FANDOM


Memur
Bakınız

Şablon:Memurazzi - d


Memurazzi
Memur
Memur haberleri

Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

Türkiye'de memurlar Edit

Türkiye'de uygulanan kamu personel rejiminde, memurluk önemli bir istihdam tipi olarak yer almakta olup mevcut kamu çalışanlarının yaklaşık üçte ikisi memurlar dan oluşmaktadır.

Memur hukuku Edit

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

iç linklerEdit

Dış LinklerEdit

Bakınız

Şablon:Memurbakınız - d


Memur Memurluk 657 DMK
İstihdam şekilleri Memur - 4-C - Sözleşmeli - İşçi Şablon:Memur yargılaması

Bakınız

Şablon:Memur yargılaması - d


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun/Uygulama

{{}}

Bakınız

Şablon:Memurbakınız - d


Memur Memurluk 657 DMK
İstihdam şekilleri Memur - 4-C - Sözleşmeli - İşçi Şablon:Memur yargılaması

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.