FANDOM


Bakınız

Şablon:Mersin Valiliği bakınız d


Mersin Valiliği
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Mersin İl İdare Kurulu
Mersin Valiliği Personel Şube Müdürlüğü Mersin Valiliği Proje Ekibi/İletişim
Mersin valiliği haberleri
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Mersin İl Tarım Müdürlüğü Mersin İl Kültür Müdürlüğü Mersin İl Nüfus Müdürlüğü Mersin ili protokol listesi Mersin İl Tarım Müdürlüğü / İletişim Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mersin Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Mersin İl Tarım Müdürlüğü/Personel Mersin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Mersin İl Tarım Müdürlüğü/BİRİMLER Mersin İl Sağlık Müdürlüğü/Personel Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mersin İl Tarım Müdürlüğü/Su Ürünleri Müdürlüğü
Mersin ili protokol listesi/Sıralamalı
Mersin Valiliği/Brifing/2014/60 dakika
Mersin Valiliği Görev Dağılımı Mersin valiliği duyuruları Mersin valiliğindeki boş kadrolar Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi 16/09/2010
Mersin İl KBRN Semineri
Mersin valileri Özdemir Çakacak Hasan Basri Güzeloğlu Hüseyin Aksoy

İçel Beylerbeyliği Kıbrıs Beylerbeyliği
Mersin belediye başkanları Mersin İçel Mersin valiliği Mersin valisi Mersin valileri İçel Valiliği İçel valisi İçel valileri
*http://www.mersin.gov.tr
Şablon:Mersin Valiliği Şablon:Mersin vali yardımcıları Şablon:Mersin valileri Şablon:Mersin


I. İLİN TANITIMI Edit

I.1. TARİHİ YAPI Edit

Klasik devirde Klikya olarak adlandırılan Mersin’in tarihten önceki devirlerden beri önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.

Yumuktepe ve Gözlükule’de yapılan kazılarda en alt tabaka olarak “Neolitik Devir” tespit edilmiştir. Yöre Neolitik Dönemden sonra Maden Devri ve Tunç Devri arasına bir geçiş yapmıştır.

Yörede sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar hüküm sürmüş, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının XV. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir.


I. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerinin istilasına uğrayan Mersin, Milli Mücadele ile

 • 3 Ocak 1922’de tekrar Türk hâkimiyetine girmiştir.
 • 1924 yılında Mersin Adıyla Vilayet olmuş,
 • 1933 yılında da Merkezi Silifke olan İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır.
 • 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla İl’in ismi yeniden Mersin olmuştur.


I.2. COĞRAFİ YAPI Edit

İl yüzölçümünün % 87’si dağlık, % 54’ü ormanlık arazidir. Dağlar denize paralel olarak uzanır.

İl akarsu bakımından çok zengin değildir. İlin en önemli akarsuları Göksu ve Berdan Çayıdır.

I.3. NÜFUS DURUMU Edit

İl’in ekonomik potansiyeli ve coğrafi konumu sebebiyle nüfus yoğunluğu yüksektir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan olmak üzere, yurdun her yöresinden yoğun göç almıştır. Bu durum ilin nüfus yoğunluğunu arttırdığı gibi; kentsel gelişmeyi olumsuz etkilemiş, mahalli hizmet ve ihtiyaçları da arttırmıştır. Ancak son yıllarda göç azalmıştır.

2014 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Tespiti ile ulaşılan Mersin İli genel nüfus toplamı 1.727.255’tir.

