kitaplarında yayınlanacaktır.


2.2. DONATIM VE OYUN KURALLARI

2.2.1.1 Yetki verilmiş ve onaylanmış donatım. 2.2.1.1. Oyun donatımının onayı ve yetki verilmesi, konsey adına donatım komitesince yürütülecektir. Konsey, bir yetki ve onayın devamını spor için zararlı bulursa, herhangi bir zamanda bu yetki ve onayı geri alabilir. 2.2.1.2. Bir açık turnuvanın katılım veya tanıtım formunda kullanılacak masanın marka ve rengi, ağ takımının markası, topun marka ve rengi belirtilecek, malzeme ve donatımın seçimi, yarışmanın yapıldığı ülke federasyonu tarafından ITTF'ce onaylanan marka ve tipler arasından yapılacaktır. 2.2.1.3. Raketin topa vurmak için kullanılan her bir yüzündeki kaplamalar ITTF'ce geçerli onaya sahip marka ve tipte olacak ve raket tablasına, markası ve ITTF simgesi vurma yüzeyinin kenarında açıkça görülebilecek şekilde yapıştırılacaktır. 2.2.2. Giyim 2.1.2.2. Oyun giysisi, normal olarak kısa kollu forma, şort veya etek, çoraplar ve spor ayakkabılarından oluşacaktır. Bunların dışında, örneğin eşofmanın tümü veya bir parçası gibi başka giysiler, başhekimin izni olmadan giyilemez. 2.2.2.2. Forma, etek veya şortun ana rengi, forma yaka ve kolları dışında kullanılan topun renginden açıkça farklı olacaktır. 2.2.2.3. Giysi, forma arka yüzünde, oyuncuyu, federasyonunu veya kulüp yarışmalarında kulübünü belirten rakam veya harfler ve 2.2.4.9. yarınca reklamlar taşıyabilir. 2.2.2.4. Yarışmalarda organizatörler tarafından oyuncuyu tanımlamak üzere kullanılan numaralara, giysideki reklamlara göre öncelik verilecek, formanın sırtında, orta yerde bulunacak ve alanı 600 cm2'den büyük olmayan bir panel içinde yer alacaktır. 2.2.2.5. Giysinin ön ve yan yüzünde yer alan simge, yazı ve şekiller ve oyuncunun kullandığı takılar rakip oyuncuyu rahatsız edecek şekilde parlak, göz alıcı veya yansıtıcı olmamalıdır. 2.2.2.6. Giysiler, oyunun ciddiyetini bozacak, uygunsuz, hareket içeren yazı ve şekiller taşımayacaktır. 2.2.2.7. Giysinin kurallara uygunluğu veya kabul edilebilirliği konusunda her sorun başhekim tarafından çözümlenecek ve kararlaştırılacaktır. 2.2.2.8. Bir takım maçında yer alan veya aynı federasyonu temsel eden çift maçı oynayan oyuncular, çorap ve ayakkabılarında olası bir farklılık dışında bir örnek giyineceklerdir. 2.2.2.9. Rakip oyuncu ve çiftler, izleyicilerle kolayca ayırt edilebilmelerini sağlamak amacıyla yeterince farklı renklerde forma giyeceklerdir. 2.2.2.10 Rakip oyuncular veya takımlar, benzer giysi taşıyorlar ve hangi tarafın giysi değiştireceği konusunda anlaşamıyorlarsa, karar kura ile belirlenir. 2.2.2.11. Dünya şampiyonaları, olimpiyat yarışmaları veya uluslararası açık şampiyonalarda yarışan oyuncular kendi federasyonlarınca onaylanan tipte forma, şort veya etek giyeceklerdir.2.2.3. Oyun Koşulları

2.2.3.1. Oyun alanı 14 m'den kısa 7 m'den dar ve 5 m'den daha alçak olmayacaktır. 2.2.3.2. Oyun alanı, komşu oyun alanlarından ve izleyicilerden ayrılmasını temin eden yaklaşık 75 cm yüksekliğinde, tümü aynı koyu renkte çevre panoları ile çevrelenecektir. 2.2.3.3. Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında, oyun yüzeyi yüksekliğinde ölçülen ışık şiddeti, oyun yüzeyinin her yerinde değişmez bir şekilde en az 1000 lux. oyun alanının diğer yerlerinde en az 600 lux, diğer yarışmalarda, ışık şiddeti oyun yüzeyi üzerinde değişmez bir şekilde en az 600 lux oyun alanının diğer yerlerinde en az 400 lux olacaktır. 2.2.3.4. Birden fazla masanın kullanımı halinde, ışık şiddeti, bütün masalar için aynı olacaktır. Oyun salonunda arka planın aydınlatma seviyesi, oyun alanındaki en düşük seviyeden daha yüksek olmayacaktır. 2.2.3.5. Işık kaynağı zeminden en az 5 m yükseklikte olacaktır. 2.2.3.6. Arka Plan genel olarak karanlık olacak, parlak ışık kaynakları içermeyecek veya örtülmemiş pencerelerden veya başka aralıklardan gün ışığı almayacaktır. 2.2.3.7. Zemin, açık renk olmayacak, parlak yansıtma yapmayacaktır. Yüzeyi tuğla, beton veya taş olmayacaktır. Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında ise zemin ahşap veya ITTF tarafından onaylanmış marka ve tipte serilebilir sentetik malzeme olacaktır. 2.2.4. Reklamlar 2.2.4.1. Oyun alanı içinde reklamlar, sadece normal olarak oyun alanında bulunan araç ve gereçlerde yer alacak ve ayrıca ilave özel reklam araçları bulunmayacaktır. 2.2.4.2. Floresan veya ışıltılı renkler oyun alanının hiçbir yerinde kullanılmayacaktır. 2.2.4.3. Çevre panolarının oyun alanına bakan iç yüzeylerinde yer alan yazı veya simgeler, beyaz veya turuncu veya iki renkten çok renk içermeyecek, yükseklikleri 40 cm'den büyük olmayacaktır. Yazı veya simgelerin, arka plan rengi biraz koyu veya biraz açık tonlarında olması tavsiye edilmektedir. 2.2.4.4. Zemindeki ve masanın yan ve uç kenarlarındaki yazı ve simgeler arka plan rengin biraz koyu veya biraz açık tonlarında veya siyah olacaktır. 2.2.4.5. Oyun alanının zemininde, masanın iki ucunda ve iki yanında birer adet olmak ve her biri 2.5 m2'lik alan içinde yer almak üzere en fazla 4 reklam bulunabilir. Reklamlar, çevre panolarından 1 m'den daha az ve uçlardakiler 2 m'den daha fazla uzaklıkta olmayacaktır. 2.2.4.6. Masanın her iki yan kenarının her bir yarısına bir, her bir uç kenarda bir geçici reklam yer alabilir. Geçici reklamlar, sabit reklamlardan açıkça ayrı bir şekilde yer almalı ve her biri 60 cm olan bir uzunluğu aşmamalıdır. Bu reklamlar, diğer masa tenisi malzemesi yapımcılarına ait olmayacaktır. 2.2.4.7. Ağ üzerindeki reklamlar, arka plan rengin biraz koyu veya biraz açık tonlarında olacak ve üst kenarından itibaren 3 cm olan şerit içinde yer almayacak ve ağır diğer yanının görünmesini engellemeyecektir. 2.2.4.8. Hakem masaları veya oyun alanı içindeki diğer donatımın herhangi bir yüzünde yer alan reklamların toplam alanı 750 cm2 geçmeyecektir. 2.2.4.9. Oyuncu giysilerindeki reklamlar aşağıdaki sınırlamalara uyacaktır. 2.2.4.9.1. Toplam alanı 24 cm2'yi geçmemek üzere, üretici firmanın marka, sembol veya ismi, 2.2.4.9.2. Formanın önünde veya yanında toplam alanı 200 cm2'yi geçmeyen, birbirinden açıkça ayrılmış en fazla 3 reklam, 2.2.4.9.3. Formanın sırtında 200 cm2'yi geçmeyen 1 reklam, 2.2.4.9.4. Şort veya etek üzerinde toplam alanı 80 cm2'yi geçmeyen en fazla 2 reklam, 2.2.4.10. Oyuncuların numaraları üzerindeki reklamlar 100 cm2'den büyük olmayacaktır. 2.2.4.11. Hakem giysilerindeki reklamlar 40 cm2'yi geçmeyecektir. 2.2.4.12. Oyuncu giysileri veya numaraları üzerinde tütün ürünleri, alkollü içkiler veya zararlı uyuşturucularla ilgili reklamlar bulunmayacaktır.

