FANDOM


Bakınız

*Spor'un pek çok şekilleri vardır. En basiti,"bir inasının kendi işini yapması spordur." Asıl spor istek ile yapılandır. Mesela güreşmek, ata binmek, kılıç kalkan oynamak, koşmak, sıçramak, gölgesini düşman ederek ona kılınçla hücum etmek, gibi...Spor bedeni yumuşatır, fena rütubeti giderir; sporu terketmek, hayatı terk etmek demektir. Spordan sonra vücudu yağlamak ve ovmak (masaj) çok iyidir. İbn-i Sina

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.