Mersin İli Sayım Yılları İtibariyle Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı Edit

YILI

NÜFUSU NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde)

1927

211.543

1935

244.236

17.96

1940

257.790

10.74

1945

279.474

16.22

1950

317.929

25.78

1955

371.667

31.23

1960

444.523

35.80

1965

511.273

27.98

1970

590.943

28.96

1975

714.817

38.06

1980

843.931

33.21

1985

1.034.085

40.64

1990

1.266.995

40.63

1997

1.508.232

24.49

2000

1.651.400

26.47

2007

1.595.938-

2008

1.602.908

4.36


2009

1.640.888

23.40

2010

1.647.899

4.26

2011

1.667.939

12.09

2012

1.682.848

8.90

2013

1.705.774

13,53

2014

1.727.255

12,51


Mersin İli ADNKS’ye Göre 2014 Yılı İlçeler Bazında Nüfusu Edit

İlçe Adı

Toplam

Akdeniz

276.058

Mezitli

164.429

Toroslar

281.130

Yenişehir

233.489

Anamur

63.983

Aydıncık

11.241

Bozyazı

26.813

Çamlıyayla

8.650

Erdemli

132.938

Gülnar

26.029

Mut

62.354

Silifke

116.180

Tarsus

323.961

TOPLAM

1.727.255

I.4. İDARİ DURUM Edit

İl’in yüzölçümü 15.853 km2 olup; 13 ilçesi, 1’i büyükşehir olmak üzere toplam 14 belediyesi ve 805 mahallesi bulunmaktadır.


İl’e bağlı İlçelerden Bozyazı ve Aydıncık 1987 yılında, Çamlıyayla 1990 yılında, Büyükşehir sınırlarında yer alan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ise 2008 yılında İlçe olmuşlardır. İlçelerin mahalle sayıları aşağıdaki tablodaki gibidir.

İlçenin Adı

Mahalle Sayısı

Akdeniz

65

Mezitli

40

Toroslar

67

Yenişehir

32

Anamur

56

Aydıncık

15

Bozyazı

26

Çamlıyayla

14

Erdemli

71

Gülnar

50 Mut

102

Silifke

88

Tarsus

179

Toplam

805

I.5. SOSYAL YAŞAM Edit

Mersin İlini iki kısımda incelemek ekonomik ve sosyal açıdan doğru tespit ve değerlendirmelere götürecektir. I. kısım Akdeniz-Mezitli-Toroslar-Yenişehir-Tarsus ve Erdemli’yi kapsamaktadır. Bu bölge yoğun göç almıştır ve hareketliliği fazladır. OSB, Üniversite, Liman, Serbest Bölge bu kesimdedir. Bu bölgenin gelişimi İlin II. kısmını da yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. II. bölge Silifke ve diğer İlçeler olup daha çok turizm ve tarım ağırlıktadır. Nüfus yoğunluğu I. Bölgeye göre düşük, ekonomik durum biraz daha geridedir.


I. Bölge olarak ifade edilen, yoğun göçle karşı karşıya kalan kesim ticari açıdan ve sosyal açıdan gelişmiş olmakla birlikte göçün getirdiği vasıfsız iş gücü ve kültür farklılıklarından kaynaklı sosyal uyum sorunu ve kentsel alt yapı yetersizliği sebebiyle problemli bir yapı içerisindedir.

I.5.1. Sağlık Edit

I.5.1.1. İl Sağlık Müdürlüğü Edit

İlimizde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 13 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 il ambulans servisi başhekimliği, 44 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 12 Özel Hastane, 9 özel diyaliz merkezi, 1 özel tüp bebek merkezi, 10 özel tıp merkezi, 8 özel dal merkezi, 2 özel ağız ve diş sağlığı merkezi, 7 özel poliklinik, 34 özel ağız ve diş sağlığı polikliniği, 66 özel muayenehane ve 208 özel ağız ve diş sağlığı muayenehanesi, 13 özel sağlık kabini olmak üzere toplam 428 sağlık kurumu/ kuruluşu mevcut olup 403 uzman doktor, 167 pratisyen doktor, 328 diş hekimi, 724 hemşire+ebe, 543 sağlık memuru, sağlık teknikeri/teknisyeni ve 94 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 2.259 personel görev yapmaktadır.

