FANDOM


Ankara hükümet konaklarıEdit

Ankara Valiliği Hükümet Konağı Binanın Tarihçesi

Ankara Valiliği Hükümet Konağı Binanın Tarihçesi

XVII. Yüzyılın başlarında, Sancak Beyinin ikameti için devlet tarafından yaptırılmış belirli bir binanın bulunmadığı anlaşılmakta olup sancağa gelen Mutasarrıfın, kendisi ve maiyeti için büyükçe bir konak kiralayıp oturduğu ve binayı aynı zamanda resmî daire olarak da kullandığı bilinmektedir. 1824 yılında Seyyit Mehmet Âlim Efendi; Hacı Halil Ağa kızı Ümmühan Hanım'dan, Tulice Mahallesindeki "Hacı Abdi Paşa Konağı" adıyla bilinen mülkü vilayet halkı adına satın almıştır. Böylelikle kamu malları arasına katılan konak, resmî hizmet binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1897 yılında Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından sözü edilen konağın yerine bugünkü Hükümet Konağı yaptırılmıştır. Yapının mimarı bilinmemektedir.

Elazığ hükümet konaklarıEdit

Elazığ Hükümet Konağı böyle yıkıldı HD

Elazığ Hükümet Konağı böyle yıkıldı HD

İstanbul Hükümet konaklarıEdit

Bağcılar Belediyesi Hükümet Konağı Projesi

Bağcılar Belediyesi Hükümet Konağı Projesi

Mersin hükümet konaklarıEdit

Toroslar hükümet konağıEdit

Yavru saray - Toroslarda yapılan hükümet konağı tartışması

Yavru saray - Toroslarda yapılan hükümet konağı tartışması

  • Hürriyetin videosu daha uzun : [1]
  • Cumhuriyet daha acımasız eleştiriyor:

[2]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.