2.3. GÖREVLİLERİN YETKİLERİ


2.3.1. Başhakem 2.3.1.1. Bir bütün olarak her yarışma için bir başhakem atanacak, kimliği ve yeri, katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir. 2.3.1.2. Başhakem aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır. 2.3.1.2.1. Kura yönetimi, 2.3.1.2.2. Maçların saat ve masa dağılımı, 2.3.1.2.3. Maç görevlilerinin atanması, gerektiğinde değiştirilmesi veya görevden alınması. 2.3.1.2.4. Maç görevlileri için turnuva öncesi brifing yapılması, 2.3.1.2.5. Oyuncuların temsil durumlarının kontrol edilmesi, 2.3.1.2.6. İvedi hallerde yarışmaların durdurulması, 2.3.1.2.7. Oyuncuların, maç sırasında oyun alanından ayrılabilmelerine karar verilmesi. 2.3.1.2.8. Alıştırma süresinin uzatılabilmesi, 2.3.1.2.9. Yarışma sırasında oyuncuların eşofman giyebilmeleri, 2.3.1.2.10. Oyun koşulları, oyun donatımı ve giysilerin uygunluğu dahil, yönetmelik ve kuralların yorumu ile ilgili her türlü sorunun karara bağlanması, 2.3.1.2.11. Zorunlu duraklamalarda oyuncuların çalışma yapıp yapamayacaklarına ve nerede yapabileceklerine karar verilmesi, 2.3.1.2.12. Kötü davranışlar veya kuralların çiğnenmesi hallerinde gerekli disiplin önlemlerinin alınması, 2.3.1.3. Yarışma yönetim komitesinin onayı ile başhakemin görevlerinden bazıları diğer kişilere aktarılırsa, onların özel sorumluluk alanları, bulunacakları yerler katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir. 2.3.1.4. Tüm yarışma boyunca başhakem veya yokluğunda yetkili vekili hazır bulunacaktır. 2.3.1.5. Başhakem gerekli gördüğünde, bir hakem veya yardımcı hakem veya vuruş sayısı her hangi bir anda değiştirebilir. Ancak bu görevlilerin kendi yetkilerinde verdikleri kararı değiştiremez.


2.3.2. Maç Görevlileri


2.3.2.1. Her maç için bir hakem ve bir yardımcı hakem görevlendirilecektir. 2.3.2.2. Hakem, masanın yanında, ağ takımı hizasında oturacak ve ayakta duracaktır. Yardımcı hakem, masanın diğer yanında, yüzü hakeme karşı oturacaktır. 2.3.2.3. Hakem aşağıdaki hususlarda sorumlu olacaktır: 2.3.2.3.1. Oyun koşullarının ve donatımın uygunluğunun kontrol edilmesi, varsa noksanların başhakeme rapor edilmesi, 2.3.2.3.2. 2.4.2.1.1. ve 2.4.2.1.2. maddelerinde belirtildiği şekilde, gelişigüzel bir top belirlemek, 2.3.2.3.3. Servis atma, karşılama ve saha seçimi için kura çekimi, 2.3.2.3.4. Servis kurallarının, fiziksel özür yüzünden yerine getirilemediği konusunda, karar vermek. 2.3.2.3.5. Servis, karşılama ve saha sıralarının kontrol edilmesi varsa hatalarının düzeltilmesi, 2.3.2.3.6. Her rallinin sayı veya let olarak sonucuna karar vermek, 2.3.2.3.7. Yönteme uygun olarak skorun duyurulması, 2.3.2.3.8. Zamanı geldiğinde çabuklaştırılmış sisteme geçilmesi, 2.3.2.3.9. Oyunun sürekliliğin sağlanması, 2.3.2.3.10 Öğüt verme ve davranış kurallarının çiğnenmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması, 2.3.2.4. Yardımcı hakem oyunundaki topun, masanın kendine yakın olan kısmında yan yüze değiş değmediğine karar verir. 2.3.2.5. Hakem veya yardımcı hakemden her biri aşağıdaki hususlarda karar verebilirler: 2.3.2.5.1. Oyuncunun servis atışının kurallara uygun olmadığına, 2.3.2.5.2. Serviste topun, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerken ağ takımına değdiğine, 2.3.2.5.3. Oyuncunun topu engellediğine, 2.3.2.5.4. Oyun koşullarının, ralli sonucunu etkileyecek şekilde bozulduğuna, 2.3.2.5.5. Alıştırma, oyun ve duraklama sürelerine, 2.3.2.6. Çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde, karşılayıcı oyuncu veya çiftin vuruşlarını saymak üzere, yardımcı hakem veya ayrı bir görevli, vuruş sayıcı olarak görevlendirilebilir. 2.3.2.7. 2.3.2.5. ve 2.3.2.6. gereğince yardımcı hakem veya vuruş sayısı hakemin vermiş olduğu bir karar, hakem tarafından geçersiz sayılamaz.