Özel hastanelerde toplam 774 yatak mevcuttur.

I.5.2.2. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

İlimizde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 11 hastane (Mersin Devlet Hastanesi, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Anamur Devlet Hastanesi, Aydıncık Devlet Hastanesi, Bozyazı Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi, Gülnar Devlet Hastanesi, Mut Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi) ile Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde 1’er adet olmak üzere toplam 2 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.

Söz konusu sağlık kuruluşlarında 691 uzman doktor, 130 pratisyen doktor, 29 diş hekimi, 36 eczacı, 2.568 hemşire+ebe, 1.151 sağlık memuru, sağlık teknikeri ve 119 diğer sağlık personel olmak üzere toplam 4.724 personel görev yapmaktadır.

Hastanelerin yatak kapasiteleri toplamı 2.252 olup bunun 599’u nitelikli yatak kapasitelidir.

I.5.2.3. Halk Sağlığı Müdürlüğü Edit

İlimizde Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı 1 adet devlet hastanesi (Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi), 137 aile sağlığı merkezi, 495 aile hekimliği birimi, 8 sağlık evi, 13 toplum sağlığı merkezi ve 1 halk sağlığı laboratuarı olmak üzere toplam 656 sağlık kurumu/ kuruluşu mevcut olup 51 uzman doktor, 533 pratisyen doktor, 7 diş hekimi, 811 hemşire+ebe, 225 sağlık memuru, 53 sağlık teknikeri/teknisyeni ve 33 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 2.369 personel görev yapmaktadır.

Hastane yatak kapasitesi 10’dur.

Ayrıca 601 yatak kapasiteli Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 221 uzman doktor, 220 asistan doktor, 4 pratisyen doktor, 306 hemşire+ebe, 62 sağlık memuru, 71 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 884 sağlık personeli görev yapmaktadır.

I.5.3. İş ve Çalışma Hayatı: İl’de iş ve çalışma hayatı daha çok hizmet ve sanayi sektöründe yoğunlaşmaktadır. 2013 yılı TÜİK verilerine göre çalışan nüfusun %50’si hizmet sektöründe, %26,4’ü sanayi sektöründe, %23,6’sı ise tarım sektöründe istihdam edilmektedir.

İlde SGK kapsamında 226.187’si SSK (4/a)’lı, 80.765’i Bağ-Kur (4/b)’lu ve 59.382’si Emekli Sandığı (4/c) olmak üzere toplam 366.334 aktif çalışan bulunmaktadır.

2013 yılı TÜİK verilerine göre ülke geneli işsizlik oranı % 9,7 iken Mersin’de işsizlik oranı % 12,4’tür.

İş Kurumuna müracaat edenlerden 2013 yılında 58.374 kişiden 16.273’ü, 2014 yılında ise 51.798 kişiden 14.976’sı işe yerleştirilmiştir.

I.6. EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU

Okullaşma oranı okul öncesi eğitiminde (3-4-5yaş) %40,37, (4-5 yaş) %53,34, (5 yaş) %58,98, ilkokulda % 99,47, ortaokulda 94,75 ve genel ortaöğretimde (genel lise %40,12 + meslek lisesi %37,30) % 77,42’dir.

İlimizde, okul öncesinde 66 anaokulunda 35.785 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

471 ilkokulda 120.588 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

363 ortaokulda 112.440 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

87’si genel lise ve 105’i meslek lisesi olmak üzere toplam 1.921 lisede 97.725 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

İlde 1’i devlet (Mersin Üniversitesi), 2’si özel (Çağ Üniversitesi ve Toros Üniversitesi) olmak üzere 3 üniversite bulunmaktadır.

Mersin Üniversitesinde 14 fakülte, 7 yüksekokul, 12 meslek yüksek okulu, 5 enstitü, 23 araştırma merkezi, 1 devlet konservatuarı bulunmaktadır. Öğrenci sayısı 37.030, akademik personel sayısı 1.546’dır.

