FANDOM


Kalem Suresi
70- Mearic Suresi - المعارج
Nuh Suresi
Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki
Bakınız

Şablon:Mearicbakınız - d


Mearic
Mearic Suresi

Mearic Suresi/Elmalı Orijinal
HDKD PDF
Mearic Suresi/Elmalı/1-35

Mearic Süresi/VİDEO
Mearic Suresi/1-35
Mearic Suresi/21-28
Mearic Suresi/36-44

Mearic Suresi/Albanian
Mearic Suresi/Azerice
Mearic Suresi/Bulgarca
Mearic Suresi/Bulgarian
Mearic Suresi/Fransızca
70 - 70/1 - 70/2 - 70/3 - 70/4 - 70/5 - 70/6 - 70/7 - 70/8 - 70/9 - 70/10 - 70/11 - 70/12 - 70/13 - 70/14 - 70/15 - 70/16 - 70/17 - 70/18 - 70/19 - 70/20 bu sayfa çalışması güzel oldu - 70/21 - 70/22 - 70/23 - 70/24 - 70/25 - 70/26 - 70/27 - 70/28 - 70/29 - 70/30 - 70/31 - 70/32 - 70/33 - 70/34 - 70/35 - 70/36 - 70/37 - 70/38 - 70/39 - 70/40 - 70/41 - 70/42 - 70/43 - 70/44
Şablon:29.Cüz

29.Cüz

Proje koordinatörü: Sabahattin SUBAŞI - - - - - - - -

Ahmet El Acemi---Mearic Suresi-1 1

Ahmet El Acemi---Mearic Suresi-1 1

Ahmet El Acemi---Mearic Suresi-1/1

Mearic Suresi - Abdulbasit Abdussamed (Tecvid)

Mearic Suresi - Abdulbasit Abdussamed (Tecvid)

Mearic Suresi Meali

Mearic Suresi Meali

Mearic Suresi Meali

Mustafa İsmail Mearic Suresi ; Quran

Mustafa İsmail Mearic Suresi ; Quran

Mustafa İsmail Mearic Suresi ; Quran

Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali
Elmalı (Sadeleştirilme)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
Rahmân[2] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[3], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gravious, the Most Merciful
ing
ing
ing
ing
ing
ing
ing
ing
ing
ing
ing

11.

ing

12.

ing

13.

ing 14.
ing 15.
ing

16.

ing

17.

ing

18.

ing 19.
ing

20.

ing

21.

ing

22.

ing

23.

ing

24.

ing

25.

ing

26.

ing

27.

ing

28.

ing

29.

ing

30.

ing

31.

ing

32.

ing

33.

ing

34.

ing

35.

ing

36.

ing

37.

ing

38.

ing

39.

ing

40.

ing

41.

ing

42.

ing

43.

ing

44.

ing

Latin Harflerine Transkriptli Ayet Metni(Yani latin harfleriyle ayetlerin okunuşu)Edit

Elmalı saleştiştirilmiş mealiEdit

70-MEARİC:

1 - Bir isteyen, olacak azabı istedi.

2 - Kâfirler için onu savacak yok.

3 - O, derece ve makamların sahibi Allah'tandır.

4 - Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.

5 - O halde güzel bir sabır ile sabret.

6 - Çünkü onlar onu uzak görürler.

7 - Biz ise onu yakın görüyoruz.

8 - O gün gök erimiş bir maden gibi olur.

9 - Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.

10 - Dost dostun halini soramaz.

11 - Birbirlerine gösterilirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını,

12- Eşini ve kardeşini,

13 - Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini,

14 - Ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki, tek kendini kurtarabilsin.

15 - Hayır, o alevlenen bir ateştir.

16 - Derileri kavurur, soyar.

17 - Çağırır, sırtını dönüp gideni,

18 - Mal toplayıp kasada yığanı,

19 - Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır.

20 - Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır.

21 - Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder.

22 - Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.

23 - Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar.

24 - Onların mallarında belli bir hak vardır,

25 - Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

26 - Onlar ki ceza gününü tasdik ederler.

27 - Rablerinin azabından korkarlar.

28 - Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz.

29 - Onlar ki ırzlarını korurlar.

30 - Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.

31 - Bundan ötesini isteyenler, var ya işte onlar haddi aşanlardır.

32 - Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

33 - Şahitliklerinde dürüsttürler.

34 - Namazlarına devam ederler.

35 - İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.