2.3.3. İtirazlar


2.3.3.1. Bireysel maçta oyuncuların, takım maçında takım antrenörlerinin anlaşması, bir olgu hakkındaki sorunlarda müsabaka hakeminin, kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili sorunlarda sorumlu başhakemin, turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili sorunlarda, sorumlu başhakemin turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili sorunlarda, sorumlu yönetim komitesinin kararlarını değiştiremez 2.3.3.2. Sorumlu maç görevlisinin bir olgu ile ilgili kararına karşı başhakeme veya başhakemin kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili kararına karşı sorumlu yönetim komitesine itirazda bulunulamaz. 2.3.3.3. Maç görevlisinin kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili bir kararına sorumlu başhakeme itiraz edilebilir. Başhakemin kararı son ve kesin karar olacaktır. 2.3.3.4. Kural ve yönetmeliklerle belirlenmemiş turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili konularda başhakem kararına, sorumlu yönetim komitesine itiraz edilebilir. Sorumlu yönetim komitesinin kararı son ve kesin karar olacaktır. 2.3.3.5. Bireysel maçlarda itiraz, sadece sorunun çıktığı maça katılan bir oyuncu tarafından yapılabilir. Takım maçlarında ise itiraz sadece sorunun çıktığı maça katılan ilgili takımın kaptanı tarafından yapılabilir. 2.3.3.6. Yönetmelik ve kuralların yorumu ile ilgili olarak başhakemin, veya turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili olarak sorumlu yönetim komitesinin kararından kaynaklanan sorunlar itiraz yetkisine sahip oyuncu veya takım kaptanı tarafından, kendi federasyonu kanalı ile, incelemek üzere ITTF kural komitesine aktarılabilir. 2.3.3.7. ITTF kural komitesi, gelecekteki kararlar için kılavuz olmak üzere bir kural belirler. Bu kural, bir federasyon tarafından konsey veya genel kurula protestoya konu edebilir. Ancak bütün bunlar, sorumlu başhakem veya sorumlu yönetim komitesinin daha önce almış olduğu kararın kesinliğini etkilemez.

2.4. MAÇ YÖNETİMİ

2.4.1. Sayıların Belirtilmesi 2.4.1.1. Hakem, rallinin tamamlanmasından sonra, top oyun dışı kalır almaz veya mümkün olan en kısa zamanda sayıları söyleyecektir. 2.4.1.1.1. Set süresince, hakem sayıları sayarken, önce bir sonraki rallide servis atacak oyuncu veya çiftin sayısını ve sonra karşı oyuncu veya çiftin sayısını söyleyecektir. 2.4.1.1.2. Hakem, setin başlangıcında ve her servis değişiminde sayılardan sonra, servisçiyi işaret edecek ve adını söyleyecektir. 2.4.1.1.3. Her setin sonunda, hakem önce seti kazanan oyuncu veya çiftin ismini, sonra kazanan oyuncu veya çiftin sayısını, daha sonra kaybeden oyuncu veya çiftin sayısını söyleyecektir. 2.4.1.2. Hakem sayıları sayarken, kararını belirten el işaretleri kullanabilir. 2.4.1.2.1. Bir sayı olduğunda, hakem, sayıyı kazanan oyuncu veya çift tarafındaki elini, omuz hizasına kadar kaldırabilir. 2.4.1.2.2. Herhangi bir nedenle bir ralli let olduğunda hakem, rallinin sona erdiğini belirtmek üzere elini başından yukarı seviyeye kadar kaldırabilir. 2.4.1.3. Sayılar ve çabuklaştırılmış sistemde vuruş sayıları İngilizce veya her iki oyuncu veya çift ile hakem için uygun herhangi bir başka dilde sayılacaktır. 2.4.1.4. Sayılar mekanik veya elektrikli tabelalarla oyuncular ve seyirciler tarafından açıkça görülebilecek şekilde gösterilecektir. 2.4.1.5. Bir oyuncu kötü davranış nedeniyle resmen uyarıldığında, sayı tabelası üzerinde veya yakınında o oyuncunun sayısının yanına bir sarı kart yerleştirilecektir.


2.4.2. Donatım


2.4.2.1. Oyuncular topları oyun alanı içinde seçmeyeceklerdir. 2.4.2.1.1. Oyunculara oyun alanına gelmeden önce mümkün olan bir başka yerde bir veya daha fazla sayıda top seçme olanağı verilecek ve maç, bu toplardan hakem tarafından gelişgüzel alınan biri ile oynanacaktır. 2.4.2.1.2. Eğer oyuncular oyun alanına gelmeden önce bir top seçilmemişse, maç, yarışma için belirlenen top kutularından birinden hakem tarafından gelişigüzel alınan bir topla oynanacaktır. 2.4.2.1.3. Eğer bir maç sırasında top oynanamaz hale gelirse, maçtan önce seçilen bir diğer topla değiştirilecek, seçilmiş bir top yoksa, hakem tarafından, yarışma için belirlenmiş toplardan birini gelişigüzel seçerek oyuna devam edilecektir. 2.4.2.2. Raket Bireysel maç süresince kaza ile kullanılmayacak şekilde hasara uğramadıkça değiştirilmeyecektir. Böyle bir durumda, oyuncu derhal, maç başında oyun alanına getirdiği veya oyun alanında kendisine verilecek diğer bir raketle oyuna devam edecektir. 2.4.2.3. Hakem tarafından aksine izin verilmedikçe, aralarda, oyuncular raketlerini masa üstünde bırakacaklardır.


