Yenişehir Wiki
Advertisement

[]

Makif.gifKöken olarak Arnavud'ların Gega koluna mensup bir aileden gelmekte olup; annesi Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tâhir Efendidir.

Ailesi ve çocukları[]

1893 senesinde Tophâne-i Âmire veznedârı M. Emin Beyin kızı İsmet Hanımla evlendi.

Eğitim hayatı[]

İlk tahsiline Emir Buhâri Mahalle Mektebinde başladı.Burada iki sene okuyup 1879 yılı sonunda İptidai Mektebine giderek burayı bitirdi.1882 yılında Fatih'te Otlakçı yokuşundaki Merkez Rüştiyesinde okudu. Mahalle mektebi, İptidai ve Rüştiyede okurken babası da kendisine Arapça okuttu. İlk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebinin lise kısımına girdi.Burada üç sene okuduktan sonra aynı okulun iki senelik yüksek kısımına devam etti.Bu okulun birinci sınıfına devam ederken babası Mehmet Tahir Efendi 1888 yılında vefât etti.Babasının vefatı ve evlerinin yanması üzerine mülkiyeyi bırakıp Baytar Mektebini birincilikle bitirdi. Tahsil hayatı boyunca yabancı dil derslerine ilgi duydu. Fransızca ve Farsça öğrendi.

Memuriyet Hayatı[]

Ziraat nezaretinde baytar olarak vazife aldı. Üç dört sene Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da bulaşıcı hayvan hastalıkları tedavisi için bir hayli dolaştı. Bu müddet zarfında halkla temasta bulundu. Akif'in memuriyet hayatı 1893 yılında başlar ve 1913 tarihine kadar devam eder. ==Edebiyat hayatı Memuriyetinin yanında Ziraat Mektebinde ve Darulfünun'da edebiyat dersleri vermiştir.

Akif okulda öğrendikleriyle yetinmeyerek, dışarıda kendi kendini yetiştirerek tahsilini tamamlamaya, bilgisini genişletmeye çalıştı. Memuriyet hayatına başladıktan sonra öğretmenlik yaparak ve şiir yazarak edebiyat sahasındaki çalışmalarına devam etti. Fakat onun neşriyat âlemine girişi daha fazla 1908'de İkinci Meşrutiyetin ilanıyla başlar. Bu tarihten itibaren şiirlerini Sırât-ı Müstakîm'de yayınlanır.

İstiklal Harbi ve Mebusluğu[]

1920 târihinde Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisine seçildi. 17 Şubat 1921 günü İstiklâl Marşı'nı yazdı. Meclis 12 Martta bu marşı kabul etti.

Mısır'da Türkçe hocalığı[]

1926 yılından îtibâren Mısır Üniversitesinde Türkçe dersleri verdi. Derslerden döndükçe Kur'an-ı Kerim tercümesiyle de meşgul oluyordu.

Hastalığı[]

Bu sırada siroza tutuldu. Önceleri hastalığının ehemmiyetini anlayamadı ve hava değişimiyle geçeceğini zannetti. Lübnan'a gitti. Ağustos 1936'da Antakya'ya geldi. Mısır'a hasta olarak döndü.

Hastalık onu harap etmiş, bir deri bir kemik bırakmıştı. İstanbul'a geldi. Hastanede yattı, tedavi gördü. Fakat hastalığın önüne geçilemedi. 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etti. Kabri Edirnekapı Mezarlığındadır.

Mehmet Akif, özü ile sözü bir olan bir yaradılışta idi.İdealindeki cemiyetin bir ferdi gibi yaşardı.Doğru bildiği bir şeyi mutlaka yapardı. Alçak gönüllü ve çok cömert idi.Tembelliğin,cahilliğin,taklitçiliğin,karamsarlığın, umursamazlığın düşmanı idi.Şiirlerinde kişisel arzuları,istekleri,üzüntüleri,kaygıları yoktur.Bütün tasası toplumdur. Toplumdaki kötülük ,gerilik,yoksulluk,tembellik,umursamazlık ile savaşır. Mehmet Akif milletini ve dinini seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sahip, şair tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan, edebi bakımdan kıymetli şiirlerin yazarı meşhur bir Türk şairidir. İstiklal Marşı şairi olması bakımından da "Milli Şair" ismini almıştır.

Şairin en büyük eseri Safahat genel adı altında toplanan şiirleri şu 7 kitaptan oluşmuştur:

1. Kitap: Safahat (1911) 2. Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912) 3. Kitap: Hakkın Sesleri (1913)

4. Kitap: Fatih Kürsüsünde (1914)

5. Kitap: Hatıralar (1917)

6. Kitap: Asım (1924)

7. Kitap: Gölgeler (1933).

Advertisement