FANDOM


MEDİNE Sözlük 1: (Ar.) Ka. - Arabistan'da bir şehir. Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu şehir. Hacıların Mekke'den so a ziyaret ettikleri şehir. Şehir.

  • Hicazda Hz. Peygamberin (A.S.M.) türbesi bulunan şehirdir. Buranın İslâmiyyetten evvel ismi "Yesrib" idi.

Yesrib Medine-i Münevvere'nin müslümanlıktan evvelki ismi. (Bak: Medine)

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:

Onlar (münâfıklar); "Eğer Medîne'ye dönersek, andolsun en şerefli ve kuvvetli olanımız oradan en hakir ve zaîf olanı muhakkak çıkaracaktır" diyorlardı. Hâlbuki şeref, kuvvet ve gâlibiyet Allah'ındır, Peygamberinindir, mü'minlerindir. Fakat münâfıklar bunu bilmezler. (Münâfikûn sûresi: 8)

Medîne-i münevvereye Mesîh Deccâl'in (değil kendisi) kokusu bile giremeyecektir. O fitne günlerinde Medîne'nin yedi kapısı olacak ve her kapıda muhâfız iki melek bulunacaktır. (Hadîs-i şerîf-Ahbâru Mekke)

Medîne-i münevvere, Mekke-i mükerremenin batısında ve Kızıldeniz'in doğusunda yer alan kuzeye doğru meyilli çölün ve güneye doğru uzanan az dalgalı bir ovanın bittiği yerde kurulmuştur. Çok verimli ve tarıma elverişli topraklarında her çeşit sebze, çeşitli meyveler ile muz ve hurmanın en iyileri yetişir. Arabistan yarımadasının diğer bölgelerine göre serin bir iklime sâhibdir. (Eyyûb Sabri Paşa)

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem Mekke-i mükerremede insanları on üç sene müddetle İslâm dînine dâvet ettikten sonra Allahü teâlânın emri ile Medîne-i münevvereye 622 senesi Rebî-ul-evvel'in sekizinci Pazartesi günü hicret etti. Burada İslâmiyet'i her tarafa yaydı. On sene sonra yâni 632 senesi Haziran'ında, Rebî-ul-evvelin on ikinci Pazartesi günü Medîne-i münevverede vefât etti. (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)

Peygamber efendimizin yaptırdığı Mescid-i Nebî içerisinde yer alan "Kabrim ile minberim arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir" buyurarak medh ettiği Ravza-i mütahhera (Cennet bahçesi), Peygamber efendimizin kabr-i şerîfi, Uhûd şehidliği, başta hazret-i Osman olmak üzere pekçok Sahâbe-i kirâmın (Peygamberimizin arkadaşları) kabirlerinin bulunduğu Cennet-ül-Bakî' kabristanı gibi mübârek yerler Medîne-i münevverededir. (Eyyûb Sabri Paşa)

İlgili Bilgi Başlıkları Riyad Hac Mekke Suudi Arabistan Hz. Muhammed İslamiyet Mescid-i Nebevi Tüm sitede araştır


Mescid-i Nebevi Medine Suudi Arabistan'da yer alan Suudi Arabistan Krallığı Arabistan Yarımadasında 16° 11’ - 32° 09’ kuzey enlemleri ve 34° 34’ - 55° 41’ doğu boylamları arasında yer alan bir ülke. Kuzeyden Kuveyt, Irak ve Ürdün, güneyden Yemen, Güney Yemen ve Umman, doğudan Birleşik Arab Emirliği ve Basra Körfezi ve batıdan Kızıldeniz ile çevrilidir. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.İslam Devletinin ilk başkenti. Yesrib Ar: يثرب Yathrib Kenti (Kur'an'da Yesrib diye anılır. Ahzap Suresi, 13)'nin müslümanlarca Medinet ün Nebi مدينة النبي Madeenat al Nabee (Nebi/Peygamber Ülkesi) ya da Medinet ül Münevvere (المدينة المنورة) (Aydınlanmış Ülke) olarak adını değiştirdiği Hz.Muhammed'in (salat selam) 622 yılında Mekke'den göçetmek zorunda kaldığı 300 km Kuzey'deki kent.

"Yesrip"'in adı "Yemen Serabı"'ndan gelir. Yesrip'in halkı Evs ve Hazreç, Yemen'li olmasındna dolayı bu ad verilmiş olamlıdır. Hazreç, Yemen'deki Hadramut/Hadramevt (Hadhramoot)'tandır.