2.4.3. Alıştırma


2.4.3.1. Oyuncular, maç başlamadan hemen önce, maç masasında 2 dakikaya kadar alışma çalışması yapabilirler. Bu süre ancak başhakemin izniyle uzatılabilir. 2.4.3.2. Oyunun zorunlu durdurulması halinde, başhakem oyuncuların, maç masası dahil herhangi bir masada çalışmalarına izin verebilir. 2.4.3.3. Kırılan bir top veya raketin değiştirilmesinden sonra, oyunculara kullanacakları yeni malzemeye alışmaları ve kontrol edebilmeleri için uygun bir süre tanınacak, ancak bu süre birkaç alıştırma rallisinden daha uzun olmayacaktır.


2.4.4. Aralar


2.4.4.1. Bir bireysel maçta mola isteği, oyuncu veya çift tarafından veya belirlenmiş bir kişi tarafından yapılabilir. Takım yarışmalarında ise mola isteği, oyuncu veya çift veya takım kaptanı tarafından yapılabilir. 2.4.4.1.1. Maçın setleri arasında 1 dakikaya kadar ara. 2.4.4.1.2. Her setin başından itibaren her 6 sayıdan sonra ve maçın mümkün olan son setinde daha değiştirilirken havlu ile kurulanmak amacıyla çok kısa aralar. 2.4.4.2. Bir oyuncu veya çift, bir bireysel maç süresince 1 dakikaya kadar mola isteyebilir. 2.4.4.2.1. Bir bireysel maçta mola isteği, oyuncu veya çift tarafından veya belirlenmiş bir kişi tarafından yapılabilir. Takım yarışmalarında ise mola isteği, oyuncu veya çift veya takım antrenörü tarafından yapılabilir. 2.4.4.2.2. Mola isteği, ancak top oyun dışı kaldığında, iki elle yapılacak "T" işareti ile belirtilir. 2.4.4.2.3. Geçerli bir mola isteği alındığında hakem oyunu durduracak ve beyaz kart gösterecektir. Daha sonra bu kartı istekte bulunan oyuncu veya çiftin yarı alanına koyacaktır. 2.4.4.2.4. Mola isteğinde bulunan oyuncu veya çift oyuna devama hazır olduğunda veya 1 dakikalık mola süresinin sonunda (hangisi daha önce ise) beyaz kart masadan alınacak ve oyuna devam edilecektir. 2.4.4.3. Eğer bir oyuncu kaza sonucu geçici olarak sakatlanacak olursa ve başhakem duraklama süresinin rakip oyuncu veya çifte dezavantaj sağlamayacağı kanısındaysı, 10 dakikayı geçmeyen, mümkün olduğu kadar kısa bir süre için oyunun durmasına başhakem izin verebilir. 2.4.4.4. Maçın başında zaten varolan veya olabileceği beklenen sakalıklar için duraklamaya izin verilmeyecektir. Aynı şekilde, normal olarak oyunun stresinden, kramplarda veya oyuncunun beden yapısının neden olduğu bitkinliklerden kaynaklanan rahatsızlıklarda da oyun durdurulmayacaktır. Oyunun durdurulmasına, örneğin düşme sonucu yaralanma gibi bir kaza ile oluşan sakatlıklar halinde izin verilebilecektir. 2.4.4.5. Eğer oyun alanında herhangi birinin kanaması olursa, oyun derhal durdurulacak ve bu kişi tıbbi tedavi görüp, oyun alanındaki bütün kan izleri temizleninceye kadar başlatılmayacaktır. 2.4.4.6. Oyuncular bütün maç süresi boyunca oyun alanı içinde veya yakınında bulunacaklardır. Ancak set aralarındaki geçerli duraklamalarda başhakemin izniyle ve hakemin gözetiminde oyun alanından 3 m mesafeye kadar ayrılabilirler.


2.5. DİSİPLİN

2.5.1. Öğüt


2.5.1.1. Bir takım müsabakasında, oyuncular herhangi birinden öğüt alabilir. 2.5.1.2. Bireysel yarışmalarda, bir oyuncu veya çift, sadece maçtan önce hakeme bildirilen belirli bir kişiden öğüt alabilir. Ancak, çifti oluşturan oyuncular farklı federasyonlara mensup ise, her biri ayrı birer öğüt verici gösterebilirler. Eğer yetkisiz bir kişi öğüt verecek olursa hakem kırmızı kart göstererek, o kişiyi oyun alanından uzaklaştıracaktır. 2.5.1.3. Oyuncular sadece setler arasında veya oyunun izin verilen diğer duraklamalarında öğüt alabilir. Ancak alışma süresinin sonu ile maçın başlaması arasında öğüt alamazlar. Eğer , öğütçü, diğer zamanlarda öğüt verecek olursa, hakem sarı kart gösterecek ve öğütçüyü, bu tür devam eden davranışında oyun alanından uzaklaştırılacağı konusunda uyaracaktır. 2.5.1.4. Bir uyarıdan sonra, aynı takım yarışmalarda veya bireysel maçta, herhangi bir kişi kural dışı öğüt verecek olursa, hakem, o kişiyi, daha önce uyarılmış olsun veya olmasın, kırmızı kart göstererek, oyun alanından uzaklaştıracaktır. 2.5.1.5. Bir takım yarışmasında, oyun alanından uzaklaştırılan öğütçünün, oynaması gereken haller dışında, oyun alanına dönmesine takım yarışması sona erinceye kadar izin verilmeyecektir. Bireysel yarışmada ise, maç sona erinceye kadar izin verilmeyecektir. Bireysel yarışmada ise, maç sona erinciye kadar oyun alanına dönüşüne izin verilmeyecektir. 2.5.1.6. Eğer öğüt veren oyun alanından uzaklaşmayı reddeder veya maçın sona ermesinden önce oyun alanına geri dönerse, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir. 2.5.1.7. Bu kurallar, bir oyuncu veya takım kaptanının, uygun bir şekilde, yasal itiraz yapmasına veya bir idari kararın açıklanması Federasyon Temsilcisi veya tercüman ile görüşme yapılmasına engel olmayacaktır.


