FANDOM


MERSİN ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞU (1972 – 1992)

Burhan Albayrak

Mersin Üniversitesi’nin kuruluşu 1972 yılında Mersin Valisi Bayram Turan Çetin tarafından başlatılmış ve Mersin Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulmuştur. 1974 yılında Mersin Üniversitesi’nin ODTÜ bağlı olarak kurulması girişiminde bulunulmuştur. Aynı yıl ODTÜ Rektörü başkanlığında bir ekip Mersin'de görkemli bir törenle karşılanmışlardır. Mersin Kuyuluk yöresinde belirlenen üniversite arazisi bu ekip tarafından uygun bulunmamıştır. Dolayısıyla ODTÜ bağlı Mersin üniversitenin kurulması da mümkün olmamıştır. Üniversitenin kurulmasında büyük çaba gösteren Sayın Vali Bayram Turan Çetin 1975 yılında Mersin’den ayrıldıktan sonra üniversitenin kurulması çalışmaları da sonlandırılmıştır.

1985 yılında bir grup işadamı Mersin’de özel üniversite kurulması konusunda beni ziyaret ederek Türkiye’de model olacak bir üniversite kurmamı ve ortaklık önerdiler. Ayrıca üniversitenin kurulması için gerekli maddi ve manevi her türlü desteğin sağlayacaklarını açıkladılar. Bu işleri yürütmen için bir ofis kuruldu. Dolayısıyla özel üniversite kurma çalışmaları başlatılmış oldu.

Özel üniversitenin kurulması için şunlar yapıldı:

1. Önce Mersin milletvekillerinden özel üniversite destek sözü alınmıştır. 2. Özel üniversitenin kurulması için yapılması gerekenler belirlenmiştir: a) Üniversiteye destek sağlayacak yan kuruluşlar olarak tarım, ticaret ve turizm şirketlerinin kurulması, b) Üniversiteye nitelikli öğrenci sağlamak amacıyla üniversite bünyesinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarının açılması, c) Üniversitede görev yapacak öğretim elemanlarının istemeleri halinde üniversiteye ortak yapılması, d) Üniversite yerleşkesinde kız ve erkek öğrenci yurtlarının yapılması ve ayrıca öğrenci ailelerinin kalabilecekleri evlerin kurulması,

3. Üniversitenin Çiftlik Köyü yöresinde 5000 dönüm arsada kurulması planlanmıştır. 4. Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde görevli ve üniversitemizde çalışmak isteyen çok sayıdaki öğretim elemanları arasından doçent ve profesör düzeyinde 50 öğretim elemanı belirlenmiştir. Sonuç: Mersin Milletvekilleri tarafından verilen özel üniversite kanun teklifi TBMM gündemine alınmadan reddedilmiştir.

Bundan sonra Mersin Üniversitesinin kurulması çalışmaları Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılmıştır. Sayın Başbakan Turgut Özal’ın 1986 yılında Mersin ziyareti sırasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda Mersin Üniversitesi'nin gerekliliği ve kurulması konusu görüşülmüş ancak bir destek sağlamamıştır.

Daha sonra Mersin Valisi Sabahattin Çakmakoğlu, üniversite kurulması çalışmalarını başlatmıştır. Bu konuda sayın vali ile yapılan görüşmemiz sonucunda Mersin Üniversitesi'nin kurulması konusu Mersin Valisi başkanlığında bir heyet ile Çukurova Üniversitesinde yapılan yemekli toplantıda ele alınmıştır. Bu toplantıya Mersin valisi başkanlığında işadamlarından oluşturulan bir ekip, Adana valisi, Çukurova Üniversitesi Rektörü ve Senato üyeleri katılmışlardır. Bu toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda Sayın Mersin valisi, Sabahattin Çakmakoğlu’nun talebi doğrultusunda Mersin Üniversitesi’nin müstakil olarak Erdemli Ziraat Okulu arsasında kurulacağı uygun bulunmuştur. Ancak Mersin/Erdemli Ziraat Okulu arazisinde üniversitenin kurulması ilgili bakanlıkça uygun görülmemiştir. Netice olarak üniversite kurma çabaları dördüncü kez başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1987 yılında üniversitenin kurulmasını tekrar başlatmak amacıyla Mersin Orduevinde Mersin valisi, belediye başkanı ve garnizon komutanı ile Çukurova Üniversitesi Rektörü ve Senato üyelerinin katıldıkları bir yemekli toplantı düzenledim. Bu toplantıda Mersin Üniversitesi’nin kurulmasının Çukurova Üniversitesi yönetimi tarafından yürütülmesi ve Mersin Valiliği tarafından her türlü yardım ve desteğin sağlanacağı belirtmişlerdir. 1988 yılında Sayın Rektörüm Prof. Dr. Mithat Özsan, Mersin Üniversitesi’nin kurulması görevini bana devrederek tüm rektörlük yetkilerine sahip olduğumu belirtmişlerdir. Ayrıca bu durum sayın vali beye yazılı olarak bildirmişlerdir. Böylece Mersin Üniversitesi’nin kurulması tekrar başlatılmıştır.

İlk olarak sayın vali beyi ziyaret ederek üniversite yerinin ve arsasının araştırılması için Milli Emlak Müdürlüğü’nden bir kişinin benimle çalışmak üzere görevlendirilmesi istedim. Milli Emlak Müdür yardımcısı ile birlikte Mersin, Tarsus ve Silifke bölgelerinde 5 ay süreyle üniversite arazi araştırması yapılmıştır. Milli Emlak Müdürünün bu çalışmalarımızı engellemesi üzerine valilik tarafından Milli Emlak Müdürü bir ay yıllık izinli sayarak yerine vekâleten ben görevlendirildim. Çalışmalarımız sonucunda üç kampüs alanı tespit edilmiştir:

1) Mersin Ana kampüs, 5000 dönüm: Enstitü ve fakülteler, 2) Tarsus Kampüsü, 600 dönüm arsa: Yüksekokullar, 3) Silifke Kampüsü, 800 dönüm arsa: Yüksekokullar için belirlenmiştir. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda üniversitenin tek bir kampüs olarak Mersin Çiftlik Köyünde kurulması kararlaştırılmıştır.

Sayın Mersin Valisi Sabahattin Çakmakoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanması ve Mersin Valiliğine Teoman Ünüsan'nın atanması sonucunda üniversitenin kurulması sayın Mersin Valisi Teoman Ünüsan ile birlikte yürütülmüştür.

Çiftlik Köyü yöresindeki 5000 dönüm arazinin: 1) 2B kapsamındaki orman arazisi, 2) Hazine arazisi, 3) Kişilere ait araziler, 4) Hisseli araziler, 5) Kişilerce işgal edilen hazine arazilerinden oluşturmaktadır.

Arazinin tahsisinin yapılabilmesi için bu sorunların yasal çerçevede çözümlenmesi şarttı. Sayın vali ile yaklaşık 3 ay süreyle, haftada üç gün saat 21.00 - 24.00 arası valilik konağında vali beyin ofisinde çalışmalarımızı birlikte sürdürerek sorunları çözümledik.

Üniversite arazi sorunlarının çözümlenmesinden sonra sayın vali, üniversite çalışmalarından çekilerek birtakım valilik yetkilerini bana devrettiler. Daha önce sayın rektörüm de kendi rektörlük yetkilerini devretmişlerdi. Ancak bu yetkilerin hiçbirini kullanmadım. Sorunları, sayın vali ve sayın rektörüm ile birlikte yasalara uygun olarak çözümlenmiştir. 5000 dönüm üniversite arazisinin 300 dönümü daha önce Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokuluna tahsisi yapılmıştı. YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında yüksekokulun bina, atölye, laboratuvar ve tesislerinin inşaatı devam ederken toplam 5000 dönüm arazinin tahsisi Mersin Üniversitesi adına yaptırılmıştır.

Mersin Üniversitesi’nin alt yapısının kurulmasında Mersin valilerinden Bayram Turan Çetin, Sabahattin Çakmakoğlu ve özellikle Teoman Ünüsan’ın büyük çabaları ve katkıları olmuştur. Kuruluşu 1972 yılında başlatılan Mersin Üniversitesi, 1992 yılında 3837 sayılı kanunla kurulmuş ve hizmete açılmıştır. Dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu da Mersin Üniversitesine bağlanmıştır.

Burhan ALBAYRAK

Çukurova Üniversitesi

Mersin Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Web Sitesi: www.albayrakburhan.com

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.