FANDOM


Meraya Aynalar. Mir'âtlar.

Tıb: Hayvanın memeye süt gelen damarları.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Beni. Benim. Bana.
[2] Hayvanların otladığı yer. Kır. Mera. Çayırlık. Otlak.
[3] Aynalar.
[4] Boş yer.
[5] Otsuz yer.
[6] (C: Merâyâ) Sütü çok olan dişi deve.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.