FANDOM


Şahıslara çatmazdı ' Mehmet akif ersoy
Mehmet Akif Ersoy/Anıları
Din anlayışı
Alman müsteşriklerinin en mühimi diye adı çıkan bu Hartmann’ı, Âkif, Berlin’de tanımış.

Bu müsteşrik, Türk Edebiyatı hakkında, Âkif’e, bir nevi azametle, birtakım umûmî lâkırdılar söylemiş.

İlim dalaverecilerinin klâsik kuvvetleri olan bu azamet karşısında Âkif adamı anlamış ve onu umûmî mütâlâalardan husûsî rü’yetlere çekmiş.

Adam, bunun üzerine, en çok Fuzûlî ile meşgul olduğunu söylemiş. Halbuki Fuzûlî’yi yüzünden bile doğru okuyamamış.

Âkif de, müsteşrike, en çok Fuzûlî’yi bilmediğini, mûtadı olan kısa cümlelerinden biriyle söylemiş.

Ancak, müsteşrik bu noktada amelî bir dirâyet göstermiş ve kendisine Fuzûlî’nin “Su Kasîdesi”ni okutmasını Âkif’ten rica etmiş.

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.