2.5.2. Davranış


2.5.2.1. Oyuncular ve antrenörler, rakibi kötü niyetle etkileyecek, seyircileri rahatsız edebilecek, oyunu oynanamaz hale getirebilecek; örneğin tahrik edici dil kullanılması, topun kasten kırılması veya kasten oyun alanı dışına vurulması, masa veya çevre panolarının tekmelenmesi, maç görevlilerine saygısızlık yapılması gibi hallerden kaçınacaklardır. 2.5.2.2. Bir oyuncu veya antrenör herhangi bir anda, ciddi bir suç işlerse, hakem oyunu durduracak ve derhal başhakeme durumu bildirecektir. Daha az önemli kabahatlerde hakem, ilk olayda, sarı kart göstererek hareketi yapanı, tekrarı halinde cezalandıracağı konusunda uyaracaktır. 2.5.2.3. 2.5.2.2. ve 2.5.2.5. hali dışında, uyarı almış bir oyuncu, aynı bireysel maçta veya takım maçında ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem rakibine 1 sayı, takip eden kusurlu davranış halinde 2 sayı verecek ve her seferinde sarı ve kırmızı kartları birlikte gösterecektir. 2.5.2.4. Eğer aynı bireysel maçta veya takım maçında, aleyhine 3 ceza sayısı verilen bir oyuncu kötü davranışlarını sürdürecek olursa, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir. 2.5.2.5. Eğer bir oyuncu, maç süresince, hasara uğramadığı halde raketini değiştirecek olursa, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir. 2.5.2.6. Çiftler maçında herhangi bir oyuncuya yapılan uyarı veya verilen ceza sayısı, o çift için geçerli olacaktır. Ancak aynı takım maçının, takip eden bireysel maçlarında oynayacak kabahatli olmayan bireysel sporcu için, çift maçında yapılan uyarı veya ceza sayısı göz önüne alınmayacaktır. Çiftler maçının başlangıcında, aynı takım maçında, çifti oluşturan oyunculardan hangisinin uyarı veya ceza sayısı yüksekse, o yüksek sayı, o çift için geçerli sayılacaktır. 2.5.2.7. 2.5.2.2. hali dışında, eğer uyarı almış bir antrenör aynı bireysel maçta veya takım maçında ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem kırmızı kart gösterecek ve takım maçının veya bireysel maç ise bireysel maçın sonuna kadar oyun alanından uzaklaştıracaktır. 2.5.2.8. Başhakem, hakem tarafından kendisine bildirilsin veya bildirilmesin, ciddi boyutta davranış kusuru veya saldırgan tavır sergileyen oyuncuya kırmızı kart gösterecek bir maç, bir yarışma veya tüm bir yarışma için oyun dışında bırakma yetkisine sahiptir. 2.5.2.9. Takım maçlarında veya bireysel maçlarda, iki bireysel maçtan diskalifiye edilmiş bir oyuncu, o takım veya bireysel maçlarından otomatik olarak diskalifiye edilecektir. 2.5.2.19. Bir yarışma boyunca, iki kez oyun alanı dışına gönderilen bir kişiyi, başhakem o yarışmanın sonuna kadar yarışma dışı bırakabilir. 2.5.2.11. Çok ciddi kötü davranış hallerinde durum bu davranışta bulunanların federasyonuna rapor edilecektir.


2.5.3. Lastik Yapıştırma


2.5.3.1. Kaplamalar, raket tablalarına, sadece baskıya hassas yapışkan levhalar veya yasaklanmış solvent içermeyen yapıştırıcılar kullanılmak suretiyle yapıştırılacaktır. Yasaklanmış solventlerin listesi ITTF sekreterliğinden sağlanabilir. 2.5.3.2. Dünya Şampiyonaları, olimpiyat yarışmaları ve önemli seçme turnuvalarında yasaklanmış çözücüler için testler uygulanacaktır. Raketinin böyle bir çözücü içerdiği belirlenen oyuncu yarışma dışı bırakılarak durum kendi federasyonuna bildirilecektir. 2.5.3.3. Yarışma salonlarında raket kaplamalarının rakete yapıştırılması için uygun havalandırmaya sahip bir alan sağlanacak ve likit yapıştırıcılar bu alan dışında başka bir mahalde kullanılmayacaktır.


2.6. ELEMELİ YARIŞMALARDA KURALLARI

2.6.1. Baylar ve Ön Elemeyi Kazananlar


2.6.1.1. Elemeli bir yarışmada, ilk turda her sayısı 2'nin herhangi bir kuvveti olmalıdır. 2.6.1.1.1. Eğer katılımcılar yer sayısından az ise, ilk tur, yer sayısına ulaşmak üzere yeterli sayıda bay içerecektir. 2.6.1.1.2. Eğer katılımcılar, yer sayısından fazla ise, bir ön eleme yarışması düzenlenecek; öyle ki, ön elemeyi kazanan oyuncularla, ön elemeye katılmayan oyuncuların toplamı, toplam yer sayısına eşit olacaktır. 2.6.1.2. Baylar fikstüre, ilk turda, derecelerine göre yerleştirilen oyuncuların karşısına gelecek şekilde; üst dereceli oyuncudan başlamak üzere mümkün olduğunca dengeli bir şekilde dağıtılacaktır. 2.6.1.3. Ön elemeyi kazananlar, fikstürde yarılara, çeyreklere, sekizlik ve onaltılıklara kura ile, fikstürde belirlenmiş yerlere uygun ve dengeli bir şekilde yerleştirilecektir.


