FANDOM


Din Edit

İslam dininde, Melik (الملك) Allah'ın adlarından biridir. Kullanimi soyledir: "sultanin bila azl ; Melikun bila acz" yani "azli olmayan Sultan; aczi olmayan Melik " olarak Cevşen de tanimlanmaktadir. Burada daha çok mutlak anlamda, krallar kralı, anlamını taşımaktadır, denilebilir. Allah'ın 99 isminde geçer{Melik}} MELİK Mülk ve melekut sâhibi. Padişah. Mutasarrıf. * Bir kavmin başı. Mâlik. (İsimdir)

Turetilmis kavramlarEdit

MELÎK Hâkim-i Mutlak. Hükümdar. Sultan. Memleket sahibi. Padişah. Kadir. (Daimî sıfattır.)

MELÎKÂNE f. Hükümdar ve melike mensub. Onunla alâkalı.

MELÎKE Kadın hükümdar. Hükümdar karısı. Kraliçe.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.