FANDOM


Kamusu TurkiEdit

Bir ucundan diğer ucuna katı mesafe edilecek yol.

Geçecek yer

Hakikat mukabili. 

Alakayı muşabehet veya zarfiyet yahut sebebiyet ile gelmenin mevzuun lehi olamayan manada istimali demektir:(mecaz i mürsel , mecazi akli

(Mecazen) hakiki değil

Mecaz olarak

(mecazî)=mecaza mensup hakiki olmayan

(manayi icazi, Aşkı mecazi

"Hakikate nazar et dürbin isen zahit

Mecaz ayinesinden ruya gorulmustur"

Şeyhülislam Esad

Osmanlıca sözlükEdit

mecaz / mecâz / مَجَازْ Yerinden ve haddinden tecavüz etmek. Hududunu aşmak. (Cevaz. dan) Geçecek yer. Yol. Edb: Hakiki mânâsı ile değil de ona benzer başka bir mânâ ile veya istenileni hatırlatır bir kelime ile konuşmak. İstenilene benzer bir mâna ifadesi. Kendi mânâsı dışında başka bir mânâyı gösteren kelime. Yol, geçecek yer. Gerçeğin zıddı. Kendi öz mânâsıyla kullanılmayıp benzetme yolu ile başka mânâda kullanılan söz. Sözün başka mânâda kullanılması. Hakiki olmayan.

NotEdit

Hakiki mânâsı ile değil de ona benzer başka bir mânâ ile veya istenileni hatırlatır bir kelime ile konuşmak.

İstenilene benzer bir mâna ifadesi.

ÖrneklerEdit

"Yıldırım düştü" cümlesinde "düştü" kelimesi mecaz mıdır?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.