FANDOM


Me'mur Emir ile hareket eden. Emir altında olan. Vazifeli. Kendi istediği gibi olmayıp başka emre göre çalışan. Bir emir alan. Bir işe tâyin olunmuş adam.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] emir ile hareket eden. Emir altında olan. Vazifeli.
[2] devlet hizmetinde bulunan kişi

ku:me'mûr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.