FANDOM


Antalya Vali YardımcısıEdit

Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz

Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz

GÖREV ve İŞ BÖLÜMÜ

I- BAŞBAKANLIK VE DEVLET BAKANLIĞI

a) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü b) Liman Başkanlığı c) THY Genel Müdürlüğü ve diğer hava ulaştırma şirketleri d) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma işleri Müdürlüğü e) Serbest Bölge Müdürlüğü f) (TASİŞ) Tasfiye Döner Sermaye İşletmeleri Bölge Müdürlüğü

II- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü b) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü c) TODAİE d) Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı e) Antalya Havalimanı ve Deniz Limanlarında bulunan Polis ve Jandarma birimleri

III- MALİYE BAKANLIĞI

a) Maliye Bakanlığının Antalya Havalimanı ve Deniz Limanlarında bulunan birimleri

IV- SAĞLIK BAKANLIĞI

a) Sağlık Bakanlığının Antalya Hava Limanı ve Deniz Limanlarında bulunan birimleri b) Hudut ve Sahil Bölge Baştabipliği

V- ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

a) Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü b) DHMİ Baş Müdürlüğü

VI- TURİZM BAKANLIĞI

a) Hava Limanı Turizm Danışma Müdürlüğü

VII- VALİLİK

a) İl Özel İdaresi b) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü c) İl İdare Kurulu Müdürlüğü d) Vilayetler Hizmet Birliği e) İmar İzleme Bürosu (Mahalli İdareler) f) 4483 Sayılı Yasa iş ve işlemleri g) Genel ve idari yargıda kamu temsiline ilişkin dava başvuru ve ara karar iş ve işlemleri h) Genel ve idari yargıda kamu temsiline ilişkin görevlendirme iş ve işlemleri ı) Avrupa Birliği Bürosu iş ve işlemleri i) Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) izleme Koordinasyonu j) 3367 Sayılı Yasaya göre Köy Yerleşim Alan Tespit Komisyonu Başkanlığı k) 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadelede Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ilişkin komisyon başkanlığı ile iş ve işlemleri l) Türk İdareciler Vakfı m) Mahalli İdareler (Büyükşehir ve Belediyeler- İl Özel İdaresi İş ve işlemleri) n) İl Özel İdaresinin Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmelik Uygulamaları ile tahsis Onayları o) Deniz Ticaret Odası iş ve işlemleri ö) Havalimanı ve Deniz Limanları Mülki İdare Amirliği görev ve sorumluluğu iş ve işlemleri p) Sivil Hava Meydanları Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik İş ve İşlemleri r) Serbest Bölge ve Gümrük- Polis işbirliği protokolleri s) 4926 Sayılı Yasaya göre El Konulan Eşyanın Teslimine dair işlemleri ş) Valinin vereceği İl Özel İdaresi görevleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.