Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü 10 HAZİRAN 2010

2009-2010 ÖĞRETİM YILI BAĞIMSIZ ANAOKULU ÖĞRENCİ,ÖĞRETMEN,

DERSLİK SAYISI

OKUL TÜRÜ OKUL

SAYISI ŞB.SY. ANASINIF ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN KADROLU

ÖĞRETMEN

SAYISI DERSLİK

SAYISI TOPLAM E K TOPLAM E K

RESMİ

ANAOKULU 26 167 4.024 2.083 1.941 127 0 117 143

ÖZEL

ANAOKULU 3 17 326 173 153 16 0 16 21

TOPLAM 29 184 4.350 2.256 2.094 143 0 133 164


      2008-2009 ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ OKUL SAYISI:
   İlimizde 23 Resmi ve 3 özel olmak üzere 26 anaokulu mevcuttur. Ayrıca, Resmi ilköğretim okulları bünyesinde 448 anasınıfı, özel 

ilköğretim okulları bünyesinde 16 anasınıfı, özel eğitim okulları bünyesinde 4 anasınıfı, liseler bünyesinde 9 anasınıfı, Halk Eğitim

Merkezleri bünyesinde 3 anasınıfı olmak üzere, 506 okul öncesi eğitim kurumu vardır. Ayrıca 1 SHÇK, 1 Mersin Üniversitesi bünyesinde

Eğitim Uygulama Anaokulu bulunmaktadır.

      2009-2010 ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ OKUL SAYISI:


  İlimizde 26 Resmi ve 3 özel olmak üzere 29 anaokulu mevcuttur. 
  

Ayrıca, Resmi ilköğretim okulları bünyesinde 460 anasınıfı, özel ilköğretim okulları bünyesinde 19 anasınıfı, özel eğitim okulları

bünyesinde 4 anasınıfı, liseler bünyesinde 10 anasınıfı, Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde 3 anasınıfı olmak üzere, 525 okul öncesi

eğitim kurumu vardır. Ayrıca 1 SHÇK, 1 Mersin Üniversitesi bünyesinde Eğitim Uygulama Anaokulu bulunmaktadır.


   Not:  2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 Anaokulumuz (Toplam   
        36 derslik) eğitim öğretime açılacaktır..
        2010 İl yapım programında 5  Anaokulu inşaatı (Toplam 31 
        derslik) yer almaktadır. Yapım işleri Bayındırlık ve İskan 
        Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.