Meşhur Tanınmış, herkesin bildiği. Çoklarının bildiği.

MEŞHUR HADİS VEYA HADİS-İ MEŞHUR

Asr-ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm-i yakin derecesinde karib bir surette kalbe itmi'nan verir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.