Özel Çağ Üniversitesinde 3 fakülte ve 1 enstitüde toplam 3.906 öğrenci, 137 akademik personel bulunmaktadır.

Özel Toros Üniversitesinde 3 fakülte, 2 enstitü, 1 meslek yüksek okulu, 1 yüksek okulda toplam 2.366 öğrenci, 122 akademik personel bulunmaktadır.

Ayrıca Selçuk Üniversitesine bağlı Taşucu Meslek Yüksek Okulu mevcut olup 1.938 öğrencisi, 30 akademik personeli vardır.

I.6.1. Kültür ve Turizm: Mersin, tarihin her döneminde, coğrafi konumu ve ılıman iklimi nedeniyle cazibe merkezi olmuş, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.

Tarsus’tan Anamur’a kadar, İlin her köşesi M.Ö. 6000 yılına kadar giden canlı bir tarihin izlerini taşımaktadır.

Antik kentleri, ören yerleri, tarihi ve doğal sit alanları, mağaraları, sivil mimari örnekleri oldukça zengindir.

İlimizde toplam 8 adet ilan edilmiş turizm merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler;

1- Mersin-Silifke-Ovacık Turizm Merkezi,

2- Mersin-Silifke Kargıcık Turizm Merkezi,

3- Mersin-Aydıncık-Ortaburun Turizm Merkezi,

4- Mersin-Anamur-Melleç Turizm Merkezi,

5- Mersin-Tarsus Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi,

6- Silifke-Taşucu-Boğsak Turizm Merkezi,

7- Silifke-Narlıkuyu-Akyar Turizm Merkezi

8- Mersin-Tarsus-Karboğazı Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesidir.

Sit Alanlarının Türlerine Göre Dağılımı

Sit Alanları

Toplam

Arkeolojik Sit Alanı

391 Tarihi Sit Alanı

5

Doğal Sit Alanı

29

Kentsel Sit Alanı

2

Sivil Mimarlık

517

Askeri Yapılar

6

Dinsel ve Kültürel Yapılar

221

İdari Yapılar

9

Endrüstriyel Yapılar

5

Doğal Anıtlar

10

İl’de 23 Halk Kütüphanesi (6’sı kapalı), 10 Müze (2’si Atatürk Evi Müzesi), Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 2 Kültür Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca 2 özel müze mevcuttur. 2014 yılı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerde toplam 259.379 kitap mevcuttur. Okuyucu sayısı ise 286.364’tür.


  Mersin Opera ve Balesi ilde kültür ve sanat etkinliklerinde önemli rol oynamaktadır. 


  Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Tarafından Yapılan Gösteri Sayıları:


Gösteri Türü/Sayısı

2013-2014

2014-2015

Bale

28

8 Opera

17

5

Müzikli Gösteri

16 Müzikli Oyun/Müzikal

13

5 Sahne Kantatı

- Çocuk Müzikal

23

6

Konser/Oratoryo

17

5

Eğitim Etkinliği (Okul Konseri)

37

20

I.7. GENÇLİK VE SPOR

İlimizde 20-30 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen Akdeniz Oyunları için yapılmış tesislerle birlikte, 14’ü spor salonu, 6’sı stadyum, 36’sı futbol sahası, 3’ü tenis kortu, 1’i atletizm pisti, 15’i antrenman salonu, 126’sı semt futbol sahası, 98’i voleybol sahası, 87’i basketbol sahası, 1’i bocce sahası, 1’i yüzme havuzu, 1’i atış poligonu ve 7’si diğer olmak üzere toplam 396 tesis hizmet vermektedir.

İl genelinde 59 spor dalında 12.029’u faal olmak üzere toplam 109.497 lisanslı sporcu bulunmaktadır. Ayrıca 14 branşta 36’sı bayan, 37’si erkek olmak üzere toplam 73 milli sporcumuz bulunmaktadır.

