Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.302
pages
Dosya:Mazhar Müfit Kansu.gif

Mazhar Müfit Kansu

Mazhar Müfit Kansu (1873, Denizli - 1948, İstanbul), Türk devlet adamı, vali, milletvekili ve yönetici.

1873 yılında Denizli'de doğdu. Edirne Lisesi'nden mezun olduktan sonra Gelibolu'da (1891) ve Edirne İdadisi'nde tarih ve matematik öğretmenliği yaptı. Mekteb-i Mülkiye'yi bitirerek değişik yerlerde mülki amirlik yaptı. İdareci olarak Havsa, Çorlu, Çisr-i Ergene ve İskeçe kaymakamlığında, 1908'den sonra da Gümülcine, Lazistan, Mersin, İzmit ve Balıkesir mutasarrıflıklarında bulundu. İttihat ve Terakki Fırkası'na üye oldu. 3 Mayıs 1919'da Bitlis valisiyken İstanbul Hükümeti tarafından görevinden alındı Erzurum ve Sivas Kongreleri'ne katıldı. Heyet-i Temsiliye'de bulundu. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Hakkari'den milletvekili olarak seçildi. Meclisin kapatılmasından sonra 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'de yine Hakkari milletvekili olarak görev aldı. Ardından vali, İstiklal Mahkemesi Başkanı ve 5. dönem Denizli milletvekili olarak görev yaptı.

Mustafa Kemal ile birlikte olduğu zamanlarda olaylarla ilgili özel notlar tutan ve daha sonra anılarını yayınlayan Kansu, 1948'de İstanbul'da vefat etti.