FANDOM


MERSİN İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

1

ACİL DESTEK YARDIMLARI

1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( Bir defaya mahsus)

2-Başvuru Dilekçesi

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

NOT:Mütevelli heyetinin yetki devri kararına istinaden vakıf başkanı tarafından yapılan yardımlar

1 GÜN

2

AİLE DESTEK YARDIMLARI

1-SYDV Başvuru Kayıt Formu             (Bir defaya mahsus)

2-Başvuru Dilekçesi

3-Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

15 GÜN

3

ENGELLİ YARDIMLARI

1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2-Başvuru Dilekçesi

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

4-Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5-Özür durumunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

30 GÜN

4

AFET DESTEKLERİ          ( Deprem, Yangın, Sel vb.)

1- SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2- Başvuru Dilekçesi

3- Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

4- Hasar tespit raporu / Yangın raporu vb.

10 GÜN

5

TERÖR ZARAR YARDIMI

1-SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2-Başvuru Dilekçesi

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(İlk defa başvuru yapılıyorsa)

4-Terör zararı tespit tutanağı

10 GÜN

6

SIĞINMA BAŞVURU SAHİBİ KİŞİLERE YÖNELİK YARDIMLAR

1-Sığınma başvuru sahibi tanıtım kartı

2-İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili hakkında yardım talep yazısı

15 GÜN

7

PROJE DESTEKLERİ

(Sosyal Hizmet İçerikli)

1-Kamu Kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşları tarafından, Vakfımızca belirlenen proje formatına uygun olarak hazırlanmış, 3294 sayılı kanun kapsamında yer alan vatandaşlara yönelik sosyal hizmet amaçlı projeler

2-Proje yararlanıcılarının nüfus cüzdan fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

30 GÜN

8

PROJE DESTEKLERİ

(Gelir Getirici Projeler)

1-Fayda sahibi başvuru formu

2-Proje hazırlama formatına uygun proje

3-Proje başvuru formu

4-Başvuru yapan kişinin nüfus cüzdan fotokopisi

5-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30.maddesi gereğince ustalık belgesi / diploma

Not: Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile başka bilgi veya belge istenebilir. Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından istenilen gerekli tüm belgelerin tamamlanmasını müteakip,30 gün içinde başvuru karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN


NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu n ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ve fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

1-2-3-4-5. maddelerde belirtilen yardımlar için ilk müracaatın başvuru sahibinin ikamet ettiği ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması esastır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

Mersin İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İkinci Müracaat Yeri

Mersin Valiliği

İsim

Mihriban CEYLAN

İsim

Eyup Sabri Kartal

Unvan

Vakıf Müdürü

Unvan

Vali Yardımcısı

Adres

Akkent Mah. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 P.K. 33160 YENİŞEHİR/MERSİN

Adres

Mersin Valiliği

Tel.

0 324 237 45 10

Tel.

0 324 238 25 56

Faks

0 324 237 45 10

Faks

e-posta

Sosyal333@mynet.com

e-posta

eskartal@gmail.com 


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.