FANDOM


Menzil Irak


Menzil’ırak bu yolun bu yola kim varası

Müşkili çok bu yolun bunu kim başarası.


Bu yola yerağ gerek çok eksik kezek gerek

Key demir yürek gerek bu sarp yola varası.


İnce sırat köprüsü sıfat imiş bu yolda

Dosta giden kişinin doğruluktur çaresi.


Kimde kim doğruluk var Hak Çalap onu sever

İki cihana yarar ol erin sermayesi.


Doğruluk manığını istigfar taşı ise

Doğru vardı atıldı yıkıldı nefs kal’ası.


İman aldanguçları bilin çoktur bu yolda

Nefsine uyanların gitmez yüzü karası.


Yüzbin riyâ çerisi bilin vardır bu yolda

Nefs öldürmüş er gerek ol çeriyi kırası.


Yunus imdi saladır gel gidelim yokluğa

Gözlerin layık ise dost didarın göresi.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.