Bingöl doğumlu Mehmet Niyazi Tanılır - Başbakan'a bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Bak:Bingöl milletvekilleri


Mehmet Niyazi Tanılır (d. 1960 Bingöl Türkiye), Türk bürokrat.

1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu. Aslanapa Kaymakam Vekilliği, Şuhut, Hanönü, Ilgaz ve Çubuk Kaymakamlıkları, Van Vali Yardımcılığı yaptı.

2000 yılında İçişleri Bakanlığı'nca gönderildiği Londra'da kriminoloji dalında yüksek lisans yaptı. Tezini Türkçe olarak İnternet Suçları ve Bireysel Mahremiyet adıyla kitap olarak yayınladı. 14 Eylül 200416 Mart 2007 tarihleri arası Van Valiliği görevinde bulunundu, 5 Mart 2007 tarih ve 2007/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kahramanmaraş Valiliği görevine atandı. Evlidir.Kahramanmaraş eski Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Kamu Düzeni ve Güvenliği (KDG) Müsteşarlığına getirildi.[düzenle | kaynağı değiştir]

"Milletvekili aday adayı olacak-olmayacak" söylentileri nihayet son buldu. Kahramanmaraş eski Valisi M. Niyazi Tanılır’ın, 10 Mart 2011 itibari ile Kamu Düzeni ve Güvenliği ( KDG)’ Müsteşarlığına getirildiği öğrenildi.

Ak Parti’den milletvekili aday adayı olan Muammer Güler’den boşalan Kamu Düzeni ve Güvenliği (KDG) Müsteşarlığı görevine getirilen Mehmet Niyazi Tanılır yakın zamanda bu görevine başlayacak.

Kanal 46, tayini çıktığı günlerde Vali Tanılır'ın KDG Müsteşarlığına getirileceğini ve bu nedenle merkeze alındığını yazmıştı. Böylece Kanal 46'nın bir öngörüsü daha gerçekleşmiş oldu.

Kendisini arayarak "Hayırlı Olsun" dileklerini ileten Gazeteci Mustafa Şirin'in telefonla görüştüğü Mehmet Niyazi Tanılır, tüm Kahramanmaraş halkına selam gönderdi.

Kimseya taviz vermeyen, devlet ve millet çıkarlarını her zaman en önde tutan, saygın ve başarılı devlet adamı Sayın Mehmet Niyazi Tanılır'a yeni görevinde de başarılarının devamını diliyoruz.


Mehmet Niyazi Tanılır 'ın Özgeçmişi:[düzenle | kaynağı değiştir]

1960 yılında Bingöl´de doğdu. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü´nden mezun oldu. 1982–1983 yıllarında yedek subay olarak askerlik hizmetini ifa etti. Bir süre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı´nda denetim elemanı olarak çalıştıktan sonra mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Sakarya Valiliği´nde kaymakam adaylığı stajını yaptı.

1990 yılında dil öğrenmek ve İngiliz kamu yönetimi sistemi ile ilgili incelemeler yapmak amacı ile İçişleri Bakanlığı´nca bir yıl süre ile İngiltere´ye gönderildi. Kütahya Aslanapa Kaymakam Vekilliği, Afyon Şuhut Kaymakamlığı, Kastamonu Hanönü Kaymakamlığı, Van Vali Yardımcılığı, Çankırı Ilgaz Kaymakamlığı ve Ankara Çubuk Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2000 yılında içişleri Bakanlığı´nca gönderildiği Londra´da kriminoloji dalında mastır yaptı. Tezinin Türkçesi İnternet Suçları ve Bireysel Mahremiyet” adıyla kitap olarak yayınlanmış olup, Türkiye´de alanında yayınlanmış ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 28. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu´nu bitirdi. Kamu yönetiminde reform, kamu personel rejimi, sosyal güvenlik sistemi, sağlık sistemi ve internet konusunda değişik yayın organlarında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

14 Eylül 2004 – 16 Mart 2007 tarihleri arası Van Valiliği görevinde bulunundu, 05/03/2007 tarih ve 2007/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kahramanmaraş Valiliği görevine atanan ve bu görevini 4 yıl yürüttükten sonra 2010 yılının Aralık ayında çıkan kararname ile merkeze alınan ve son olarak ta KDG Müsteşarlığına getirilen Mehmet Niyazi Tanılır evli olup İngilizce bilmektedir.


Kamu Düzeni ve Güvenliği (KDG) Müsteşarlığının görev ve yetkileri:[düzenle | kaynağı değiştir]

Bilindiği üzere, TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasını öngören tasarı, 9 Şubat’ta kabul edilerek yasalaşmıştı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen `Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun` ile kurulması öngörülen `Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı`nın operasyonel görevi olmayacak.

Tasarıya göre, terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulacak.

Güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Kurul; İçişleri Bakanının başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, MİT, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları müsteşarları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından oluşacak. Gerektiğinde gündemle ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de toplantıya davet edilebilecek.

İçişleri Bakanının daveti üzerine toplanacak Kurulun gündemi, Kurul üyelerinin görüşleri alınarak İçişleri Bakanı tarafından belirlenecek.


94 Kişilik Kadroyla Çalışacak[düzenle | kaynağı değiştir]

Müsteşarlık merkez teşkilatına; Müsteşar, 2 müsteşar yardımcısı, 6 daire başkanı olmak üzere 94 kadro ihdas edilecek. Bu kadrolar, hukuk müşaviri, uzman, çözümleyici, programcı, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mühendis, istatistikçi, sosyolog, psikolog, antropolog gibi unvanlardan oluşacak.

Müsteşarlık, gerekli görülen görevler için hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilecek.

Müsteşarlığın, güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi olmayacak.

Müsteşar, müsteşarlığın görev ve hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, İçişleri Bakanına karşı sorumlu olacak.

İstihbarat Değerlendirme Merkezi[düzenle | kaynağı değiştir]

Terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulacak.

Bu çerçevede, güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilecek.

Terörle mücadeleye yönelik strateji belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan istihbari bilgiler, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Müsteşarlığa verilecek. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak analiz ve değerlendirmeler ilgili birimlerle paylaşılacak.

Müsteşarlık, Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı, Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı, İletişim Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ana hizmet birimlerinden oluşacak.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı adı altında yardımcı hizmet birimi bulunacak olan Müsteşarlığın, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Müsteşarlık Müşavirleri adı altında danışma hizmet birimleri olacak.

On "Müsteşarlık Müşaviri" Çalışabilecek[düzenle | kaynağı değiştir]

Müsteşarlıkta, terörle mücadele alanında özel bilgi ve ihtisasından yararlanılmak üzere, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslarına bağlı olmaksızın, İçişleri Bakanının onayıyla, en çok 10 `müsteşarlık müşaviri` unvanıyla sözleşmeli personel çalışabilecek.

Personelin sözleşme usul ve esasları, müsteşarlık tarafından tespit edilecek. Kanuna ekli cetvelde belirlenen tavan ve taban ücretleri arasında kalmak üzere, müsteşarın teklifi ve bakanın onayıyla, aylık brüt sözleşme ücreti ödenecek.

Müsteşarlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler için belirlenen esaslar çerçevesinde, ikramiye ve teşvik ikramiyesi ödenebilecek.

Bu şekilde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro açısından kazanılmış hak oluşturmayacak.

Yabancı Uzman[düzenle | kaynağı değiştir]

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında, özel uzmanlık isteyen konularda kadrkarşılığı olmaksızın, tam gün, kısmi gün, belli bir konu veya proje bazında, konu ya da projenin süresi ile sınırlı tutulmak koşuluyla sözleşmeli personel ve yabancı uzman çalıştırılabilecek.


KAPAK OLSUN...

Bu atamadan sonra sanki Sayın Valinin tayinini kendileri çıkarmış gibi gerine gerine gezinlerin (Kim olduklarını kamuoyu iyi biliyor) haleti ruhiyelerini çok merak ediyorum, lacivert mi oldular yoksa Patlıcan Moru mu? Ne derler ...

Hani TKK nedeni ile alındıydı... Saygıdeğer (!) baronlar ile onların borazanları günlerce kara propaganda yaptılar: Yok efendim Sayın Vali Mehmet Niyazi Tanılır Toprak Koruma Kurulu'ndan red kararı çıktığı için merkeze alınmışmış....şehrin ileri gelenleri toplanm ...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.