10 kuruştur Mecelle şerrinden ta bulunan kitaplar kavaidi külliye kitap 7 kuruş kitabı vuruyor 10 kuruş kitabul ticaret beş kuruş kitabı like fare beş kuruş kitabı 5 kuruş kitabı libya'ya beş kuruş kitabı 3 kuruş kitabı şirket 10 kuruş Kanuni esasi 10 kuruş

1594109858348901860846.jpg

  • Mektebi Mülkiye şahane'nin efsane oyalarından Kuyucaklı Atıf Beyin Mecelle şerhi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.