1.8. EKONOMİK DURUM

İl ekonomik açıdan önemli avantajlara sahiptir. Mersin Limanı ve Mersin Serbest Bölgesi ekonomik gelişmede önemli bir yer tutmaktadır.

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra ekonomik kalkınma bilhassa tarım, sanayi ve ticarette yoğunlaşmış, son zamanlarda turizmde de gelişme sağlanmıştır. Tarım arazisinin oldukça verimli olmasından dolayı, elde edilen ürün değer ve kalitesinin yüksek olması ilin tarımsal önemini arttırmış buna paralel sanayinin gelişmesi, Liman ve Serbest Bölgenin de etkileri sonucu ticaret hizmet sektörüyle birlikte gelişmiştir.


  1.8.1. Tarım


Polikültür tarımın uygulandığı ilimizde tarım sektörünün önemli bir yeri vardır. Sosyal Güvenlik kapsamında aktif çalışan nüfusun % 23,6’sının geçim kaynağı tarımdır. İlde tarımsal işletme sayısı yaklaşık 100.000’dir. Tarımsal işletmeler çoğunlukla küçük ve orta boy işletmelerden oluşmaktadır. İşletmelerin % 55’i 0-50 dekar, % 32’si 21-50 dekar, % 13’ü ise 100 dekar ve üzerindedir.

İlin 1.585.300 hektar olan arazisinin 406.000 hektarı yani %25’i tarım arazisidir.


  1.8.1.1. Arazi Dağılımı

Arazi Cinsi

Arazi Miktarı(Ha.)

İl Yüzölçümüne Oranı(%)

Tarım arazisi

396.000

25

Çayır-mera

59.282

4

Orman

840.347

53

Tarım dışı arazi

279.671

18

Toplam

1.585.300

100

Tarımsal Ürünlerin Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarları (2014)

Tarla Bitkileri

Sebze Üretimi

Narenciye

Meyve

Üretim Alanı (Ha)

Üretim Miktarı (Ton)

Üretim Alanı (Ha)

Üretim Miktarı (Ton)

Üretim Alanı (Ha)

Üretim Miktarı (Ton)

Üretim Alanı (Ha)

Üretim Miktarı (Ton)

229.715

942.969

30.766

911.075

29.272

858.881

95.059

1.217.798


        Türlerine Göre Seracılık (2014)


Ekiliş (Da.)

Cam Sera

6.472

Plastik Sera

75.253

Yüksek tünel

54.108

Alçak tünel

23.017


 Hayvan Varlığı (2014)


Adet

Büyükbaş

108.390

Küçükbaş

1.302.962

Tek Tırnaklı

3.472

Kanatlı

10.217.521

I.8.2. Sanayi

İl sanayi açısından gelişme içerisindedir. Bölgede ağırlıklı sektör olarak demir ve çelik, gıda, plastik, kimya, makine ve cam sanayi bulunmaktadır.

İmalat Sanayi-İşletme Sayısı ve İstihdam:

Sektör Adı

Toplam İşletme Sayısı

Toplam İstihdam (Kişi)

Gıda

404

6.483

Metal

136

3.725

İnşaat

104

2.530

Tekstil

86

5.552

Plastik

134

3.373

Makine

77

2.549


Kimya

66

1.740


Sigara

4

378


Orman Ürünleri

36

1.029


Maden

86

1.996


Elektrik Elektronik

41

572


Otomotiv

27

1.397


Cam

15

2.219


Medikal

2

47


Kağıt

35

430


Mobilya

52

930


TOPLAM

1.305

34.950


Toplam 658 ha. alan üzerinde kurulmuş olan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (380 ha.) ve Gelişme Alanında (278 ha.) 137 firma faaliyet göstermektedir.


Silifke Organize Sanayi Bölgesi 92,8 ha. alan üzerinde kurulmuş olup 30 firma faaliyet göstermektedir.


