FANDOM


Bakınız

Şablon:Görev Dağılımı - d


Görev dağılımı
Vali yardımcıları görev dağılımı/Bursa/2013 Dosya:VY GÖREV DAĞILIMI 2013 (4 EKİM).pdf
Mersin Valiliği Görev Dağılımı

Vali Hüseyin AKSOY Edit

A. Vali’nin Başkanlık Edeceği Kurullar

· İl Encümen Başkanlığı

· İl Emniyet Komisyonu Başkanlığı

· İl Hıfzısıhha Kurulu Başkanlığı

· İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

· Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı

· Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı

· Çevre Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı

· İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı

· Hayvan Hakları Kurulu Başkanlığı

· İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Başkanlığı

· İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği Başkanlığı

· Yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre, Vali’nin başkanlık yapacağı emredici kural olarak belirlenen ve başkanlık devrinin mümkün olmadığı Kurul Başkanlıkları.

B. Vali’ye Doğrudan Bağlı Müdürlükler · İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği · İl Hukuk İşleri Müdürlüğü · Özel Kalem Müdürlüğü · Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü · Çukurova Kalkınma Ajansı C. Vali’nin Katılmadığı Zamanlarda İlgili Vali Yardımcısının Başkanlık Edeceği Kurullar · İl Hıfzısıhha Kurulu Başkanlığı · İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı · Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığı · Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı · İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı · İl İdare Kurulu Başkanlığı · İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Başkanlığı · Hayvan Hakları Kurulu Başkanlığı · Çevre Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı1- Vali Yardımcısı Recep UZALEdit

A. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları · Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı · Diyanet İşleri Başkanlığı · Vakıflar Genel Müdürlüğü B. Danıştay Başkanlığı C. Adalet Bakanlığı D. Milli Savunma Bakanlığı · Askerlik Şubesi Başkanlığı E. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı · Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · İller Bankası Genel Müdürlüğü F. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı · Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü · Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü · Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü · Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.Genel Müdürlüğü · Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü · Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü G. Valilik · İl Dernekler Müdürlüğü H. İlçe Kaymakamlıkları · Tarsus İlçesi2- Vali Yardımcısı Mehmet ÇUBUKTAREdit

A. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları · Devlet Personel Başkanlığı · Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü B. İçişleri Bakanlığı · Personel Genel Müdürlüğü · Teftiş Kurulu Başkanlığı · İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı · Eğitim Dairesi Başkanlığı C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı · İl Tarım Müdürlüğü · Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü · Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · Zirai Karantina Müdürlüğü · Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü · İl Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü · Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü · Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü · Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü D. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı · Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü · İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu · Grev ve Lokavt Kurulu E. Valilik · İl Yazı İşleri Müdürlüğü · İl Hukuk İşleri Müdürlüğü · Hükümet Binası Daire Amirliği · Tek Adımda Hizmet Birimi F. İlçe Kaymakamlıkları · Yenişehir İlçesi3- Vali Yardımcısı Ahmet SOLEYEdit

A. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları · Merkez Bankası Başkanlığı · Kamu Bankaları · Kambiyo Müdürlüğü B. İçişleri Bakanlığı · Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı C. Çevre ve Orman Bakanlığı · Orman Bölge Müdürlüğü · İl Çevre ve Orman Müdürlüğü · Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü · Mahalli Çevre Kurulu · Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı · Hayvan Hakları Kurulu · Çevre Koruma Vakfı · Tarsus Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü D. Valilik · E-Bakanlık (e-İçişleri) Projesi · İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları İşlemleri · Bilgi Edinme Birimi · Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) E. İlçe Kaymakamlıkları · Akdeniz İlçesi4- Vali Yardımcısı Ahmet BÜYÜKÇELIKEdit

A. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları · Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı · Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü · Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü · Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü · TRT Genel Müdürlüğü B. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği C. İçişleri Bakanlığı · Jandarma Genel Komutanlığı · Emniyet Genel Müdürlüğü · Sahil Güvenlik Komutanlığı · Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı · Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı · Sahil Güvenlik Koordinasyon Kurulu · İl Emniyet Komisyonu · İl Disiplin Kurulu Başkanlığı · Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı · İl Trafik Komisyon Başkanlığı · İl Denetleme Kurulu Başkanlığı · Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması İle İlgili Tazmin Komisyonu · Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonu Başkanlığı · Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığı · İl İstihbarat Koordinasyon Kurulu Başkanlığı D. Valilik · Özel Kalem Müdürlüğü · İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü · İl İdare Kurulu Müdürlüğü · Tören ve Protokol İşleri E. İlçe Kaymakamlıkları · Toroslar İlçesi

