Madde 87 - Mazarrat menfa'at mukâbelesindedir.  Yani, bir şeyin menfa'atına nâil olan anın mazarratına da mütehammil olur. MC, 85, 86, 88, 292, 1073. 1152, 1308, 1316, 1319, 1324, 1327, 1328

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.