FANDOM


Bakınız

D Mersin İSM Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Mersin İl Sağlık Müdürlüğü/Personel Mersin İl Sağlık Müdürlüğü/Projeler

TeşkilatEdit

İl müdürüEdit

İl Sağlık Müdürü: Dr.K.Çağlar ÇATAK

MÜDÜR YARDIMCILARIEdit

 • Dr. Esma UĞUR TERZİER - Sağlık Müdür Yardımcısı
  • 112 Acil Yrd. ve Kurt.Hiz. Şube Müdürlüğü **Yataklı Tedavi Hiz. Şube Müdürlüğü **Tıp Meslekleri - Özel Tanı -Tedavi Şube Müdürlüğü
  • Kanser Kontrol Birimi
 • Dr. Hülya TEKİN - Sağlık Müdür Yardımcısı **Sağlık Ocakları Şube Müdürlüğü **Ana Çocuk Sağ. ve Aile Plan. Şube Müdürlüğü **Talasemi Birimi
 • Dr. Necmettin YAZICIOĞLU - Sağlık Müdür Yardımcısı
  • Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü **Deri ve Zührevi Komisyonu *
 • Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürlüğü **Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü
 • Dr. Özgür KARAASLAN - Sağlık Müdür Yardımcısı
  • Eczacılık Şube Müdürlüğü **Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü
  • Proje Koordinasyon Birimi Müdürlüğü
 • Dt. M.Fatih ÇOMU - Sağlık Müdür Yardımcısı
  • Ağız ve Diş sağlığı Şube Müdürlüğü **Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Muhammet DEMİRTAŞ - Sağlık Müdür Yardımcısı
  • Gelir Tahakkuk Şube Müdürlüğü **Tedavi Tahakkuk **Yeşil Kart Tahakkuk
 • İbrahim ŞAHİN Sağlık Müdür Yardımcısı
  • İdari ve Mali İsler Şube Müdürlüğü **Halk Sağlığı Lab. Müdürlüğü
 • Ahmet Ali GÜMÜŞ - Sağlık Müdür Yardımcısı
  • Personel Şube Müdürlüğü ** Disiplin ve Hukuk Büro Amirliği **Sicil Birimi **Maaş Mutemetlik

Şube müdürleriEdit

ŞUBE MÜDÜRLERİ

Dr. SEDAT DEVİREN 112 Acil Yrd. ve Kurt.Hiz. Şube Müd. Dt. Fatih ÇOMU Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü Dr. SELMA KOÇAK Ana Çocuk Sağ. ve Aile Plan.Şube Müd. Dr. ATALAY AKÇAY Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürlüğü Dr. NECMETTİN YAZICIOĞLU Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü HURİ MELEK YEL Gelir Tahakkukları Şube Müdürlüğü Ecz. HÜSNE OLGAR Eczacılık Şube Müdürlüğü HÜSEYİN GÖKÇE Eğitim Şube Müdürlüğü ZEKERİYA DEMİRBAŞ Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü AYŞE KESEN İdari ve Mali İsler Şube Müdürlüğü Dr. MÜZEYYEN DAYAN Kanser Kontrol Birimi MUSTAFA YATAĞAN Personel Şube Müdürlüğü Dr HAYAT ÇETİNKAYA Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müd. Dr. TÜLAY TOKA Sağlık Ocakları Şube Müdürlüğü SABİTE YILDIZ Sivil Savunma Birimi Dr. FATMA TOSUN Talasemi Birimi Dr. CEVAT SÖZEN Tıp Meslekleri - Özel Tanı -Tedavi Şube Müd. Dr. KUBİLAY ARSLANER Yataklı Tedavi Hiz. Şube Müdürlüğü

Aile hekimliği uygulamasıEdit

Temmuz ayı itibariyle uygulamaya geçilecektir.

Aile Hekimliği Geçiş Tarihi Belli Oldu 19.04.2010 Aile Hekimliği Geçiş Takvimi Belli Oldu 19.04.2010 Aile Hekimliği Pilot İl Uygulaması Başvuru İşlemleri 28.04.2010

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

İletişimEdit

Mersin Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimi Camiişerif Mah. Uray Cad. No:30 Akdeniz/Mersin Tel: 324 238 28 10 /183 Fax: 324 238 28 14 E-Posta: mersin.ailehekimligisaglik.gov.tr Hazırlayan: Dr. Atalay AKÇAY 2008

MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİ TELEFON NUMARALARI Tlf. No Birimin Adı Tlf. No Birimin Adı 0 - 100 Santral 151 Bilgi İşlem ve ist. Şb. Şefi ( Lütfi KORKMAZ ) 200 Santral 146 Bil. İşl. ve İst. Şub. Müdürü ( Dr.Atalay AKÇAY ) 101 Sağlık Müdürü 152 - 153 Bil. İşl. ve İst. Şubesi 103 Sağlık Müdürü Sekreteri 155 AÇSAP Şb. Müdürü (Dr. Selma KOÇAK)) 105 Müdür Yardımcısı ( Dr. Hülya TEKİN ) 156 AÇSAP Şube Elemanları 106 Müdür Yardımcısı ( Dr. Özgür KARAASLAN ) 157 AÇSAP Şube Memurları 107 Müdür Yardımcısı ( Ahmet Ali GÜMÜŞ ) 158 Toplantı Salonu 108 Müdür Yardımcısı ( Dr. Esma TERZİER ) 160 Gıda Çev. Kont. Şb. Müd. ( Zekeriya DEMİRBAŞ) 109 Müdür Yardımcısı ( Dr. Necmettin YAZICIOĞLU)


161 Gıda Çevre Kontrol Şube Şefi 115 Müdür Yardımcısı ( İbrahim ŞAHİN ) 162 Gıda Çevre Kontrol Şube Şefi 2372282 Müdür Yardımcısı ( Muhammet DEMİRTAŞ ) 163 Gıda Çevre Kontrol Şube Şefi 195 Müdür Yardımcısı( Dt. M Fatih ÇOMU ) 164 Gıda Çevre Sağlık Teknisyenleri 110 Sivil Savunma Uzmanı ( Sabite YILDIZ ) 165 Gıda Çevre Sağlık Teknisyenleri 111-168 Danışma / Kapı / Bekçi 166 Gıda Çev. Kont. Şub. Müd. Memurları 116 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Müdürü ( Ayşe KESEN ) 170 Yataklı Ted. Şube Müd. (Dr. Kubilay ASLANER) 187 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Şefi ( Mehmet Özgü ÜNSAL ) 171 Yataklı Ted. Şube Şefi 117 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Şefi ( Abdullah BUDAK ) 114 Tıp Meslekleri ÖTT.M.Şb.Md. (Dr.Cevat SÖZEN) 118 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Ayniyat Saymanı ( Alaettin REÇBER ) 172 Tıp Meslk.ve Özel Tanı Tedavi Mrkzleri Şubesi 119 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Ambar Memuru 173 Yeşil Kart Birimi 120 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Memurlar (Satınalma Birimi) 174 Yeşil Kart Birimi 121 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Memurlar (İnşaat - Yatırım -Onarım) 175 Eğitim Şube Müdürü ( Hüseyin GÖKÇE ) 122 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Satınalma ( Kadir KILIÇ) 177 Eğitim Şube Elemanları 124 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Teknisyen 178 Eğitim Şubesi 125 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Teknisyen 176 Kurum Tabip Odası 126 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Ambar Birimi (Depo ) 179 Basın Birimi 127 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Şoförler Odası 180 Eczacılık Şube Müdürü ( Ecz. Hüsne OLĞAR ) 128 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Fotokopi / Baskı Odası 181 Eczacılar ( Memur ) 129 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Yemekhane 182 Eczacılar 138 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Evrak Şefi (Nardane YILDIRIM) 185 Sağlık Ockları.Şb.Md.( Dr.Tülay Toka AYDEĞER) 139 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Evrak Birimi (Gelen Evrak) 183 Sağlık Ocakları Şubesi 167 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Memurları (Tahakkuk - Ek Bina) 186 Sağlık Ocakları Şubesi 188 İdr. ve Ml. İşl. Şb. Memurlar (İnşaat - Yatırım -Onarım) 113 Gelir Tahakkuk Şube Müdürü (Melek YEL) 104 Personel Şube Müdürü ( Mustafa YATAĞAN ) 159 Döner Sermaye Danışması 130 Personel Şube 189 Döner Sermaye Faturalama (Şirket Elemanları) 131 Personel Şubesi Şefi ( Hilal GÜNGÖR ) 197 Döner Ser. Mutemedi (İsa ÇOLAK) 132 Personel Şube 202 Döner Sermaye Faturalama 133 Personel Şubesi ( Atama ) 190 Akıl Ruh Sağ.Şb.Md.( Dr.Hayat ÇETİNKAYA ) 134 Personel Şubesi 191 Akıl Ruh Sağ. Şb. 135 Personel Şubesi (Atama) 194 Deri ve Zührevi Komisyonu 136 Sicil Şefi 196 Ağız ve Diş Sağ.Şb. 137 Sicil Şefliği Memurları 198 Alt Kat Hizmetliler 140 Arşiv ( Üst Kat ) 199 Çay Ocağı 141 Arşiv ( Alt Kat ) 201 112 A.S.H. Şb. Müd. ( Dr. İ. Sedat DEVİREN ) 142 Mutemet ( H. Mehmet SÖYLEMEZ ) 112 112 A.S.H.Şubesi Memurları 143 Mutemetlik 203 Thalessemi Birimi Laboratuar 144 Tasarruf Teşviki 204 Thalessemi Birimi Kan Alma 123 Tahakkuk 205 Thalessemi Birimi Sorum. (Dr. Fatma TOSUN) 147 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi 206 Thalessemi Birimi Laboratuar 148 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi 207 Thalessemi Birimi Laboratuar 149 Bağışıklama


{{}}{{}}{{}}Şablon:Mersin'de kamusal hastaneler

{{}}


Şablon:Mersin İl Müdürlükleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.