2.6.2. Derecelere Göre Yerleştirme


2.6.2.1. Yarışmada, en yüksek derecelere sahip katılımcılar, birbirleriyle yarışmanın son turlarından önce karşılaşmayacak şekilde yerleştirilecektir. 2.6.2.2. Derecelere göre ayrılan yer sayısı, katılımcı sayısına göre belirlenen fikstüre uygun olacaktır. 2.6.2.3. Derecesi birinci sırada olan katılımcı, fikstürde ilk yarının en üstüne, ikinci sıradaki katılımcı, ikinci yarının en altına yerleştirilecektir. Derecelemede yer alan diğer katılımcılar, kura ile, fikstüre belirlenmiş yerlere aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir. 2.6.2.3.1. Üçüncü ve dördüncü sırada yer alan katılımcılar ilk yarının en alt sırası ile, ikinci yarının en üst sırasına kura ile, 2.6.2.3.2. Dereceleri, 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı çeyreklerin en alt sıraları ile çift numaralı çeyreklerin en üst sıralarına kura ile, 2.6.2.3.3. Dereceleri 9 ile 16. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı sekizde birliklerin en alt sıraları ile çift numaralı sekizde birliklerin üst sıralarına kura ile, 2.6.2.3.4. Dereceleri 17. ile 32. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı onaltıdabirliklerin en alt sıraları ile çift numaralı onaltıdabirliklerin en üst sıralarına kura ile, 2.6.2.4. Elemeli takım yarışmalarında, bir federasyonun sadece en yüksek dereceli takımı, derecelerine göre yerleştirilme hakkına sahip olacaktır. 2.6.2.5. Derecelere göre yerleştirmede, ITTF, tarafından yayınlanan en son dereceleme listesi kullanılacaktır. Ancak, 2.6.2.5.1 . Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı kıta federasyonuna bağlı federasyonlardan ise, bu kıta federasyonunca yayınlanan en son dereceleme listesi, 2.6.2.5.2. Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı ülke federasyonuna bağlı iseler, bu federasyonca yayınlanan en son dereceleme listesi, öncelikle geçerli olacaktır.


2.6.3. Federasyon Belirlemesine Göre Yerleştirme


2.6.3.1. Aynı federasyonca bildirilen oyuncu ve çiftler, mümkün olduğunca, yarışmanın son turlarından önce karşılaşamayacakları şekilde ayrı yerleştirilecektir. 2.6.3.2. Federasyonlar bildirdikleri listelerde kendi oyuncu ve çiftlerini, kuvvetliden zayıfa doğru, oyun güçlerine göre sıralayacaklar ve bu sıralama klasman dereceleme listelerinde yer alan oyuncuları ile başlayacak ve bu listedeki sıraya uygun olacaktır. 2.6.3.3. Listelerde 1. ve 2. sırada yer alan katılımcılar farklı yarılara, 3. ve 4.'ler ilk ikinin yer aldığı çeyrekler dışında, farklı çeyreklere yerleştirilecektir. 2.6.3.4. Listelerde 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şekilde, ilk dördün yer almadığı sekizde birliklere yerleştirilecektir. 2.6.3.5. 9 ile 16. sıralar arasında bulunan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şekilde, daha yüksek sıralardakilerin yer almadığı onaltıda birliklere yerleştirilecek ve bu şekilde bütün katılımcılar yerleştirilinceye kadar devam edecektir. 2.6.3.6. Farklı federasyonların oyuncularından oluşan, erkek veya bayan çiftler, dünya dereceleme listesinde daha üst sırada yer alan oyuncunun federasyonuna ait çift olarak sayılacaktır. Eğer iki oyuncu da bu listede yer almıyorsa, ilgili kıta dereceleme listesine bakılacak, bu listelerde de yer almıyorlarsa hangi oyuncunun ülke takımı Dünya Takım Sıralaması listesinde daha üst sırada ise, o ülkenin çifti olarak kabul edilecektir. 2.6.3.7. Farklı federasyonların oyuncularından oluşan karma çiftler, erkek oyuncunun federasyonuna ait çift olarak kabul edilecektir. 2.6.3.8. Ön eleme yarışmalarında aynı federasyona bağlı oyuncular, ön eleme grup sayısına kadar, farklı gruplara kura ile yerleştirileceklerdir. Öyle ki, ön eleme gruplarında kazananlar mümkün olduğunca 2.6.3.3. - 2.6.3.4. - 2.6.3.5 maddelerinde belirtilen prensiplere uygun olarak ayrılabilmelidir. 2.6.3.9. Bir federasyon bir oyuncuyu kendi kararı ile bireysel yarışmalar için aday olarak gösterebilir. Ancak oyuncu temsile yetkili olduğu başka bir federasyonun adaylığını kabul etme hakkına sahiptir.


2.6.4. Değiştirmeler


2.6.4.1. Hazırlanmış bir fikstürde değişiklikler ancak sorumlu yönetim komitesinin izini ve mümkünse ilgili federasyon yetkililerinin kararı ile yapılabilir. 2.6.4.2. Fikstür sadece, hataların, katılım bildirimi ve kabullerindeki gerçek yanlış anlamaların düzeltilmesi, 2.6.5.'de belirtilen önemli dengesizliklerin giderilmesi veya 2.6.6.'da belirtildiği üzere yeni oyuncuların eklenmesi amacıyla değiştirilebilir. 2.6.4.3. Yarışmada, maçlar başladıktan sonra, gerekli çıkarmalar dışında, fikstürde bir değişiklik yapılamaz. Bu maddenin tanımlamasıyla bir ön eleme yarışması, ayrı bir yarışma olarak kabul edilecektir. 2.6.4.4. Bir oyuncu, diskalifiye edilmedikçe, kendi izni olmaksızın fikstürden çıkarılmayacaktır. Bu izin ya bulunuyorsa bizzat kendisi ya da kendisi yoksa yetkili temsilcisi tarafından verilecektir. 2.6.4.5. Çiftlerde, eğer her iki oyuncu da mevcut ve oyuna müsait durumda ise herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak yaralanma, hastalık veya bir oyuncunun yokluğu fikstürde bir değişiklik için geçerli neden olarak kabul edilebilir.


2.6.5. Fikstür Yenileme


2.6.5.1. 2.6.4.2., 2.6.4.5. ve 2.6.5.2.'de belirtilen haller dışında, bir oyuncu fikstürde bir yerden başka bir yere alınamaz. Eğer herhangi bir nedenle fikstür ciddi olarak dengesiz hale gelmişse, mümkünse fikstür tamamen yeniden düzenlenecektir. 2.6.5.2. Kural dışı olarak, dengesizlik, fikstürün aynı bölümüne yerleştirilmiş dereceli birkaç oyuncu veya çiftin katılmayışından kaynaklanıyorsa, sadece, katılan dereceli oyuncu ve çiftler, derece sıralarına göre yeniden numaralandırılıp mümkün olduğu ölçüde fikstürde ayrılmış yerlere dağıtılarak fikstür yenilenebilir. Bu yenilemede, mümkün olduğunca federasyon belirlemelerine göre yerleştirme gerekleri göz önüne alınacaktır.