36 - Şimdi ne oluyor o inkâr edenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar:

37 - Sağdan ve soldan bölük bölük.

38 - Onlardan herbiri, bir nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

39 - Hayır, biz onları bildikleri şeyden yarattık.

40 - Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.

41 - Onları kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirebiliriz ve bizim önümüze geçilmez.

42 - O halde bırak onları, kendilerine vaad edilen günlerine kavuşuncaya kadar dalıp oynayadursunlar.

43 - O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki putlara gidiyorlarmış gibi fırlayacaklar.

44 - Gözleri düşük, kendilerini bir alçaklık saracak da saracak. İşte onlara vaad edilen gün, o gündür.

Diyanet mealiEdit

Bismillahirrahmânirrahîm

1, 2, 3. Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. 5. (Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret. 6. Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. 7. Biz ise onu yakın görüyoruz. 8, 9. Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. 10. (O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. 11, 12, 13, 14. Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın. 15, 16. Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. 17, 18. O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır. 19. Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. 20. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. 21. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. 22. Ancak, namaz kılanlar başka. 23. Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. 24, 25. Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. 26. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. 27. Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir. 28. Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz. 29. Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. 30. Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar. 31. Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. 32. Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. 33. Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. 34. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. 35. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. 36, 37. Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? 38. Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor? 39. Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık. 40, 41. Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. 42. Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. 43, 44. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla! İşte o, uyarıldıkları gündür.

Latin harflerine transliterationEdit

70 - MEARİC

Bismillahirrahmanirrahim

1. Seele sailun bi'azabin vakı'ın. 2. Lilkafirne leyse lehu dafi'un. 3. Minallahi ziylme'arici. 4. Ta'ruculmelaiketu verruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin. 5. Fasbir sabren cemiylen. 6. İnnehum yerevnehu be'ıyden. 7. Ve nerahu kariyben. 8. Yevme tekunussema'u kelmuhli. 9. Ve tekunulcibalu kel'ıhni. 10. Ve la yes'elu hamiymun hamiymen. 11. Yubassarunehum yeveddulmucrimu lev yeftediy min 'azabi yevmeizin bibeniyhi. 12. Ve sahıbetihi ve ehıyhi. 13. Ve fasıyletihilletiy tu'viyhi. 14. Ve men fiyl'ardı cemiy'an summe yunciyhi. 15. Kella inneha leza. 16. Nezza'aten lişşeva. 17. Ted'u men edbere ve tevella. 18. Ve cema'a feev'a. 19. İnnel'insane hulika helu'an. 20. İza messehuşşerru cezu'an. 21. Ve iza messehulhayru menu'an. 22. İllelmusalliyne. 23. Elleziynehum 'ala salatihim daimune. 24. Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma'lumun. 25. Lissaili velmahrumi. 26. Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni. 27. Velleziyne hum min 'azabi rabbihim muşrikune. 28. İnne 'azabe rabbihim ğayru me'munin. 29. Velleziyne hum lifurucihim hafizune. 30. İlla 'ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum feinnehum ğayru melumiyne. 31. Femenibteğa verae zalike feulaike humul'adune. 32. Velleziyne hum liemanatihim ve 'ahdihim ra'une. 33. Velleziyne hum bişehadatihim kaimune. 34. Velleziyne hum 'ala salatihim yuhafizune. 35. Ulaike fiy cennatin mukremune. 36. Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı'ıyne. 37. Anilyemiyni ve 'anişşimali 'ıziyne. 38. Eyatme'u kullumriin minhum en yudhale cennete na'ıymin. 39. Kella inna halaknahum mimma ya'lemune. 40. Fela uksimu birabbilmeşarikı velmeğaribi inna likadirune. 41. Ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu bimesbukıyne. 42. Fezerhum yehudu ve yel'adune. 43. Yevme yahrucune minel'ecdasi sira'an keennehum ila nusubin yufidune. 44. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu'adune.g-t-d

Bu tablonun her surenin başında sunumu için;

Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
1
Rahmân[7] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[8], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gracious, the Most Merciful
Ayet no
AYET
ELMALI ORİJİNAL MEALİ
SADELEŞTİRME
İNGİLİZCE MEAL

Yukaridaki tablonun kodunu, değiştir anlamına gelen d harfini tıklarsanız görebilirsiniz. Bunu her ayette uygulamak lazım. Bu stili rükuya kadar olan "esas meal" içinde kullanmak lazım.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.