5- Vali Yardımcısı Mehmet Suphi OLCAY Edit

A. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği B. T.B.M.M.’ne bağlı kuruluşlar C. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları · Hazine Müsteşarlığı · Tekel Genel Müdürlüğü · Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı D. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı · İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü · Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanlığı · Tüketici Sorunları Hakem Heyeti · Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü · Türk Standartları Enstitüsü E. Kültür ve Turizm Bakanlığı · İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü · Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü · Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü · Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) F. İlçe Kaymakamlıkları · Mezitli İlçesi6- Vali Yardımcısı Mustafa ERGÜNEdit

A. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları · Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı · Türkiye İstatistik Kurumu · Sayım Komisyonu Başkanlığı · İnsan Hakları Başkanlığı B. Maliye Bakanlığı · Defterdarlık · Vergi Dairesi Başkanlığı · Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü · Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü C. Sayıştay Başkanlığı D. İçişleri Bakanlığı · İller İdaresi Genel Müdürlüğü · Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü · Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü · Strateji Geliştirme Başkanlığı · Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı (AREM) · İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Eğitim Birliği E. Valilik · İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü · İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü · İl Mahalli İdareler Müdürlüğü · İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı F. İlçe Kaymakamlıkları · Erdemli ve Silifke İlçesi7- Vali Yardımcısı Kaya ÇITAKEdit

A. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları · Başbakanlık Toplu Konut Müsteşarlığı · Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı · Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu Başkanlığı · Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü B. Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlığı C. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü D. İçişleri Bakanlığı · Sivil Savunma Genel Müdürlüğü E. Milli Eğitim Bakanlığı · İl Milli Eğitim Müdürlüğü · İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu F. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı · Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü G. Valilik · İl Sivil Savunma Müdürlüğü · İl Kriz Merkezi H. İlçe Kaymakamlıkları · Anamur ve Bozyazı İlçeleri
8- Vali Yardımcısı Ahmet Hikmet SAHiNEdit

A. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları · Gümrük Müsteşarlığı · Dış Ticaret Müsteşarlığı · Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü · İl Gençlik Kurulu · Kamu Görevlileri Etik Komisyonu B. Dışişleri Bakanlığı · Fahri Konsolosluklar · AB ile ilgili iş ve işlemler (Projeler) C. Ulaştırma Bakanlığı · Denizcilik Müsteşarlığı · Ulaştırma Bölge Müdürlüğü · Karayolları Genel Müdürlüğü · TCDD Genel Müdürlüğü · PTT Genel Müdürlüğü · Telekomünikasyon Kurumu D. Valilik · Mersin İli Proje Uygulama Birimi (MEPUB) · Tek Adımda Yatırım Bürosu · İyi Yönetimin Geliştirilmesi · Toplam Kalite Yönetimi E. Liman Mülki İdare Amirliği F. İlçe Kaymakamlıkları ·

9- Vali Yardımcısı Kadir OKATANEdit

A. Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları · Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü · Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü · Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü · Özürlüler İdaresi Başkanlığı B. Sağlık Bakanlığı · İl Sağlık Müdürlüğü · Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü · Sahil Sağlık Denetleme Merkez Tabipliği · İl Hıfzısıhha Kurulu Başkanlığı C. Valilik · Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı · Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik hizmet modeli ile ilgili planlama ve koordinasyon çalışmaları · Mersin’de Engellilerin Tespiti, Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesi Desteğinin Arttırılması Projesi · Aile Destek Eğitimi Kapsamında İntiharı Önleme ve Krize Müdahale Projesi · Şehit Aileleri ve Gaziler İrtibat Bürosu · UNICEF Bürosu D. İlçe Kaymakamlıkları · Gülnar ve Aydıncık İlçeleri


GÖREVLENDİRMEEdit

Vali Yardımcıları İl Özel İdaresinin kendilerine bağlı kurum ve kuruluşlarla olan iş ve işlemlerini Vali adına yürütmek ve koordine etmekle görevlidirler. Recep UZAL ßà Mehmet Suphi OLCAY ßà Kaya ÇITAK