İlde faaliyette olan 12 küçük sanayi sitesinde 2.502 işyeri mevcuttur. İnşaatı devam eden 3 küçük sanayi sitesi tamamlandığında toplam 196 işyeri daha faaliyete geçerek ildeki küçük sanayi sitelerindeki işyeri sayısı 2.698’a çıkacaktır.


I.8.3. Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Kuruluşu 2005 yılında gerçekleşen Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu tüzel kişilik olan Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Tic. A.Ş. 23/02/2006 tarihinde faaliyete geçmiştir


  Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi, diğer adıyla Mersin Technoscope’da toplam 58 firma ar-ge çalışması yapmakta olup 349 kişi istihdam edilmektedir. 


I.8.4. Ticaret


  Önemli bir ticaret merkezi olan Türkiye’nin ilk ve en büyük serbest bölgesi ile bu özelliği daha da belirginleşen İlimizde ekonomik ve ticari alanda kurumsallaşma söz konusudur. Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluş yılı 1886,Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasının 1879’dur. Tarsus Ziraat Odası ise 1869’da kurulmuştur.


İl, Mersin ve Taşucu Limanları ile de önemli bir dış ticaret kapısıdır.


  Mersin Serbest Bölgesinde toplam 438 firma faaliyet göstermekte olup 8.969 kişi istihdam edilmektedir. Serbest Bölgede, 2012 yılında 3.832.245.965 $’lık, 2013 yılında 3.552.257.006 $’lık, 2014 yılında ise 3.509.208.850 $’lık ticaret gerçekleştirilmiştir.


1.8.4.1. Mersin Gümrük Kapılarından Son 5 Yılda Gerçekleştirilen İthalat-İhracat

Yılı

İthalat

İhracat

2010

10.466.665.491 $

5.573.104.750 $

2011

13.956.624.069 $

6.597.056.185 $

2012

13.425.539.252 $

6.448.692.484 $

2013

14.986.038.442 $

7.361.154.115 $

2014

15.699.054.852 $

7.941.079.436 $

1.8.4.2. Kanuni Merkezi Mersin’de Olan Firmalarca Son 5 Yılda Yapılan İhracat

Yılı

Firma Sayısı

İhracat

2010

837

1.277.547.000 $

2011

872

1.506.802.000 $

2012

960

1.277.215.000 $

2013

993

1.498.573.000 $


2014

1.095

1.800.254.000 $

I.9. ULAŞTIRMA

I.9.1. Havayolu


  Havayolu ulaşımı İl merkezine 57 km mesafedeki Adana Havaalanından sağlanmaktadır. 


İlimizde yapımı süren Çukurova Bölgesel Havaalanının ihalesi DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

I.9.2. Demiryolu

Demiryolu ulaşımı yalnızca Mersin ve Tarsus ilçelerinde mevcut olup İldeki demiryolu uzunluğu 55,2 km’dir.

I.9.3. Karayolu

Otoyol ve Devlet Yolları

İl’de 507 km devlet yolu, 706 km İl yolu, 157 km otoyol bulunmaktadır.

Mahalle Yolları

Mülga İl Özel İdaresinin kontrolünde bulunan ve Büyükşehir Belediyesine devredilen 5.122 km mahalle yolunun; 3.280 km’si asfalt, 1.691 km’si stabilize, 151 km’si tesviyedir.

I.9.4. Elektrik

Şehir ve kasabalarda elektrik açısından ilin gelişimine paralel ortaya çıkan sorunlar, mahallelerde de yeni yerleşim alanlarının kurulması, sulama amaçlı çalışmaların yapılması nedeniyle hat ve trafolarda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.

İlin enerji ihtiyacının büyük bölümünü Adana İlinde Seyhan Nehri Üzerindeki Seyhan Hidroelektrik Santrali ve Tarsus İlçesindeki Kadıncık I-II Hidroelektrik Santrali karşılamaktadır.


