FANDOMgelecekteki olayları anlatan eserlere denir. "kanlı savaş" anlamı da ta$ıyan kelimenin çoğulu : melahimdir.

gelecek olayları anlatan, nazım ya da nesir eserlerin ortak adı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.