FANDOM


Memleket İçinde ve İstanbul'da Milli Varlığa Düşman KuruluşlarEdit

Kurulma yolundaki bu dernekler dışında, memleket içinde daha başka birtakım dernek ve kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Diyarbakır, Bitlis, Elâzığ illerinde, İstanbul'dan idare edilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu derneğin amacı yabancı devletlerin himâyesi altında bir Kürt devleti kurmaktı.

Konya ve dolaylarında İstanbul'dan yönetilen Tealî-i İslâm Cemiyeti'nin kurulmasına çalışılıyordu. Memleketin hemen her tarafında İtilâf ve Hürriyet , Sulh ve Selâmet Cemiyetleri de vardı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.