Bugün İslam Devleti, 7. yy'da İslamiyet'in yayılmaya başlaması ile İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Suudi Arabistan sınırlarında yeralmaktadır. Her Suudi Arabistan Krallığı Arabistan Yarımadasında 16° 11’ - 32° 09’ kuzey enlemleri ve 34° 34’ - 55° 41’ doğu boylamları arasında yer alan bir ülke. Kuzeyden Kuveyt, Irak ve Ürdün, güneyden Yemen, Güney Yemen ve Umman, doğudan Birleşik Arab Emirliği ve Basra Körfezi ve batıdan Kızıldeniz ile çevrilidir. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Hac Mevsimi Eski Yunanlılar yazgılarını öğrenmek için Apollon kâhinine başvurmak üzere Delfi'ye (Delphoi veya Delphi) veya Asklepios'tan şifa dilemek üzere Epidauros'a giderlerdi. Yahudiler yılda bir defa Kudüs'e, Müslümanlar ise Kabe'yi ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Mekke ile birlikte Milyonlarca Hacı tarafından ziyaret edilir.

Medine kelimesi şimdiki anlamda devlet demektir, Arapça (Arabi) Benu İsmail dili ile İbranca (İbrani) Benu İsrail dili olmakla, İbrahim SS atadan kardeş dildir hâlâ İsrail Devleti'nin resmî adı Madinat Yişral

(םדינה ישראל )'dir. Zaten, Hz. Muhammed Yesrip'teki site devletini, Yesrip halkı olan Yemen'li Evs ve Hazreç ile Benu Kureyza, Benu Kaynuka, Benu Nadir yahudileri ile birlikte anlaşma ile kurmuştur.Mescid-i Nebi'nin kuzey yönünden görüntüsü İslam peygamberi Mekke (Arapça: مكة), Arap Yarımadası'nda Hicaz eyaletinin başkenti ve Suudi Arabistan'ın en büyük şehri. İslam dini bu şehri kutsal kabul etmektedir ve 'Şehirlerin Anası' diye nitelemektedir. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Hz. Muhammed'in

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.622 yılında Mekke'den hicret etmek zorunda kaldığı 450 km Kuzey'deki kent. 622 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Hicretten önce Yesrib olan şehrin ismi Muhammed (a.s) tarafından "Medinet ül Münevvere" (Aydınlanmış Şehir) olarak değiştirilmiştir. Hicret (Arapça: هجرة), Muhammed ve diğer müslümanların baskılar yüzünden 622'de Mekke'den Medine'ye göçüne verilen isim. Bu göçün sonucunda Medine'de bir İslam Devleti kurulmuştur. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.İslam dini için özel bir şehirdir. Muhammed (a.s)'ın kabri bu şehirde bulunmaktadır. İlk İslam devletinin başkentidir.

Her İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Hac Mevsimi Mekke ile birlikte Milyonlarca Hacı tarafından ziyaret edilir. Şehirde ziyaret edilecek önemli yerler şunlardır;


•Eski Yunanlılar yazgılarını öğrenmek için Apollon kâhinine başvurmak üzere Delfi'ye (Delphoi veya Delphi) veya Asklepios'tan şifa dilemek üzere Epidauros'a giderlerdi. Yahudiler yılda bir defa Kudüs'e, Müslümanlar ise Kabe'yi ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Mescid-i Nebevî


•Uhud Dağı ve Kabristanı


•Yedi Mescidler

•Mescid-i Nebevî, Hicret'ten sonra Medine'de Muhammed bin Abdullah|Muhammed ve Sahabe|ashabı tarafından inşa edilen mesciddir. İslam'ın Mekke döneminde müslümanlar Kabe'de namaz kılıyorlardı. Kendi mescidleri yoktu.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Mescid-i Kıbleteyn


•Kuba Mescidi (Müslümanların inşa ettiği ilk mescid)


•Hamza Mescidi


•Ali Mescidi


•Cennetül Baki (Kabristan)


•Ebu Bekir Mescidi


•Osman Mescidi


•Ömer Mescidi


•Cuma Mescidi


•Mescid-i Gamame (Bulut Mescidi)


