FANDOM


Evde sağlık hizmeti etkinliğinin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan sosyal bakım ve destek hizmetlerinin entegrasyonunu sağlamak üzere Valilik bünyesinde " Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu" oluşturulur.

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme KomisyonuEdit

Valinin daveti üzerine;

  • Vali/Vali Yardımcısının Başkanlığında
  • Belediye Başkanı/Belediye Başkan Yardımcısı
  • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
  • İl Sağlık Müdürü
  • Halk Sağlığı Müdürü
  • Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekteri
  • Evde sağlık hizmetlerinin koordinasyondan sorumlu Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
  • İlgili Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisinden,

oluşur ve yılda en az 2 defa toplanır.

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonunun GöreviEdit

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanan,

  • Evde sağlık hizmetleri sunumuna ait sorunları ve
  • çözüm önerilerini de içeren yıllık faaliyet raporunu bir sonraki yılın Ocak ayı içerisinde karara bağlayarak, Merkez Koordinasyon Komisyonuna sunulması için Kuruma gönderir.

SekretaryaEdit

Sekretarya Hizmetleri Müdürlük tarafından yürütülür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.