FANDOM


15926567037991612492144

Mecelle Kitab-ul büyu' dan başlayan kitapların Kuyucaklızade Atıf Bey'in Şerhi.

15926672238151593291078

Mecelle-i ahkam-ı adliye şerhi Kitab-ul Gasb ve-l İtlaf meclis idare i evkaf-ı hümayun reisi ve mekteb-i mülkiye-i şahanenin Mecelle ve kanun-u arazi muallimi merhum Atıf Bey. İkinci tab'ı. Her Hakkı mahfuzdur. İş bu kitap Fetvahane-i Aliye de tetkik edilerek maa-t takdir aynen kabul edilmiştir. Dersaadet 1332. Matbaay-ı Hayriye ve Şürekası

1592667637639401530146

Kitap-ul Hicir vel-İkrah veş-Şuf'a.

1592667785625316997690

Kitab-ul Şirket

1592667899574777176512

Kitab-ul Hibe

15926680122962068689964

Kitab-ul Emanat

15926681114071904204396

Kitab-ul Havale

15926683055811604182274

Kitab-ul Kefalet

.
1592668424834398986027

Kitab-ul İcarat

1592668531058519569638

Kitab-ul Büyu'

15926716980211927187350

İfade-i mahsusa Cavit efendi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.