2.6.6. Eklemeler


2.6.6.1. Orijinal fikstürde yer almayan oyuncular, sorumlu yönetim komitesinin kararı ile başhakemin uygun görmesi ile sonradan fikstüre eklenebilir. 2.6.6.2. Ayrılmış yerlerdeki boşluklar, öncelikle, klasman listelerindeki sıralarına göre yeni oyuncular veya çiftlerle kura ile doldurulacaktır. Diskalifiye veya katılmama nedenleri ile oluşan boşluklara diğer oyuncu veya çiftler, kura ile yerleştirileceklerdir. Boşlukların doldurulmasından, sonra ayrılmış yerlerdeki oyuncu veya çiftlerin karşılarında yer alanlar dışındaki baylar doldurulacaktır. 2.6.6.3. Orijinal fikstüre dahil edilmiş olsalardı, klasman derecelerine göre, ayrılmış yerlere yerleştirilmeleri gereken oyuncu veya çiftler, ancak ayrılmış yerlerdeki boşluklara kura ile yerleştirilebilir.


2.7. YARIŞMA ORGANİZASYONU

2.7.1. Yetki


2.7.1.1. Tüzüklere uyulması koşuluyla, herhangi bir federasyon, kendi bölgesinde açık, kısıtlı veya çağrılı turnuvalar organize edebilir veya organizasyon için yetkili kılınabilir veya Uluslararası maçlar düzenleyebilir. 2.7.1.2. Herhangi bir sezonda, bir federasyon kendi adına bir büyükler, bir gençler ve bir veteranlar olmak üzere uluslararası açık şampiyonalar düzenleyebilir. Bir oyuncu bu tür şampiyonalarda ancak kendi federasyonunun izini ile yarışabilir. Ancak bu izin makul olmayan nedenlerle kısıtlanamaz. 2.7.1.3. Bir oyuncu, kısıtlı veya çağrılı turnuvalara ITTF'ce veya ilgili bütün oyuncular aynı kıtadan ise o kıta federasyonunca genel izin verilmesi hali dışında kendi federasyonunun izini olmaksızın katılamaz. 2.7.1.4. Kendi federasyonunca izin verilmeyen bir oyuncu, bir uluslararası yarışmada yer almayacaktır. 2.7.1.5. Hiçbir yarışma, ITTF'nin izini olmadıkça "Dünya", veya ilgili kıta federasyonunun izini olmadıkça "Kıta" unvanı taşıyamaz.


2.7.2. Temsil


2.7.2.1. Bir uluslararası açık turnuvaya oyuncuları katılan bütün federasyonların temsilcileri, kura çekimine katılmayan yetkilidirler. Ayrıca, kendi oyuncularını doğrudan etkileyebilecek her karar veya fikstür değişiklikleri için kendilerine danışılacaktır. 2.7.2.2. Konuk bir federasyon, katıldığı uluslararası yarışmanın yönetim komitesinde en az bir temsilci bulundurmaya yetkili olacaktır.


2.7.3. Katılım


2.7.3.1. Uluslararası açık şampiyonalar için katılım formları, yarışmaların başlamasından en az iki ay ve son başvuru kabul tarihinden bir ay önce bütün federasyonlara gönderilecektir. 2.7.3.2. Açık turnuvalara, federasyonlarca bildirilen bütün oyuncular kabul edilecektir. Ancak, organizatör, sporcuları ön eleme turundan başlatma yetkisine sahip olacaktır. Böyle bir karar için organizatör, ilgili ITTF ve kıta klasman listeleri ile katılımcı federasyonların belirttikleri kendi klasman listelerini değerlendirmeye alacaktır.


2.7.4. Yarışmalar


2.7.4.1. Uluslararası Açık şampiyonalarda, tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan yarışmalarını içerecektir. Karma çift ve federasyonları temsil eden takımlar için uluslararası takım yarışmalarını da içerebilir. 2.7.4.2. Gençler ve yıldızlar kategorileri için önerilen yaş sınırları, yarışmanın yer aldığı sezonun başlangıcından önceki 30 Haziran tarihinde, sırasıyla 17 ile 14'tür. 2.7.4.3. Uluslararası Açık şampiyonalarda takım maçlarının 2.7.6.'da belirtilen sistemlerden birine uygun olarak oynanması tavsiye edilmektedir. Katılım formu veya tanıtım broşürü, seçilen sistemi belirtecektir. 2.7.4.4. Bireysel eleme esasına göre oynanacaktır. Ancak takım maçları ve varsa bireysel ön eleme maçları eleme veya grup yöntemi ile oynanabilir.


2.7.5. Grup Yarışmaları


2.7.5.1. Bir grup veya "round robin" yarışmasında, grubun her üyesi, o grubun bütün diğer üyeleri ile karşılaşacaktır. Galibiyete 2, oynanmış bir maçta mağlubiyete 1, oynanmamış veya tamamlanmamış bir maçta mağlubiyete 0 puan verilecek ve sıralama öncelikle kazanılan puanlara göre yapılacaktır. 2.7.5.2. Eğer grubun 2 veya daha çok üyesi aynı puana sahip iseler, bu üyelerin sıralamada birbirlerine göre yerleri, sadece kendi aralarındaki maçların sonuçları göz önüne alınarak şu şekilde belirlenecektir. Öncelikle kendi aralarındaki maçlarda elde ettikleri puanlara, sonra (takım yarışması için) bireysel maçlarda kazanılan maçların kaybedilen maçlara oranlarına, sonra sonuca ulaşıncaya kadar sırasıyla kazanılan ve kaybedilen set oranına ve kazanılan ve kaybedilen sayı oranlarına bakılacaktır. 2.7.5.3. Hesaplamanın herhangi bir aşamasında bir veya daha çok grup üyesinin durumu belirlenmiş, geri kalanlar arasında eşitlik sürüyorsa, durumu belirlenen üyeler hesaplamadan çıkarılacak, eşiklik durumu bozuluncaya kadar, geri kalan üyelerin kendi aralarında elde ettikleri sonuçlar, 2.7.5.1. ve 2.7.5.2. maddeleri uyarınca yeniden hesaplanacaktır. 2.7.5.4. Eğer yukarıdaki paragraflarda belirtilen yöntemlerin uygulanmasına rağmen eşitlik bozulmazsa, bu durumdaki üyelerin birbirlerine göre durumları kura ile belirlenir. 2.7.5.5. Dünya, olimpiyat ve uluslararası açık şampiyonaların dereceleme yarışmaları kademesinde, oyuncular klasman sıralarına göre gruplara ayrılacaklardır. Bu gruplarda aynı federasyona bağlı oyuncuların mümkün olduğunca ayrı gruplara dağıtılmasına ve her grupta kuvvet sıralamasına göre bir yerleştirme yapılmasına özen gösterilecektir. 2.7.5.6. Jüri tarafından başka bir karar alınmadıkça, bir gruptan sadece bir oyuncunun yükselmesi halinde, grupta son maç 1 ve 2 numaralı oyuncular arasında yapılacaktır. Eğer gruptan 2 oyuncu yükselecek ise, grupta son maç 2 ve 3 numaralı oyuncular arasında yapılacak ve böylece devam edilecektir.2.7.6. Takım Maç Sistemleri

