FANDOM


Bakınız

Şablon:Mehmetakifersoy - d


Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy/Ekşi sözlük
Mehmet Akif Ersoy/Mottolar
Mehmet Akif Ersoy/Şiirleri Mehmet Akif Ersoy/Eserleri Mehmet Akif Ersoy/Sözleri Mehmet Akif Ersoy/Hayatı Mehmet Akif Ersoy/PPT Mehmet Akif Ersoy/Resimler Mehmet Akif Ersoy/Videolar Mehmet Akif Ersoy/İcralar Mehmet Akif Ersoy/Besteleri Mehmet Akif Ersoy/Bestelenen şiirleri
Mehmet Akif Ersoy/Bibliyografya Mehmet Akif Ersoy/Kronolojisi
Mehmet Akif Ersoy/Tefsiri Mehmet Akif Ersoy/Anıları
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İl Yürütme Kurulu Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İl Yürütme Kurulu/2014 Bursa Faliyetleri Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü/İlçe Yürütme Kurulu Mehmet Akif Ersoy/Anma faaliyetleri Mehmet Akif Ersoy/Anıları/Kendini beğenmiş bir müsteşrik
İstiklal Marşı İstiklal marşı oratoryosu
Mehmet Akif Ersoy/Zabıt Ceridesi
Mehmet Akif Ersoy/Vikisöz Mehmet Akif Ersoy/Vikikaynak Mehmet Akif Ersoy/Vikipedi MAE/Hakkında vecizeler
Mehmet Akif Ersoy/Bülbül Mehmet Akif Ersoy/Firavun Mehmet Akif Ersoy/Şeriat Mehmet Akif Ersoy/Argo kulanması Mehmet Akif Ersoy/Abdülhamit II Mehmet Akif Ersoy/Abdülhamid istibdadında ne yaptı? [[]][[]][[]][[]][[]][[]]
Mehmet Akif Ersoy/Makaleler
MEHMET ÂKİF'TE SÂDİ TESÎRİ
Hakkında yazılan önemli kitaplar Bir Kur’an Şâiri: Mehmed Âkif ve Kur’an Meâli (2000)- Dücane Cündioğlu Âkif’e Dâir (2005) - Dücane Cündioğlu Mehmed Âkif’in Kur’an Tercümeleri (2005)- Dücane Cündioğlu
Hakkında yazılan önemli makaleler Mehmet Akif Ersoy/Dini yönü
Mehmet Akif Ersoy Üstün Hizmet Ödülü Bağcılar Belediyesi tarafından ilki 2013 de düzenlendi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Uygulama ve Araştırma Merkezi
Safahat Mehmet Akif Ersoy/Kur'an'a Hitab Mehmet Akif Ersoy/Eyüp Sabri Kartal Aktiviteleri
Şablon:Mehmet Akif Ersoy Portal:Mehmet Akif Ersoy Şablon:Akif

Abdülhamit’in baskı dönemi karşısında ne yapmıştı?

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’u ölümünün 75. yılında özlemle anıyoruz… O milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy… İstiklal marşımızın yazarı… İstiklal marşımız “Korkma” diye başlar… Tıpkı bugünler için yazılmış gibi. Korku ve baskı döneminin korkusuz şairidir Mehmet Akif… Abdülhamit’in korku imparatorluğunu dizeleriyle sallamıştır. Boyun eğmemiş,teslim olmamış, korkmamış ve susmamıştır. Zulmün efendisi Abdulhamit’e ”korkak, baykuş, zalim” diye seslenmekten çekinmemiştir.

Milli şairimizi ölümünün 75. yılında özlemle anıyoruz.

Abdülhamit’i eleştirdiği İstibdat şiiri “Yıkıldın, gittin amma ey mülevves devr-i istibdad (kirli istibdad devri) Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yâd (kirli bir hatıra) Diyor ecdadımız makberlerinden (kabirlerinden) Ey sefil ahfad (oğullar) Niçin binlerce masum öldürürken her gelen cellad, Huruç etmezdi (çıkmazdı) mezbûhane (ümitsiz bir çırpınışla da) olsun birferyad? O birkaç hayme (çadır) halkından cihangirane (dünya çapında) bir devlet, Çıkarmış, bir zaman dünyayı lerzân etmiş (titretmiş) millet; Zaman gelsin de görsün böyle dünyalar kadar zillet, Otuz üç yıl devam etsin, başından gitmesin nekbet (felaket)… Bu bir ibrettir amma olmayaydık böyle biz ibret! Semâ peyma iken râyâtımız (gökte dalgalanırken bayraklarımız) tuttun zelil ettin; Mefahir bekleyen abadan evladı hacil ettin (babalarından övülecek işler bekleyen çocukları utandırdın); Ne âli (yüce) kavm idik; hayfâ (yazık) ki sen geldin sefil ettin; Bütün ümmîd-i istikbali artık müstahîl ettin (bütün gelecek ümidini artık imkansızlaştırdın); Rezîl olduk… Sen ey kâbus-i huni, sen rezîl ettin! Hamiyyet gamz (gayret ifâde) eden bir pak alın her kimde gördünse, “Bu bir cani” dedin sürdün, ya mahkum eyledin hapse. Müvekkel eyleyip casusu (hafiyelerini vekil edip) her vicdana, her hisse. Düşürdün milletin en kahraman evladını ye’se (ümitsizliğe)… Ne mel’unsun (ne lanetlisin) ki rahmetler okuttun ruh-i İblis’e! Değil kâbusun artık, devr-i devlet intibahındır. (Şimdi artık senin kabusun değil, uyanıklık devrindir) Gel ey nazende (nazlı) hürriyet ki canlar ferş-ı râhındır (yoluna sergidir). Emindir mevki’in: En pak vicdanlar penahındır (sığınağındır). Serapa mülk-i Osmanî müeyyed taht-gâhındır (Bütün Osmanlı ülkesi senin sağlam tahtındır) Serîr-ârâ-yı ikbâl ol ki: Bir millet sipahındır. (Yücelik tahtını süsle ki: bir millet askerindir) “

Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY'u vefatının 75. yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.