Yenişehir Wiki
Advertisement
 • Burası Mehmet Akif Ersoy hakkında yazılan kitap, dergi ve makalelerin adlarının ve resimlerinin eklenmesini ve ayrıca kitaplar hakkında da değerlendirmelerin yapılmasını beliyor. --212.253.175.211 04:09, Mart 29, 2010 (UTC)

Mehmet Akif Ersoy Bibliyografyası[]

 • [1]
 • Raşit Keskin, Çizgi Kitabevi Yayınları , "M. Akif Ersoy Hayatı Safahat'tan Seçmeler Hatıralar"
 • İsa Kocakaplan / İstiklâl Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy,Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 6.Baskı,İst.2008
 • Hece Dergisi-133,Ocak 2008 / Mehmet Akif Özel Sayısı
 • M.Ertuğrul Düzdağ / Mehmet akif Hakkında Araştırmalar, İFAV Yay. İst.1989
 • Hasan Basri Çantay / Akifname:Mehmet Akif, Erguvan Yay. İst.2008]]
 • Orhan Okay / Mehmet Akif:Bir Karakter Heykelinin Anotomisi, Akçağ Yay. Ankara 1989
 • Midhat Cemal Kuntay / Mehmet Akif, Türkiye İş Bankası Kültür Yay. Ank.1986
 • Kazım Yetiş / Bir Mustarip Mehmet Akif Ersoy, Akçağ Yay. Ank.2006
 • Tahsin Yıldırım / Millî Mücadelede Mehmet Akif, Selis Kitaplar Yay. İst.2007
 • Emin Erişirgil / İslâmcı Bir Şairin Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yay. Ank.1986
 • M.Cemal Kutay / Necid Çöllerinde Mehmet Akif, İst.1963
 • Eşref Edip / Mehmet Akif, Hayatı-Eserleri, İst. 1960
 • Mustafa Özçelik / Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı, İstanbul 2007
 • I.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildirileri, Burdur, 19-21 Kasım 2008
 • Fazıl Gökçek / Mehmet Akif'in Şiir Dünyası, Dergah Yay. İst.2005
 • Ahmet Kabaklı / Mehmet Akif, Türk Edebiyatı Vakfı, İst.1999
 • Hakkı Güney / Mehmet Akif'te Deyimler, Türkiyat Enst.Kitaplığı, Tez Nu.555
 • Kaya Bilgegil / Mehmet Akif Resmi Hal Tercümesi, Basılmamış Bazı Mektup ve Manzumeleri, Erzurum Ün. Edebiyat Fak. Araştırma Dergisi, Sayı:3, Sh.1-33
 • Abdullah Uçman / Mehmet Akif ve Millî Mücadele,(Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy)İst.1986
 • Nureddin Topçu / Mehmet Akif, Dergah Yay. İst. 1998
 • Dücane Cündioğlu / Bir Kur'an Şairi, Mehmet Akif ve Kur'an Meali,Etkileşim Yay. İst.2007
 • Orhan Okay-Ertuğrul Düzdağ / Mehmet Akif Ersoy, TDV, İslâm Ansiklopedisi, C.28
 • Abdurrahman Şen / Bir Destan Adam:Mehmet Akif Ersoy, İst.2008
 • D.Mehmet Doğan / Camideki Şair, İst. 2006
 • Nuran Özlük / Türk Basınında Mehmet Akif Ersoy Üzerine Polemikler, ist.2007
 • İsmail Hakkı Şengüler /Mehmet Akif Külliyatı, C.6-7-8 Hikmet Neşriyat, İst.1992
 • Sezai Karakoç / Mehmet Akif, Diriliş Yay. İst.1974
 • Abdulkerim Abdulkadiroğlu / Mehmet Akif Ersoy'un Makaleleri, Kültür Bakanlığı Yay. İst.1990
 • Mustafa Kara / Akif'in Hayran Olduğu Şahsiyetler,Vefatının 71. Yılında Mehmet Akif Bilgi Şöleni:Mehmet Akif, Dönemi ve Çevresi, Türkiye Yazarlar Birliği Yay. Ank.2008
 • Mehmet Demirci / Yahya Kemal ve Mehmet Akif'te Tasavvuf, Akademi Kitabevi, İst.
 • Selami Şimşek / Mehmet Akif ve Mevlevîlik, Dergah, Cilt XIX, Mart 2008
 • Y.T.Günaydın / Mehmet Akif'in Mektupları, Ebabil Yay. Ank. 2009
 • Mehmet Önder / Mehmet Akif ve Muhammed İkbal, Millî Kültür, Sayı:57, Mayıs 1987
 • Himmet Uç / Mehmet Akif ve Hikaye Sanatı, Ank.2007
 • Fevziye Abdullah Tansel / Mehmet Akif Ersoy, Hayatı ve Eserleri, M.Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Yay.1991
 • Mehmet Kahraman / Mehmet Akif'in Edebî Kişiliği, Yedi İklim Dergisi,Mayıs 1996, Sayı:74
 • Yetkin İlker Jandar / Akif'in Şiirinde İstanbul, Kültür Dergisi, Sayı:2 Ocak 2002
 • Süleyman Afazi/(l871-1927), Mehmet Akif Şairin Zatı ve Asarı Hakkında Bazı Malumat ve Tetkikat
 • Orhan Seyfi(Orhon) (1890-1972). Mehmet Akif, Hayatı ve Eserleri
 • Esat Adil Müstecaplıoğlu, Mehmet Akif, Ferdi ve içtimai Karakteri, Vatanperverliği, Milliyetçiliği, Şairliği
 • sohbet
 • Osman Nuri Ekiz, Mehmet Akif, Toker Yayınları,İstanbul 1985

Podcastler[]

 • Akifname ye Nurettin Topçu önsözü [2] muhteşem bir Akif takdimi makalesi hitabıdır.


Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement