FANDOM


Bakınız

Şablon:DSbakınız d


Denetimli Serbestlik Hukuk Ceza hukuku 5237 sayılı TCK 765 sayılı TCK Mülga CMK CTEGM CGTİK İnfaz Kanunu İnfaz ​انفاذ​ Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Adli kontrol tedbiri (Yurt dışı yasağı TCK 109- Ev hapsi) Şartlı tahliye Madde 107-
İnfaz şekilleri-Ev hapsi Evde infaz veya Koruma tedbiri uygulaması ya da Adli kontrol tedbiri
Kavramlar Denetimli Serbestlik Adli kontrol Adli kontrol tedbiri Ev hapsi Konutta infaz Elektronik kelepçe Şartlı tahliye Koruma tedbiri 442.000 kişi denetimli serbestlikte Cezaevleri kapasitesi
Kurumlar=DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI [1] Mersin Denetim Serbestlik Müdürlüğü
Mevzuat[2] :Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun/Denetimli Serbestlik 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tür ve Şekilleri :Denetimli serbestlik şekilleri: Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezası karşılığı kamuya yararlı çalışma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik seçenek yaptırımlar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma hükmün açıklanmasını geri bırakılması erteleme süresinde denetimli serbestlik etkin pişmanlık çocukların denetim altına alınması konutta infaz koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik Ev hapsi Elektronik kelepçe Elektronik kelepçe yasası
Evreleri:Soruşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Salıverme sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Adli kontrol ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde Denetimli Serbestlik - Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile denetim süresi içindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi evrelerinde Denetimli Serbestlik görev ve sorumlulukları vardır. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı İş Arama İzni- Cezanın Konutta İnfazı ile İlgili İşlemler
Mütealalar DS/Eşi sözlük

IMG 20180702 164431 (2)
IMG 20180702 164351

Elektronik izleme ünitesi

IMG 20180702 164431 (2)

Menzil testi probleminde tutulması gereken tutanağa örnek. Zira menzil aşımından başınız sıkıntıya girebilir.Eyüp Sabri Kartal da DSM personeline ısrarla bu tutanağı tutturmuştur. Tecrübeli bir kamu yöneticisi olarak, böyle bir problemin olabileceğini öngörebilmiştir. Aşağıdaki DSM nin Ankara'dan tacizlerine ilişkin arama screenshot çıktılarından kolaylıkla anlaşılmaktadır.

Screenshot 2018-10-12-20-53-05

Ankara Denetimli Serbestlik Merkezinin ihlal diye aradıkları saatler, hep uyku saati: Çoğu kibar olsa da bazıları sert bir tonda azarlar edayla "SEN neredeydin?" gibi yargısal, yargıçsal edalardan sorular sorabiliyor. Mesela: *1.10.2018 gece 01.38 de yatak odanızda istirahatta iken sizi 03122237650 numaralı telefondan arıyorlar. Tabii siz de uyku sersemi sık sık rahatsız edilmekten mütevvellit rahatsızlığınızı belirtiyorsunuz. 1.10.2018 de *29.9.2018 günü gece 11.15 de uykunuzda taciz ediyorlar. 27.9.2018 de sabah 08.17 de *23.9.2018 de 23.09 da *

.
Screenshot 2018-10-06-07-20-21

Tacizler: *14.8.2018 saat 06.38 de *14.8.2018 saat 06.25 ve *07.07.2018 de sabah saat 07.49 da

Screenshot 2018-10-06-07-20-03

*15.08.2018 de saat 00.22 de *14.08.2018 saat 06.38 de taciz

Screenshot 2018-10-06-07-19-44


Screenshot 2018-10-06-07-19-24

29.9.2018 de saat 23.09 da *26.08.2018 de saat 00.18 de *26.08.2018 de saat 00.22 de

Screenshot 2018-10-06-07-19-00

* 1.10.2018 de 01.38 de aranıyorum, cevapsız çağrı var. 01.48 de cevabi aramada neredeydin? diye DSM merkezi, tarihinin en kaba uslubuyla azarlanmaya kalkıyor. Karşılık verince de ihlal diye Ankara DSMerkezi Mersin DSMüdürlüğüne bir gün öncesini de katarak ihlal diye talimat yazıyor. hukuk güvenliği ve adil yargılama uygulanan bir yerde bu olamaz.


IMG 20190403 174005

Mersin infaz hakimliğine itiraz 1. Sayfa olaylar ve şikayetler tarzında yapılmıştır .esk itirazı.

IMG 20190403 173755

ESK Mersin infaz hakimliğine dan kararına itirazı 2. Sayfa

IMG 20190403 174227

Mersin denetimli serbestlik müdürlüğünün infaz hakimliğine yazısı


IMG 20190403 174339

Mersin infaz hakimliğinin açılan davada karar almayarak karar almaktan kaçınması ve dava dosyasini sanki savcılığa sunulan bir dilekçe gibi Adana 11.ACM ye dilekçe adı altinda davaya bakmaktan imtina ederek sanki mahkeme değilmiş gibi , havale memuru imiş gibi, sanki ön büro memuru imiş gibi göndermesi. Gönderme tarihi: 9.11.2018

IMG 20190430 020030

mersin denetimli serbestlik müdürlüğü'nün infaz işlemleri değerlendirme kurulu'nun güvenliğine ve hürriyetine ve denetim hizmetlerinin kötüye kullanılmasına ve koruma tedbirlerinin Adil yargılama ilkelerine aykırı olarak kötüye kullanılması yönünde 25 12 1018 tarihinde mersin infaz hakimi düğünde açılan davanın akibetini ve uyarma cezasının kaldırılması yönündeki dilekçenin sonucu talep edilmiştir Buna göre ağır ceza mahkemesinde itirazın dava açilacaktır

infaz hakimliğine itirazEdit

IMG 20180702 164431 (2)

Menzil testi probleminde tutulması gereken tutanağa örnek. Zira menzil aşımından başınız sıkıntıya girebilir.Eyüp Sabri Kartal da DSM personeline ısrarla bu tutanağı tutturmuştur. Tecrübeli bir kamu yöneticisi olarak, böyle bir problemin olabileceğini öngörebilmiştir. Aşağıdaki DSM nin Ankara'dan tacizlerine ilişkin arama screenshot çıktılarından kolaylıkla anlaşılmaktadır.

Screenshot 2018-10-12-20-53-05

Ankara Denetimli Serbestlik Merkezinin ihlal diye aradıkları saatler, hep uyku saati: Çoğu kibar olsa da bazıları sert bir tonda azarlar edayla "SEN neredeydin?" gibi yargısal, yargıçsal edalardan sorular sorabiliyor. Mesela: *1.10.2018 gece 01.38 de yatak odanızda istirahatta iken sizi 03122237650 numaralı telefondan arıyorlar. Tabii siz de uyku sersemi sık sık rahatsız edilmekten mütevvellit rahatsızlığınızı belirtiyorsunuz. 1.10.2018 de *29.9.2018 günü gece 11.15 de uykunuzda taciz ediyorlar. 27.9.2018 de sabah 08.17 de *23.9.2018 de 23.09 da *

.
Screenshot 2018-10-06-07-20-21

Tacizler: *14.8.2018 saat 06.38 de *14.8.2018 saat 06.25 ve *07.07.2018 de sabah saat 07.49 da

Screenshot 2018-10-06-07-20-03

*15.08.2018 de saat 00.22 de *14.08.2018 saat 06.38 de taciz

Screenshot 2018-10-06-07-19-44


Screenshot 2018-10-06-07-19-24

29.9.2018 de saat 23.09 da *26.08.2018 de saat 00.18 de *26.08.2018 de saat 00.22 de

Screenshot 2018-10-06-07-19-00

* 1.10.2018 de 01.38 de aranıyorum, cevapsız çağrı var. 01.48 de cevabi aramada neredeydin? diye DSM merkezi, tarihinin en kaba uslubuyla azarlanmaya kalkıyor. Karşılık verince de ihlal diye Ankara DSMerkezi Mersin DSMüdürlüğüne bir gün öncesini de katarak ihlal diye talimat yazıyor. hukuk güvenliği olan bir yerde bu olamaz.


İnfaz Hakimliğine Mersin Edit

IMG 20190403 174005

Mersin infaz hakimliğine itiraz 1. Sayfa olaylar ve şikayetler tarzında yapılmıştır .eski itirazı.

IMG 20190403 173755

ESK Mersin infaz hakimliğine dan kararına itirazı 2. Sayfa

IMG 20190403 174147

Mersin infaz hakimliğinin Mersin DSM NKL dosyası talebi

IMG 20190403 174339

Mersin infaz hakimliğinin açılan davada karar almayarak karar almaktan kaçınması ve dava dosyasini sanki savcılığa sunulan bir dilekçe gibi Adana 11.ACM ye dilekçe adı altinda davaya bakmaktan imtina ederek sanki mahkeme değilmiş gibi , havale memuru imiş gibi, sanki ön büro memuru imiş gibi göndermesi. Gönderme tarihi: 9.11.2018

IMG 20190403 174227

Mersin denetimli serbestlik müdürlüğünün infaz hakimliğine yazısı


İtiraz eden: Eyüp Sabri Kartal

İtiraz edilen karar:Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü infaz işlemleri değerlendirme komisyonunun 5.10.2018 tarih 2018/14566 İİDK sayılı kararı

İtiraz nedenleri: Edit

1.KİŞİ HÜRRİYETİ VE KİŞİ GÜVENLİĞİNİ İHLAL EDEREK; Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, itiraz konusu idari karar, Gerçeğe aykırı bir işlem olarak tesis edilmiştir.

Şöyle ki; müracaatçı elektronik kelepçe ile denetimli serbestlik uygulamasına tabidir. Bu çerçevede evde 1 ünite ve ayağı bağlı bir kelepçe mevcut bulunmaktadır.

İlk gün Yapılan tespitte tutanağa bağlanan kararda evin yatak odasında ve banyosunda ve üst katında cihazın Çekmediği tespit altına alınmış ve bu yönde tutanak tutulmuştur, ileride keyfi işlemlere maruz kalmamak için.

Ekte sunduğum telefon görüşme trafiğinden de anlaşılacağı üzere Ankara Denetimli Serbestlik Merkezi genelde Benim uyku saatim olan 23.00 23.45 - 00.30 -01.30 02.00 gibi saatlerde yersiz ve lüzumsuz aramalar yapmaktadır, ihlal var diye.

Halbuki Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün verdiği alet elektronik kelepçe konutum büyük olduğundan her yerde çekmemektedir. Ancak belli mekanlarda çekmektedir. Dahası ev hapsinin gereği olarak evimde ve evimin istediği yerinde bulunabilirim, yatak odasında bulunabilirim. Denetimli serbestlik elemanları yatak odasında yatmayın, işte üst kata çıkmayın, vesaire falan gibi şeyler söylemişlerdir. Bu ev konuttan çıka mama tedbirinin gerçekliğine aykırıdır ve mümkün değildir. Bu sebepten evimde cihaz üst katta ve yatak odasında çekmediği zaman Ankara Denetimli Serbestlik Merkezi, cihaza ulaşamadığı zaman ihlal var, diyerek aramaktadır.

ŞİKAYET: Şu ana kadar yapılan pek çok aramaların hepsine anında cevap verilmiştir . Ancak en son yapılan 30 9 2018 tarihinde 0027 saatlerinde yapılan aramada telefonun evde çocukların kullanması ve kullandıktan sonra oturma odasında bırakmasından dolayı ulaşılamamış ve ihlal olarak değerlendirilmiştir. Oysa ki ihlal denetimli serbestlik elemanları ve deya yerel zabıta polis karakolu vasıtasıyla -ki Mezitli karakolu evime çok yakındır- kontrol ettirilebilirdi.

SORUNUN OLUŞUMU: Denetimli serbestlik merkezinde telefonla arayan personelin -Sen -Sen hitapları. - Neredeydin gibi azarlar tarzda konuşmaları karşısında davacı ben, her gece yarılarında her daim sürekli telefonla rahatsız edilmekte olduğumu ve kendisi ile bir samimiyet ilişkisi olmadığından sen diye hitap edemeyeceğini ve gecenin bu saatinde rahatsız etmemesini ve bununla ilgili dosyada elektronik kelepçenin evin her tarafında çekmediğine dair tutanağımın olduğunu belirttim. Ancak ilgili ihlal düzenleyeceğim, dedi. Ben de ne yaparsan yap dedim. Bunun üzerine mersin denetimli serbestlik Müdürlüğü'nden elemanları gelip evde güya ölçüm yaptılar. Halbuki cihaz kurarken zaten ölçüm yapmılar ve beni evin muhtelif odalarına götürmüşler, Ankara Denetimli Serbestlik ile sürekli telefon iletişiminde bulunmuşlar ve banyoda arka odada ve üst katta çekmediğini Ankara ile birlikte tesbit altına aldılar . Ancak bu sefer; benim ayağımdaki elektronik kelepçe ile değilde onların el cihazı ile Ankara Denetimli Serbestlik merkezi ile telefon kontağı olmadan kontrol yapmışlardır. Yani benim ayağımdaki elektronik kelepçe ile ana ünite arasındaki iletişim ölçümlendirmeden ve Ankara ile mutabakat yapılmadan bir problem olmadığına dair bir değerlendirme yaparak çıktılar.

ŞİKAYET: Evde gelinerek ve Ankara denetimli serbestlik merkezi ile iletişim kurularak çekip çekmediği mahkemenizce çek edilebilir. Böylece bu değerlendirmenin gerçek dışı olduğu tesbit edilebilir.

TAHLİL: Halbuki ilk tutanakta da çok net ve açık bir şekilde gözüktüğü gibi evin yatak odasında banyosunda Üst katında ana ünite ile kelepçe ünitesi arasında iletişim olmadığı tutanak altındadır Dolayısıyla Ankara denetimli serbestlik merkezinden bir elemanın kasıtlı ihlal düzenleyeceğim demesiyle, Mersin Denetimli serbestlik müdürlüğünün eleman gönderip yerinde çek ettirmeden, zabıtaya kontrol ettirmeden ihala demesi ve uyarı düzenlemesi YANLIŞ BİR KARARDIR: İhlal olarak kabul etmesi, akılla bağlayacak bir şey değildir. Mersin İl Müdürlüğü ve komisyon bağımsızdır Ankara'dan talimat almamalıdır. Eğer böyle bir durum varsa Ankara denetimli serbestlik Merkezi, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nü arar ve polis marifetiyle olay yerinde durumu inceltebilir ancak öyle ihlal olduğu kanaatine varabilir. Nitekim denetimli serbestlik Müdürlüğünün seyyar elemanları ve araçları Vardır. Her zaman gece yarılarına kadar dolaşmaktadırlar, evde de gelip bakabilirler. Birkaç ziyarette evde olup olmadığım çok rahat bir şekilde anlaşılacaktır.

Ankara denetimli serbestlik merkezindeki memurun kasıtlı ve görevini kötüye kullanarak suç işlediği ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini mahkemenize bildiririm. Anılan memuru sadece 30 9 2016/7 2018'de değil 29 9 2018 tarihinde ihlal olarak Yazıp denetimli serbestlik müdürlüğüne göndermiştir. Halbuki bunların günlük olarak bildirmesi gerekir. 29'unda ihlal varsa 29'unda ihlal var diye yazarsın ve denetim serbest merkezine gönderirsin Bir gün öncesini göndermesi de kötü niyetli , kasıtlı teammüden bir hareket olup iyi niyetle bağdaşmayacak bir harekettir.

Söz konusu gerçeğe dayanmayan ihlal iddiasına ilişkin Benden herhangi bir mazeret Bildirir belge istememişlerdir. Ben böyle bir belge de vermedim. Ancak alınan kararda, mazeret Bildirir belge sunduğu görüldüğü, tarzı bir ifade bulunmaktadır Bu gerçekle uyuşmamaktadır


Sonuç ve talep Edit

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü infaz işlemleri değerlendirme komisyonunun 2018 10 4566 sayılı kararım denetimli serbestlik hizmetleri yönetmeliğinin 32 maddesine ve gerçekler aykırı bir karardır, kaydım kapatılması Talebim, yoktur kendileri reddine diye bir karar almışlar sözlü olarak uyarılması gerektirecek bir şey yoktur, ihlali yoktur. Şimdi bu sözlü olarak uyarının kaldırılmasını talep ederim ve denetimli serbestlik Merkezi tarafından gece 23 den sonra ihlal var diye Gece birde ikide Sürekli her gece rahatsız edilmenin YAŞAMA HAKKINI İHLAL olduğunu, eğer herhangi bir şey varsa denetimli serbestlik Merkez elemanların zaman zaman evde bekleyerek çıkış olup olmadığını kontrol edebilirler, evi bile rahatsız etmelerine gerek yoktur. Ancak her gece 23 de gece 0 30'da gece bir buçukta aramak iki buçukta aramak kelimenin tam anlamıyla bir tacizdir. Ellerinde zaten hem Ankara'da hem mersin Denetimli serbest müdürlüğünde evin belli kısımlarında çekmediğini ait bilgi vardır, hatta tutanak da vardır. Bu tutanağa rağmen bu tacizin hukuki olmadığı, geçmişte yaptığım görevimden mütevellit taciz amaçla yapıldığını değerlendirmekteyim Bu tacizin önlenmesi görevini kötüye kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kasti hareketlerinden dolayı idari ve adli soruşturma yapılmasını talep ederim ve anılan kararın kaldırılmasını talep ederim.

IMG 20181012 145256
IMG 20181012 152131

İİDK kararıEdit

İnfaz İşlemleri değerlendirme KomisyonuEdit

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı

Mersin Denetimli Serhestlik Müdürlüğü

İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu

Sayı: 2018/14566 İİDK

Konu: İhlal nedeniyle Kayıt Kapatma Talebinin Değerlendirilmesi

İNFAZ İŞLEMLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyoru, başkan ve üyelerin katılımı ile toplandı.

GÜNDEM;

2018/3552 AK dosya numaralı yükümlü EYUP SABRİ KARTAL hakkındaki dosyanın tetkikinde;

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/06/2018 tarih ve 2018/112 sayılı kararı ile yükümlü hakkında CMK 109/3-j (Konutunu Terk Etmemek CMK 109/3-j) kararı verildiği,

Söz konusu karara ilişkin olarak yükümlüye denetimli serbestlik altında bulunacağı süre içerisinde uyması gereken kural ve yükümlülüklerin tebliğ edildiği,

Yükümlünün konutu terk etmeme yükümlülüğünün 29/09/2018 tarihinde 23:58 saatinde 30/09/2018 tarihinde 00:27 saatinde İhlal etiği görülmüştür.

Söz Konusu ihlale ilişkin, yükümlünün mazeret (bildirir belge) sunduğu görüldü.

KARAR:Edit

1.Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 32'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, yapılan değerlendirme — neticesinde, yükümlünün mazeretinin kabulüne, KAYDIN KAPATILMASININ REDDİNE, ELEKTRONİK İZLEME CİHAZI İLE İLGİLİ TALİMATLARIN TAMAMINI USULÜNE UYGUN OLARAK YERİNE GETİRMESİ KONUSUNDA SÖZLÜ OLARAK UYARILMASINA,

2. Kararın yükümlüye tebliğinden itibaren on beş gün, her halde işlem ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde infaz hakimliğine şikayet yolu açık olmak üzere,

Oy birliği ile karar verildi. 05/10/2018

BAŞKAN 40703

ÜYE 158009

UYE 175505

ÜYE146041

ÜYE 163987

TC Adalet Bakanlığı

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

sayı 2018/3552 AK

konu Eyüp Sabri Kartal

5 10 2018

Denetim Bürosuna

Adana 11. ağır ceza mahkemesinin 27 6 2018 tarih ve 112 sayılı kararı gereğince Eyüp Sabri kartal hakkında CMK 109 3-j maddesi gereğince konutu terk etmemek adli kontrol Tedbirine hüküm edilmiştir.

Yazımız ekinde bulunan 2018/14566 İİDK sayılı komisyon kararı gereğinin yapılarak oluşturulan tutanağın vaka sorumlusu Tülay Özkılıç a teslim edilmesi hususunda

bilgi ve gereği rica olunur

Osman Yurddaş 93689

denetimli serbestlik şefi

imza

Eki: 2018/14566 İİDK sayılı komisyon kararı

Adres:

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Cami Şerif Mahallesi uray Caddesi Numara 1 akdeniz mersin

ayrıntılı bilgi için;

irtibat: Gülay Özkılıç denetimli serbestlik vaka sorumlusu

mersin denetimli serbestlik infaz bürosu

şube müdürü telefon 0 324 385 547

faks 0 324 238 53 37

eposta: dsm.mersin@adalet.gov.tr

elektronik ağ: mersin.adalet.gov.tr

İnfaz hakimliğine itirazEdit

Şablon:Mersin DSM

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.