Kureyş Maun

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Kevser
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Gördün mü o dîni tekzib edeni?
(Ya Peyğəmbər!) Dini (haqq-hesab gününü) yalan hesab edəni (Əbu Cəhli) gördünmü?
Hast thou observed him who belieth religion?
O dur ki işte iter yetîmi
O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar (haqqını verməz);
That is he who repelleth the orphan,
Ve kayırmaz doyurmak üzere miskîni
Və (xalqı) yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz (nə özü fəqiri yedirdər, nə də özgəsini qoyar).
And urgeth not the feeding of the needy.
Fakat veyl o namaz kılanlara ki
Vay halına o namaz qılanların ki,
Ah, woe unto worshippers
Namazlarından yanılmaktadırlar
Onlar öz namazlarından qafildirlər (səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlı-vaxtında qılmazlar);
Who are heedless of their prayer;
Onlar ki müraîlik ederler
Onlar (namazlarında) riyakarlıq edər,
Who would be seen (at worship)
Ve yardımlığı sakınır (zekâtı vermezler)
Və (xalqa) zəkat verməyi qadağan edərlər (yaxud xəsislik göstərib bir iş üçün qonum-qonşuya lazım olan qab-qacağı verməkdən imtina edərlər).
Yet refuse small kindnesses!

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri