FANDOM


Sırrı Süreyya Önder Bir Hapishane Hatırası-1

Sırrı Süreyya Önder'in hapishane anıları Açık Cezaevi Kapalı Cezaevi farkı ve bir Çinçin Mahallesi'nde çingenenin cürmümeşhut ve emperyalizm üzerindeki konuşmaları

Meşhut Suç TutanağıEdit

1. Suçun mahiyeti:

2.Suçlunun hüviyeti, adresi, yaşı:

3.Mağdurun hüviyeti, adresi, yaşı:

4.Tanıkların hüviyeti, adresi, yaşı:

5.Suçlunun yakalandığı saat:

7.Suçun işlendiği yer:

Suçun maddî sübut delilleri:


Olay yerinde suçun işlendiğine dair görülen izlerin mahiyeti .


Bu meşhut suç tutanağı huzurumuzda tanzim edilerek münderecatı anlaşıldıktan sonra imzalanmıştır.

Zabıta Me. Zabıta Me. Sanık


Suçtan zarar gören


Tanık Tanık Tanık

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.