Yenişehir Wiki
Advertisement

Kaynaklı Mehmet Akif Ersoy hakkındaki nakiller[]

  1. "Edebiyat ve sanat tarihimizde Akif'in yeri, derinlikte Yunus'ların ayakucunda ise, azametle parlaklıkta Fuzuli'lerle Sinan'ların başucundadır." Nurettin Topçu[1]
  2. Abartılı bulunabilecek bir değerlendirme elbette ki Akif'in büyüklüğünü mukayese etmek için değil onun milletimiz için ne denli önemli bir değer olduğunu göstermek için yapılmıştır. Peki, kimdir Mehmet Akif? Bizim için ne ifade ediyor? Safahat şairi mi? Çanakkale'yi destanlaştıran şair mi? İstiklal Marşı şairi mi? O, bütün bu özelliklerinin yanı sıra yüksek ahlak ve karaktere sahip örnek bir şahsiyettir. Onun örnek ahlak ve karakterinin yeni yetişen nesillere anlatılması, sevdirilmesi gerekmektedir. Çünkü milletlerin devamının sağlanması için örnek alınacak "model insan"lara ihtiyaç vardır. Raşit Keskin, Çizgi Kitabevi Yayınları , "M. Akif Ersoy Hayatı Safahat'tan Seçmeler Hatıralar" kitabı arka kapak[2]
  3. Mehmet Akif Ersoy, hüzzam makamında olan bu ilahiyi hiç dilinden düşürmezdi ...Eşref Edip (Âmin Alayı şiirini hakkındaki nakildir.) - (Kaynak: Safahat İnkilâp yayınevi 33. baskı s.127)
  4. Akif'in vefatından 3-4 gün evvel en çok sevdiği şiiri sordum: Yine bunu okudu. Öyle bir nefesle okudu ki ...inşâd ında bile iman vardı. Fuad Şemsi - (Kaynak: Safahat İnkilâp yayınevi 33. baskı s.127)
  5. Mehmet Âkif, tamamladığı tercüme çalışmalarını, hastalanıp Türkiye’ye gelirken yakın dostu Yozgatlı Mehmet İhsan Efendi’ye (İKÖ Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu`nun babası) teslim eder. Bu sırada ona şu vasiyette bulunur: (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Emin Erişirgil, İslâmcı Bir Şairin Romanı, Tİ Yay., Ank.1986, s.382-394; Dücane Cündioğlu, Bir Kur’ân Şairi Mehmet Âkif ve Kur’ân Meâli, Etkileşim Yay., İstanbul, 2007)
“Ben şifa bulur, sağ salim geriye dönersem gelir senden alırım. Eğer bir emr-i Hak vaki olur da ölürsem, sakın kimseye verme, imha et!”
  1. Ali Şevki Bey oldukça kibirli biriymiş. Hele Avrupa’ya gidip döndükten sonra kibrinden yanına yaklaşılmaz olmuş. Akif bir toplulukta Ali Şevki Bey’in bu özelliğini çok zarif bir şekilde yüzüne karşı şöyle dile getirir: "-Siz eskiden insanlara Fatih Camii’nin minaresinden bakardınız, Avrupa’ya gidip döndükten sonra Eyfel Kulesi’nden bakmaya başladınız!”

A. Vahap Akbaş - Mehmet Akif'den nükteler kitabı.


Mehmet Akif Ersoy'un eserinden vecizeler[]

  • Âsım´ın nesline münkâd olacak istikbâl. (Safat şiir kitabındaki Asım şiirinden alıntıdır.)


Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement