FANDOM


BAŞKAN Edit

İllerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında toplanır.

ÜYELERİEdit

  • Askerlik şubesi başkanları veya vekilleri
  • Jandarma komutanları,
  • Belediye başkanları,
  • Nüfus müdür veya memurları
  • Bu kurullara vali ve kaymakamlar ihtiyaca göre Genel Nüfus Yazımı Kanununun 7 nci maddesinde yazılı olduğu üzere üye alabilirler.

Madde:7 Edit

Yazım kurulları bir başkan ve iki üyeden kurulur. Vali ve kaymakamlar yazım kurullarını bölgeleri içindeki genel, özel ve katma bütçeli daire, kurum ve teşekküllerin, belediyelerin ve 3659 sayılı Kanuna bağlı kurumlarla bunların emrindeki teşekküllerin memur ve hizmetlilerinden teşkil ederler.

Yazım işini sağlamak için gereken yerlerde yazım, süresince öğretim kurullarının çalışmalarına ara verebilirler. Memleketin askerlik, güvenlik, asayiş, mahkeme, sağlık, genel hizmet ve yüksek ekonomi işlerindeki görevlilerden istisnası gerekenler yönetmelikle belirtilir.

Yeteri kadar Devlet memuru bulunmayan yerlerde kurul başkan ve üyeleri özel kişilerden atanır.

Gerek Devlet memurları gerek özel kişilerden atananlar bu görevi kabul etmeye mecburdurlar.


GÖREVLERİ Edit

Merkez yazım kurulları yönetmelikle tayin edilecek esaslar dairesinde, yazım bölgelerini tespit, bu bölgelerin yazım kurullarını tayin, yazım işlerini düzenlemek ve işlemlerini yürütmekle ödevlidir.


MEVZUAT Edit

Merkez Yazım Kurulunun toplanma ve çalışma şekli Genel Nüfus Yazımı Kanununda belirlenmiştir.Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.