FANDOM


Mehmet Nazif Ergin (d. rumi 1309 Sivas Türkiye), Türk bürokrat.

Mektebi Mülkiye'yi bitirdi. Sırasıyla, Sivas Öksüz Yurdu Müdürlüğü, Niksar Kaymakamlığı, İstanbul Darüleytam Kundure ve Terzi Mektep Müdür ve Muallimliği, Kadıköy Zukür Darüleytam Muallimliği, Konya Sanayi Mektebi Müdürlüğü, Konya Öksüz Yurdu Mektebi Yurdu Müdürlüğü, Konya Leyli İptida-i Mektebi Müdürlüğü, Turhal, Direkli, Kayadibi Nahiyesi Müdürlükleri, Gürün, Hafik Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Umuru Mahalliye Vilayet Genel Müdürlüğü, Ordu, Antalya Valilikleri, Posta Telgraf Genel Müdürlüğü, Kütahya, Konya Valilikleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, 3.Umum Müfettişliği yapmıştır. 5 Ağustos 1946 tarihinde Sivas Milletvekili olmuş, 24 Ekim 1946 tarihinde vefat etmiştir.

Önce gelen:
Cemal Bardakçı
Konya valisi</br>1939 - 1939 Sonra gelen:
Nizamettin Ataker
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.