•Osmanlı Cami

Mescid-i Kıbleteyn, Medine'nin Kuzeybatısında Vebere Harresi denilen mevkide bulunan mescid. Mescid-i Nebevî'ye 5 km. uzaklıktadır. İlk adı, içinde bulunduğu bölgede yerleşik olan kabile dolayısıyla Benî Selime Mescidi'dir. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişah Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.II. Abdülhamit Han tarafından Medine'ye kadar demiryolu hattı inşa ettirilmiştir. Sultan İkinci Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamid çok küçük yaşta iken annesini kaybettiği için öksüz büyüdü ve onu üvey annesi Piristu Kadın yetiştirdi. Çocukluğunda çok zayıf bir bünyeye sahip olan Sultan İkinci Abdülhamid sık sık hasta olurdu. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Haydarpaşa garından tren ile Medine'ye 3 gün içinde ulaşım sağlanmakta idi.


bkz. Haydarpaşa Garı

...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Gayrimüslimlerin Medine'ye adım atmaları yasaktır.


Suudi Arabistan'ın 4 büyük şehri


1. Gayrimüslim Müslüman olmayan kimse. Genelde Türk topraklarında yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklar kasdedilir. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Mekke

2. Medine

3.

Mekke (Arapça: مكة), Arap Yarımadası'nda Hicaz eyaletinin başkenti ve Suudi Arabistan'ın en büyük şehri. İslam dini bu şehri kutsal kabul etmektedir ve 'Şehirlerin Anası' diye nitelemektedir. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Taif

4. Taif ; Suudi Arabistan'ın Hicaz Bölgesinde Mekke ve Medine'den sonra en büyük üçüncü şehridir.Mekke'nin 150 km kadar güneydoğusunda kalır.Muhammed Peygamberin Medine'den önce İslam'ı yaymak için gittiği, ancak çocuklar ve o şehrin insanları tarafından saldırıya uğradığı şehirdir.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Riyad


Linkler

http://harita.turkcebilgi.com/Medine_haritasi/ Medine haritası

Medine, (Arapça: المدينة المنورة veya المدينة), Suudi Arabistan'ın Mekke kuzeyinde yer alan Mekke'den sonra ikinci büyük şehridir. Eski adı Yesrib (Arapça: يثرب)'dir. Medine'ye, Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine de denmiştir.

İslam peygamberi Muhammed (a.s)'in 622 yılında Mekke'den hicret etmek zorunda kaldığı 450 km Kuzey'deki kent. Hicretten önce Yesrib olan şehrin ismi Muhammed (a.s) tarafından "Medinet ül Münevvere" (Aydınlanmış Şehir) olarak değiştirilmiştir. İslam dini için özel bir şehirdir. Muhammed (a.s)'ın kabri bu şehirde bulunmaktadır. İlk İslam devletinin başkentidir.

Her Hac Mevsimi Mekke ile birlikte Milyonlarca Hacı tarafından ziyaret edilir. Şehirde ziyaret edilecek önemli yerler şunlardır;

Mescid-i Nebevî Uhud Dağı ve Kabristanı Yedi Mescidler Mescid-i Kıbleteyn Kuba Mescidi (Müslümanların inşa ettiği ilk mescid) Hamza Mescidi Ali Mescidi Cennet-ül Baki (Kabristan) Ebu Bekir Mescidi Osman Mescidi Ömer Mescidi Cuma Mescidi Mescid-i Gamame (Bulut Mescidi) Osmanlı Cami Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişah II. Abdülhamit Han tarafından Medine'ye kadar demiryolu hattı inşa ettirilmiştir. Haydarpaşa garından tren ile Medine'ye 3 gün içinde ulaşım sağlanmakta idi.

Gayrimüslimlerin Medine'ye adım atmaları yasaktır.

Sultan Melikşah döneminde (1072-1092) Selçuklu topraklarına katılmasıyla Türk egemenliğine giren Medine, daha sonra tüm Hicaz bölgesi gibi sırasıyla Eyyubi ve Memluk Devletlerinin topraklarına katıldı. 1517 yılında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in Memluk ordusunu Ridaniye Savaşı'nda mağlup etmesiyle tüm Hicaz bölgesiyle birlikte Medine de Osmanlı Devleti'nin topraklarına katıldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında başlayan Arap Ayaklanması sırasında tüm çevre kentleri isyancıların eline geçerken, Medine Kalesi daha sonra "Medine Müdafii" unvanını alacak Fahrettin Paşa'nın komutasındaki Türk askerlerinin zor koşullara rağmen kahramanca direnişiyle savaşın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin elinde kaldığı gibi, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra da Fahrettin Paşa kenti teslim etmedi. 20 Ocak 1919'da Osmanlı başkentinden gelen talimat sonucunda buradaki birlik teslim oldu ve şehirdeki Türk egemenliği sona erdi.

