Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.754
pages

MC/90: Mübaşir ve mütesebbib içtima ederse, hüküm mübaşire izafe edilir.

Bir zamanda sabit olan şeyin hilafına delil olmadıkça bekasıyla hükmolunur.⁣ ⁣ Yani geçmiş zamanda gerçekleştiği/var olduğu bilinen bir şey aksine delil bulunmadıkça eskisi gibi devam ettiği kabul olunur. Aynı şekilde bir şeyin şimdiki halinin de -aksine delil bulunmadıkça- geçmişte de öyle olduğu kabul olunur.⁣ ⁣ Buna tahkim'ul-hal (şimdiki halin hakem kılınması) denir.⁣ ⁣ Mesela bir mülk geçmiş zamanda her kime ait olarak biliniyorsa -aksi ispat edilmedikçe- şu anda da o kişiye ait olduğu kabul edilir⁣ ⁣ ya da⁣ ⁣ şu anda her kime ait olarak biliniyorsa -aksi iddia ve ispat- edilmedikçe geçmişte de o kişiye ait olduğu kabul edilir.⁣ ⁣ #mecelle

Advertisement