Mehmet ÇUBUKTAR

ßà

Mustafa ERGÜN

Ahmet BÜYÜKÇELİK

ßà

Ahmet SOLEY

Ahmet Hikmet ŞAHİN

ßà

Kadir OKATAN

Vali Yardımcılarından birisinin herhangi bir nedenle (izin, görev, rapor, vs. gibi) görevde bulunmadığı zamanlarda isminin veya bürosunun karşısındaki Vali Yardımcısı ayrılanın görevini yürütür. 07/09/2009 Mersin Valiliği - Camiişerif Mahallesi, Uray Caddesi, No:19, P.K:33060, Mersin

Yazı İşleri MüdürüEdit

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Remzi Kuyugöz

İl Yazı İşleri Md

Telf.: 238 25 54

Faks: 238 81 12 Sant: 237 42 43 / 160 yaziisleri.mersin@icisleri.gov.tr Personel Albümü için tıklayınız

Bağlantılar:İçişleri Bakanlığı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Mevzuatı

Personel Genel Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Bakanlık Birimleri

GÖREV ALANLARINI KAPSAYAN KONULAR

Valilik, Bakanlık, Başbakanlık Genelgeleri yayımı, ilanı ve uygulanmasının izlenmesi

Kaymakamlar Toplantısı

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Yoklama Kaçağı Firar Bakaya Toplantıları

İl Gençlik Kurulu Toplantıları

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Azınlıklarla ilgili işlemler

İnsan Hakları Masası İşlemleri

Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları (ASİMKK) Programı

Evrak Havale, Kayıt ve Dağıtım İşleri

Mevzuat (kanun, KHK vs.) yayımı, ilanı ve uygulanmasının izlenmesi

Valilik ve Kaymakamlık büroları kuruluş, görev ve çalışması ile ilgili uygulama ve düzenlemeler

Tek Adımda Hizmet Birimi İşlemleri

İmza sirküleri, devir teftiş işlemleri

Bayrak kanunu ile ilgili işlemler

Tanıtıcı Bayrakların Tescil İşlemleri

Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma

Genel idare ve bölgesel kuruluşlar, kit, özel iş yerleri gözetim ve denetimi ile ilgili işler

Liman Mülki İdare Amirliği işlemleri

Mesai saatleri

Vakıflarla İlişkiler (Sosyal Dayanıma ve Yardımlaşma Vakfı)

Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri

Seçimlerle ilgili iş ve işlemler

Şehit-Gaziler Bürosu iş ve işlemleri

Bilgi Edinme başvuruları işlemleri

Personel işlemleri

Aday Memurlar

Atama ve Görevlendirme İşlemleri

İzinler ve Sıhhi İzinler

Vali, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların izinleri, iş ve işlemleri

Vali Yardımcıları görev bölümü

İmza Yetkisi Verilmesi, Kaldırılması

Kaymakam Adayları işlemleri ve staj programları

Kadro, Terfii, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşleri

Sicil ve Disiplin İşlemleri

Mal Bildirimi ile ilgili İşlemler

Ödül ve mükafaat işleri

Emeklilik İşlemleri

Pasaport İşlemleri

Sendikalarla İlgili İşler

Geçici Personel 4-C

Kılık Kıyafet - Yazlık Kıyafet

Kamu Hizmetlerinden Men

Yakacak iş ve işlemleri

Nöbet ve Güvenlik işleri

Teftiş ve denetim işleri

Bilgi-işlem işleri

Emlak ve inşaat işleri

Hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim

Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavları

Valilik birimlerine ait maaşlar, yolluklar, posta telefon, yargılama giderleri

Satınalma İşleri

Muhtar ödenekleri

Resmi Araçlar

Resmi mühür - kaşe

Evrak, dosyalama, kodlama, PTT, kurye

Arşiv işleri

Valilik binasının bakım - onarım işleri

Temizlik İşleri

Ambar, depo ve demirbaş işleri

Taşınır Mal Yönetmeliği işlemleri

Çevre düzenleme ve koruma işlemleri

Kültür, Tanıtım ve Yayın İşleri

Sosyal ve Sağlık İşleri

Yemekhane, çay, kreş, misafirhane, spor

Kampanyalar (sosyal, giyim, kömür, yardımı)

Sağlık İşleri (ilaç, eczane, anlaşma, karne)

Vizite Kağıdı İşlemleri

Tütün mamüllerinin binada kullanımı ile ilgili işlemler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.