2.7.6.1. 5 Maşlık sistem (5 tek)


2.7.6.1.1. Birtakım 3 oyuncudan oluşacaktır. 2.7.6.1.2. Oyun sırası A ile X, B ile Y,C ile Z,A ile Y,B ile X şeklinde olacaktır.


2.7.6.2. 5 maçlık sistem (4 tek ve 1 çift)


2.7.6.2.1. Birtakım 2,3 veya 4 oyuncudan oluşacaktır. 2.7.6.2.2. Oyun sırası A ile X,B ile Y, Çiftler, A ile Y,B ile X şeklinde olacaktır.


2.7.6.3. 7 Maçlık sistem (6 tek ve 1 çift)


2.7.6.3.1. Birtakım 3,4 veya 5 oyuncudan oluşacaktır. 2.7.6.3.2. Oyun sırası A ile Y,B ile X,C ile Z, çiftler, A ile X,C ile Y,B ile Z şeklinde olacaktır.


2.7.6.4. 9 maçlık sistem (9 tek)


2.7.6.5. Birtakım 3 oyuncudan oluşacaktır. 2.7.6.4.2. Oyun sırası A ile X,B ile Y,C ile Z,B ile X,A ile Z,C ile Y,B ile Z,C ile X,A ile Y şeklinde olacaktır.


2.7.7. Takım Maçı Yöntemi


2.7.7.1. Bütün oyuncular, yarışma için belirlenmiş oyuncular arasından seçilecektir. 2.7.7.2. Bir takım maçından önce A,B,C veya X,Y,Z seçimi hakkı kura ile belirlenecek ve kaptanlar tek yarışmalarında yer alacak oyuncularına birer harf tanımlayarak, listelerini başhakeme veya temsilcisine vereceklerdir. 2.7.7.3. Çift, yarışmasında yer alacak oyuncuların isimleri, çift yarışmasından hemen önceki tek maçının sonuna kadar belirlenmeyebilir. 2.7.7.4. Art arda bireysel maçlara çıkacak oyuncular, bu maçlar arasında 5 dakikaya kadar ara isteyebilirler. 2.7.7.5. Bir takım maçı, takımlardan biri mümkün olan bireysel maç sayısının çoğunluğunu kazandığı zaman sona erecektir.


2.7.8. Sonuçlar


2.7.8.1. Yarışmaların bitiminden sonra, 7 günü geçmemek şartıyla, organizatör federasyon ITTF sekreterliği ile ilgili kıta federasyonu sekreterliğine, uluslararası maçların kıta ve uluslararası açık şampiyonaların bütün turlarının, ulusal şampiyonaların son turlarının, sayısal skorlarını da içerecek şekilde detaylı sonuçlarını gönderecektir.


2.7.9. Televizyon


2.7.9.1. Dünya kıta veya olimpiyat yarışmaları dışındaki yarışmalar, sadece yayının yapıldığı ülke federasyonunun izni ile televizyonda yayınlanabilir. 2.7.9.2. Uluslararası bir yarışmaya katılım, misafir federasyonların televizyon yayınlarını kabul ettikleri anlamına gelir. Dünya, kıta, veya olimpiyat yarışmalarında, bu kabul, canlı veya bant televizyon yayınlarının, herhangi bir yerde, yarışmalar süresince ve yarışmaları takip eden bir aylık sürede yapılmasını kapsar.


2.8. ULUSLARARASI YETERLİLİK


2.8.1. Aşağıdaki kurallar Dünya, kıta ve olimpiyat yarışmalarında ve uluslararası açık şampiyonalardaki takım yarışmalarında uygulanacaktır. 2.8.2. Bir oyuncu, bir federasyonu, sadece o federasyonun yetkili olduğu ülkenin vatandaşı olması halinde temsil edebilir. Ancak 31 Ağustos 1997 tarihinde doğum veya ikamet nedeniyle vatandaşı olmamasına rağmen başka bir federasyonu temsil etme hakkına sahip olan bir oyuncu, bu hakkını koruyabilir. 2.8.2.1. Aynı zamanda birden fazla ülkenin vatandaşı olan bir oyuncu hangi federasyonu temsil edeceğini seçebilir. 2.8.2.2. Birden fazla federasyonun, aynı ülke vatandaşı oyuncuları olması halinde, her bir federasyon kendisini temsil için ek gerekler belirleyebilir. 2.8.2.3. Bir oyuncu 3 yıl içinde farklı federasyonları temsil edemez. 2.8.4. Bir oyuncu, bir federasyonu temsil etmek üzere aday gösterilmiş ve o da bu adaylığı kabul etmiş ise oynasa da oynamasa da o federasyonu temsil etmiş sayılacaktır. Temsil tarihi, adaylık veya yarıştığı tarihinden hangisi daha sonra ise o sayılacaktır. 2.8.5. Bir oyuncu veya bağlı olduğu federasyon, başhakem tarafından istendiğinde, katılım yeterliliğini gösteren dokümanları temin etmek zorundadır. 2.8.6. Bir federasyon; kendisini temsile yetkili, ancak başka bir federasyonun yetki alanında ikamet eden bir oyuncuyu, o federasyonca geçici olarak çıkarılmış veya ihraç edilmiş olmamak koşulu ile federasyonu temsille görevlendirilebilir. 2.8.7. Temsil yetkisi ile her türlü sonuç yürütme komitesine iletilecek ve komitenin kararı kesin karar olacaktır. Şevket Pozcu Lisesi Masa Tenisi Sorumlu Öğretmenleri Turan Aslan Ali Rıza Şahin Yalçın Döven

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.