Son yıllardaki çalışmalarla Mersin elektrik açısından mevcut sorunlarını önemli oranda çözümlemiş, kent iki kaynaktan beslenmeye başlamıştır. 


I.9.5. İçme Suyu

İldeki mevcut 805 mahallenin 799’unun suyu yeterli 6’sının suyu yetersizdir. Susuz mahallemiz bulunmamaktadır.

I.9.6. Kanalizasyon

İl merkezi ve İlçelerimizin mevcut kanalizasyon sistemleri, ilçelerin gelişen ve değişen şartlarına uymadığından yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Kıyı bandı üzerindeki yerleşim birimlerinin kanalizasyon, deşarj ve arıtma sistemlerinin bir bütün içerisinde ele alınarak deniz ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için çalışmalar devam etmektedir.

II. MAHALLİ İDARELER

II.1. BELEDİYELER

İlimizde 13 İlçe, 1’i büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 14 belediye mevcuttur.

III. ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU

III.1. Genel Durum

  İlimiz sanayi ve tarım şehirlerinin özelliklerini taşıması yanında; liman, serbest bölge ve OSB’nin mevcudiyeti nedeniyle sanayi ve tarım kesiminde iş potansiyeli yarattığından Doğu ve Güneydoğu İllerinden yoğun göç almıştır. Bu insanlar geçmişte olduğu gibi bugün de bölücü ve yıkıcı terör örgütlerince istismar konusu yapılıp, kolayca tahrik ve ajite edilerek, ideolojik olayların içersine çekilecek cazip hedeflerdendir.


Bu nedenle ilde istihbarat; asayiş ve güvenlik açısından son derece önemlidir.

III.2. İl Jandarma Komutanlığı


  Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde,1, 2, 3’üncü İl Jandarma Komutan Yardımcılıkları, Hizmet ve Muhafız Bölük Komutanlığı, Bakım ve Onarım Komutanlığı, 13 İlçe Jandarma Komutanlığı, 1 Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı bulunmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlıkları bünyesinde 9 Merkez, 18 dış karakol ile 3 Ceza Evi Jandarma Karakol Komutanlığı mevcuttur.


III.3. İl Emniyet Müdürlüğü


Özel Statülü İl Emniyet Müdürlüğü C standartındadır.


  İl Emniyet Müdürlüğünde 38 şube müdürlüğü, 4 büro amirliği, 4 bölge istasyon amirliği ve 1 hekimlik olmak üzere 47 birim bulunmaktadır. İl merkezinde toplam 13 polis merkezi amirliği bulunmaktadır. 


İlçelerimizin tamamında emniyet teşkilatı kurulmuştur. 10 ilçe (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Anamur, Erdemli, Silifke, Tarsus, Bozyazı, Mut) emniyet müdürlüğü, 3 ilçe ise (Aydıncık, Çamlıyayla, Gülnar) emniyet amirliği statüsündedir.


  Tarsus’ta 5, Erdemli’de 2, Silifke’de 2, Anamur, Aydıncık, Çamlıyayla, Gülnar, Bozyazı ve Mut’ta 1’er polis merkezi amirliği mevcuttur.


III.4. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı


Bölge Komutanlığının sorumluluk alanı İskenderun ve Antalya Grup Komutanlıkları ile Mersin Grup Komutanlığı sorumluluk sahalarını kapsamaktadır. Sorumluluk Sahası 029 10/ doğu boylamından, Suriye deniz yan hududuna kadar uzanan deniz sahasını kapsamaktadır.


IV. İL’DE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN YATIRIM FAALİYETLERİ


14 Ocak 2015 tarihli ve 29236 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015 yılı yatırım programında yer alan müstakil projelerin sektörel dağılımları tabloda gösterilmiştir.


