FANDOM


Mealimü'l Yakîn Fi Sîret-i Seyyidi'l MürselînEdit

Gönderilmiş (peygamberlerin) efendisi "Hz.Muhammed'in huyunda gerçek bilgi" anlamına gelen eser, bir siyer kitabıdır. Arap alimlerinden Kastalânî tarafından yazılmıştır. Bu eser İslâm ülkelerinde rağbet görmüş, Bakî de bu eseri tercüme etmiştir. Ancak, Bakî tercüme sırasında başka eserlerden de yararlanmıştır. Bu sebeple eser bir tecüme eser görünümünden çok telif eser hüviyetini taşımaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.