FANDOM


Masiva'yı Terk


Saahın sinleye vardım gördüm cümle ölmüş yatur

Her biri biçâre olmuş ömrün yayıvarmış yatur.


Vardım unların katına aktım ecel heybetine

Nice yiğit muradına ermeyiben ölmüş yatur.


Yemiş kurt kuş bunu keler nicelerin bağrın deler

Şol ufacık nâ-resteler gül gibice solmuş yatur.


Tuzağa düşmüş tenleri Hakk'a ulaşmış canları

Görmez misin sen bunları növbet bize gelmiş yatur


Esilmiş inci dişleri dökülmüş sarı saçları

Kamu itmiş teşvişleri emr-ü nemde ermiş yatur.


Gitmiş gözünün karası hiç işi yoktur durası

Kefen bezinin pâresi sönüğe sarılmış yatur


Yunus ilmez kendi hâlin Çalap'tır söyletir dilin

Mülke suret bezeyenler kara toprak olmuş yatur.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.