(Bin TL)

Sektörü

Proje Sayısı

Proje Toplamı

2015 Yılı Ödeneği Toplamı

Tarım-Sulama

5

729.755

32.100

Enerji

2

57.000

6.300

Ulaştırma

3

872.829

17.500

Turizm

1

60.000

6.000

Eğitim

7

169.429

23.798

Sağlık

4

495.093

52.400

DKH

9

929.530

146.424

TOPLAM

31

3.313.636

284.522

Tablodan da görüleceği üzere; programda yer alan müstakil proje sayısı 31 olup, toplam proje tutarı 3 milyar 313 milyon 636 bin TL, 2015 yılı ödenek toplamı ise 284 milyon 522 bin TL’dir.

V. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1- Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi Projesi kapsamındaki yüklenici firmaların yatırımlarına belirlenen sürede başlamamalarından dolayı tahsisleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilmiştir. İl düzeyinde yapılması gereken çalışmalar devam etmekte olup projenin hayata geçirilmesi için tahsis işleminin hızlandırılması gerekmektedir.

2- İlimizin bazı kesimlerinde ortaya çıkan çarpık kentleşme; görüntü kirliliği, doğal afet ve güvenlik açısından sorun yaratmakta olup Kentsel Dönüşüm projelerinin hızlandırılması büyük önem arz etmektedir.

3- İlimiz Erdemli İlçesi Çeşmeli Mahallesinde son bulan Adana-Mersin Otoyolunun bölgenin turizm ve tarım potansiyeli göz önünde bulundurularak Silifke ilçesine kadar uzatılması, hem yaz döneminde iç turizm kaynaklı trafik yoğunluğunun azaltılmasına hem de bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin pazarlanmasında kolaylık sağlayacağından önem arz etmektedir.

4- D-400 Karayolunun Mersin-Tarsus arasındaki kısmında gerek yoğun araç trafiği gerekse de ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle yer yer bozulmalar meydana gelmiştir. Söz konusu yolun rehabilitasyonu projesinin bir an önce ihale edilmesi gerekmektedir.

5- İlimizi doğudan-batıya bir uçtan bir uca kateden D-400 karayolunda yoğun trafik nedeniyle özellikle akşam saatlerinde kilitlenmeler yaşanmaktadır. Trafiğin rahatlatılması için Mersin Serbest Bölgesi ve Mersin Limanının otoyol ile bağlantısının bir an önce yapılması trafik yoğunluğunun azaltılması açısından önem taşımaktadır. 6- Eshab-ı Kehf gerek dini gerekse turistik değeri açısından ilimiz için büyük önem arz eden yerlerden biridir. Bunun yanında Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi de ilin sanayileşme yükünü çeken önemli merkezlerindendir. Otoyol güzergahı yakınında bulunan bu yerlere otoyoldan bir bağlantı projesi oluşturularak ihtiyaç duyulan yolların yapılması önem arz etmektedir.

T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İL BRİFİNGİ

(60 DAKİKALIK)

(Şubat 2015)

İÇİNDEKİLER

I. İlin Kısa Olarak Tanıtılması 1-10

I.1. Tarihi Yapı 1

I.2. Coğrafi Yapı 1

I.3. Nüfus Durumu 1

I.4. İdari Durum 2

I.5. Sosyal Yaşam 3

I.6. Eğitim Ve Kültür Durumu 4

I.7. Gençlik ve Spor 6

I.8. Ekonomik Durum 6

I.9. Ulaştırma 9

II. Mahalli İdareler 10-10


  II.1. Belediyeler                10


- III. Asayiş ve Güvenlik Durumu 10-11

III.1. Genel Durum 10

-III.2. İl Jandarma Komutanlığı 11

-III.3. İl Emniyet Müdürlüğü 11

-III.4. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı 11

-IV. İlde Yürütülmekte Olan Belli Başlı Çalışmalar, Yatırım Faaliyetleri 11-11

V. Sorunlar ve Öneriler 12-12
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.