Mekke veya Mekke-i Mükerreme (Arapça:مكّة المكرمة ,مكة), Arap Yarımadası'nda Hicaz eyaletinin başkenti ve Suudi Arabistan'ın en büyük şehri. İslam dini bu şehri kutsal kabul etmektedir ve 'Şehirlerin Anası' diye nitelemektedir.

Müslümanlar Kabe'nin ilk defa Adem peygamber tarafından, daha sonra da İbrahim Peygamber'in M.Ö. 2000'lerde yerleştirdiği hanımı Hacer ve oğlu İsmail'in etrafında yeniden inşa edildiğine inanmaktadırlar. Pek çok kez onarım ve inşa süreci geçiren Kabe, günümüzdeki hali ile son kez Osmanlı padişahı 4.Murad tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya inşa ettirilmiştir.

20 Nisan 571 tarihinde son peygamber Muhammed burada dünyaya gelmiştir. Müslümanlara göre 610'da Kur'an'ın Alak Suresi ile bu kentte vahyolunmaya başlamıştır. 630'da kent müslümanların denetimine geçmiştir. 630'da Veda Hutbesi bu kentte irad edilmiştir. 1517-1917 arasında Mekke Osmanlı yönetiminde kalmıştır.

Mekke her yıl hicri-kameri Zilhicce ayında milyonlarca hacıya ev sahipliği yapmaktadır.

Medine`nin Fazileti

Medine`nin Fazileti konusunda 3 sayfada 26 kayitli hadis var

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : Enes Hadis : Resulullah (sav) Medine`yi şu şu yer arasında kalan kısımlarıyla haram ilan etti. "Kim bu haramı ihlal edecek bir davranışta bulunursa, Allah`ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun, Allah Kıyamet günü o kimseden ne farz ne nafile (hiçbir hayır) kabul etmesin"(buyurdu). HadisNo : 4596

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : Hadis : Yine Sahiheyn`in bir rivayetinde anlatıldığına göre, Resulullah (sav) (Medine`nin dışına doğru) yürüdü, önünde Uhud görünmüştü: "Bu dağ var ya, o bizi çok seviyor, bizde onu seviyoruz" buyurdular. Medine`ye yönelince de: "Ey Allahım! Hz. İbrahim Mekke`yi haram kıldığı gibi, ben de [Medinciyi] iki dağı arasıyla haram kılıyorum. Allahım, (Medine halkını) müdd ve sa`larınla mübarek kıl" buyurdular. HadisNo : 4597

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : Ali Hadis : Biz Resulullah (sav)`dan Kur`an-ı Kerim ve bir de şu sahifede olandan başka bir şey yazmadık. (Bu sahifede bulunana gelince) Resulullah (sav) buyurmuştu ki: "Medine Ayr dağı ile Sevr dağı arasında kalan hudud içerisinde haramdır. Kim orada bir bid`atte bulunur veya bid`atçiyi himaye ederse, Allah, melekler ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah onun farz, ne nafile hiçbir hayrını kabul etmesin. Müslümanların garantisi birdir, en düşükleri de bu garantiye sahiptir. Kim bir müslümana garantisinde ihanet ederse, Allah`ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun. Onun (Kıyamet günü) ne farz ve ne nafile hiçbir hayrı kabul edilmez." [Bu rivayetin metni Sahiheyn`e uygundur. Ebu Davud`da şu ziyade var: "Otu yolunmaz, av hayvanı ürkütülmez, yitik malı, onu ilan edecek olan alabilir. Hiç kimseye kıtal maksadıyla orada silah taşımak caiz olmaz. Oradan ağaç kesilmez. Kişi devesini otlatabilir.] HadisNo : 4598

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Medine`nin sıkıntı ve meşakkatlerine ümmetimden sabır gösteren herkese, Kıyamet günü şefaatçi ve (hayır ameline) şahid olacağım." HadisNo : 4599

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : Süfyan İbnu Ebi Züheyr Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yemen fethedilecek. Bir grup insan, Medine`den oraya aileleri ve kendilerine tabi olanlarla gidecekler. Halbuki bilselerdi Medine onlar için hayırlıydı. Şam da fethedilecek. Bir kavim Medine`den aileleri ve kendilerine tabi olanlarla oraya göç edecekler. Bilselerdi Medine onlar için hayırlı idi. Irak da fetholacak. Bir grup kimse ailesi ve kendilerine tabi olanlarla Medine`den oraya taşınacaklar. Halbuki bilselerdi Medine onlar için hayırlı idi." HadisNo : 4600

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben karyeleri yiyen karye(ye hicret)le emrolundum. Buna Yesrib diyorlar. Burası Medine`dir. Medine, tıpkı körüğün cürufu ayırması gibi insanların kötüsünü) defedip ayırır." HadisNo : 4601

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : İbnu Ömer Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Medine`de ölmeye muktedir olan orada olsun. Zira ben, orada ölene şefaat ederim." HadisNo : 4602

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : Aişe Hadis : Resulullah (sav) Medine`ye geldiği vakit Ebu Bekr ve Bilal (ra) hastalandılar. Ben yanlarına gittim: "Ey babacığım," dedim. "Kendini nasıl hissediyorsun? Ey Bilal sen nasılsın?" diye sordum. Hz. Ebu Bekr (ra) hummaya yakalanınca: "Her insana "sabahın hayırlı olsun" denmiştir. Halbuki ölüm ona ayakkabısının bağından daha yakındır" derdi. Hz. Bilal (ra) da humma nöbetinden çıkınca sesini yükseltir ve (Mekke`ye hasretini ifade eden şu beyitleri) terennüm ederdi: "Bilmem ki! Mekke vadisinde etrafımı izhir ve celil otları sarmış olarak bir gece daha geçirebilecek miyim? Macenne suyuna ulaşacağım bir gün daha gelecek mi? (Mekke`nin) Şame ve Tafil dağları bana bir kere daha görünecek mi?" [Sonra Bilal şöyle beddua etti: "Allahım, bizi yurdumuzdan çıkarıp bu vebalı diyara süren Şeybe İbnu Rebi`a, Utbe İbnu Rebi`a ve Umeyye İbnu Halef`e lanet et!] Hz. Aişe der ki: "(Ben gidip, bunlardaki Mekke hasretini) Resulullah (sav)`a haber verdim. O, şöyle dua buyurdu: "Allahım bize Medine`yi sevdir. Tıpkı Mekke`yi sevdiğimiz gibi, hatta fazlasıyla! Allahım onun havasını sıhhatli kıl. Onun müddünü, sa`ını hakkımızda mübarek eyle. Onun hummasını al, Cuhfe`ye koy!"

HadisNo : 4603 Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : Enes Hadis : Resulullah (sav) şöyle dua buyurdular: "Allahım! Mekke`ye verdiğin bereketi iki katıyla Medine`ye de ver." HadisNo : 4604

Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ Konu : Medine`nin Fazileti Ravi : Ebu Hüreyre Hadis : Resulullah (sav)`a (yılın turfanda) ilk meyvesi getirildiği zaman şöyle buyururlardı: "Allahım, bize Medine`mizi, meyvelerimizi, müddümüzü, sa`mızı bereket üzerine bereketle mübarek kıl. Allahım, İbrahim senin kulun, peygamberin ve halilindir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke için dua etti. Ben de Medine için, onun Mekke hakkında yaptığı duayı bir misli ziyadesiyle aynen yapıyorum." Resulullah bu şeklide dua ettikten sonra getirilen meyveyi, orada hazır olan çocuklardan en küçüğüne veerirdi. HadisNo : 4605 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE İLK HİCRET EDENLER

Akabe biâtından bir yıl önce Ebû Seleme Abdullah ibn-i Abdul Esed, Mekke'den Medîne'ye hicret etmek istemişse de, müşrik akrabâları, zevcesi ile kızını elinden almışlar, Ebû Seleme de yapayalınız Medîne yolunu tutmuştu. Bir sene sonra zevcesi ile kızı Selma da gelip Kuba'da kendisine kavuştu.

Akabe biâtından sonra Amr ibn-i Rebîa ve zevcesi Leylâ sezdirmeden Medîne'ye hicret edip, Kubâ'da Mübeşşir ibn-i Abdul Münzir'e müsâfir oldu.

Abdullah ibn-i Cahş ve kardeşi âmâ şâir Abd. ibn-i Cahş ve bütün Cahşoğulları âileleri (ki yirmi erkek, sekiz kadındı) kapılarını kapayıp Medîne'ye hicret ettiler. Bunlar da, Kubâ'da Mübeşşir ibn-i Abdul Münzir'e müsâfir oldu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.