FANDOM


Kehf Meryem Ta Ha
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kaf, Ha,Ya, Ayn, Sad.
Kaf ha ya ayn Saad. (1)
Kaf. Ha. Ya. Ain. Sad.
Rabbının rahmetini bir anış Zekerriya kuluna
[Detta är] en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd. (2)
A mention of the mercy of thy Lord unto His servant Zachariah.
O vakıt ki rabbına nida etmişti, gizli bir nida
När han i en tyst [innerlig] bön bad till sin Herre, (3)
When he cried unto his Lord a cry in secret,
Demişti: yarab işte ben artık kemik gevşedi benden, ve baş bembeyaz alev aldı, sana duâ ile ise rabbım hiç bir zaman bedbaht olmadım
sade han: "Herre! Min kropp har blivit svag och mitt huvud har vitnat, men aldrig har Du, Herre, låtit mig gå ohörd ifrån Dig. (4)
Saying: My Lord! Lo! the bones of me wax feeble and my head is shining with grey hair, and I have never been unblest in prayer to Thee, my Lord.
Bu halimle ben arkamdan yerime kalacak taallûkattan endişedeyim, hatunum da akîm bulundu, onun için bana bir veliy ihsan eyle
Jag oroar mig vid tanken på vad mina närmaste och mina medbröder [kan företa sig] när jag är borta. Min hustru har varit ofruktsam. Skänk mig av nåd en [son och] efterföljare, (5)
Lo! I fear my kinsfolk after me, since my wife is barren. Oh, give me from Thy presence a successor
Ki hem benim mirasımı, hem Ya'kub henadanının mirasını ala, hem de onu rızaya mazhar kıl rabbım!
som kan bli min arvinge och arvinge till Jakobs hus; och gör honom sådan att Du finner behag i honom!" (6)
Who shall inherit of me and inherit (also) of the house of Jacob. And make him, my Lord, acceptable ( unto Thee).
Ey Zekeriyya! Haberin olsun biz sana bir oğul tebşir ediyoruz, adı Yahya, bundan evvel hiç bir adaş yapmadık ona
[Svaret gavs av änglarna:] ”Hör, Sakarias, det glada budskapet vi ger dig! En son [skall födas åt dig], som skall bära namnet Johannes. 'Vi har inte gett någon före honom detta namn,' [säger Gud].” (7)
(It was said unto him): O Zachariah! Lo! We bring thee tidings of a son whose name is John; We have given the same name to none before (him).
Dedi: Yarab! benim için bir oğul nereden olacak: hatunum akîm bulunuyor ben de ihtiyarlıktan kağşamak derecesine geldim
[Sakarias] sade: "Herre! Hur skulle jag kunna få en son, när min hustru är ofruktsam och jag är en skröplig och orkeslös åldring?" (8)
He said: My Lord! How can I have a son when my wife is barren and I have reached infirm old age?
Buyurdu: öyle, fakat rabbın buyurdu ki: o bana kolaydır, bundan evvel seni yarattım! Halbuki hiç bir şey değildin
[Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: 'Detta är lätt för Mig; Jag har förut skapat dig ur ingenting!'” (9)
He said: So (it will be). Thy Lord saith: It is easy for Me, even as I created thee before, when thou wast naught.
Dedi: yarab! Bana bir alâmet yap, buyurdu ki: alâmetin, sap sağlam olduğun halde üç gece nasa söz söyleyememendir
[Sakarias] sade: "Herre, ge mig ett tecken!" [Ängeln] svarade: "Det tecken du begär är att du under tre dagar inte skall tala till människor [fastän din tunga är hel]. (10)
He said: My Lord! Appoint for me some token. He said: Thy token is that thou, with no bodily defect, shalt not speak unto mankind three nights.
Derken mihrabdan kavmine karşı çıktı da «Sabah ve akşam tesbih edin» diye onlara işaret verdi
Och han gick ut ur helgedomen till sitt folk och tecknade åt dem att de morgon och afton skulle lovprisa Gud. (11)
Then he came forth unto his people from the sanctuary, and signified to them: Glorify your Lord at break of day and fall of night.
Ey Yahya! kitabı kuvvetle tut (dedik) ve daha sabiy iken ona hikmet verdik
[När sonen fötts och växt upp, sade Vi:] "Johannes! Håll med kraft fast vid [Vår] Skrift!" - Och Vi skänkte honom visdom [redan] i hans tidiga ungdom (12)
(And it was said unto his son): O John! Hold the Scripture. And We gave him wisdom when a child.
Hem de ledünnümüzden bir rikkat ve bir pâklik, ki çok takvaşiar idi
och, som Vår särskilda gåva, ett ömt sinne och [viljan till] renhet, och han fruktade Gud (13)
And compassion from Our presence, and purity; and he was devout,
Ve valideynine ihsankâr idi, cebbar, isyarkâr değil idi
och var en god [son] tillgiven sina föräldrar och visade sig aldrig övermodig eller trotsig. (14)
And dutiful toward his parents. And he was not arrogant, rebellious.
Selâm ona hem doğduğu gün, hem öleceği gün hem de diri olarak ba'solunacağı gün
[Guds] fred var med honom den dag han föddes och skall vara med honom den dag han dör och den dag då han skall uppväckas från de döda. (15)
Peace on him the day be was born, and the day he dieth and the day he shall be raised alive!
Kitabda Meryemi de an, o vakıt ki ailesinden çekildi de şark tarafından bir mekâna
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster (16)
And make mention of Mary in the Scripture, when she had withdrawn from her people to a chamber looking East,
Onlardan öte bir perde çekti derken kendisine ruhumuzu gönderdik de düzgün bir beşer halinde ona temessül ediverdi
och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad. (17)
And had chosen seclusion from them. Then We sent unto her Our spirit and it assumed for her the likeness of a perfect man.
(Meryem) ona ben, dedi: her halde senden rahmana sığınırım, sakınırsın eğer bir teki isen
Då ropade hon: "Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!" (18)
She said: Lo! I seek refuge in the Beneficent One from thee, if thou art God fearing.
(Ruh) dedi: haberin olsun ben sana gayet temiz bir oğlan vermek için sırf rabbının resulüyüm.
[Ängeln] sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] 'Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.'” (19)
He said: I am only a messenger of thy Lord, that I may bestow on thee a faultless son.
Dedi: benim için bir oğlan nasıl olur? bana bir beşer dokunmadı, ben bir kahbe de değilim.
Hon sade: "Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!" (20)
She said: How can I have a son when no mortal hath touched me, neither have I been unchaste!
Dedi öyle, fakat rabbın buyurdu ki o bana göre kolay hem onu nasa kudretimizin bir bürhanı ve tarafımızdan bir rahmet kılacağımız için, hem de o, bir kaza edilmiş emir bulunuyor
[Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: 'Detta är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!'” (21)
He said: So (it will be). Thy Lord saith: It is easy for Me. And (it will be) that We may make of him a revelation for mankind and a mercy from Us, and it is a thing ordained.
Bu suretle ona hamil oldu, ve bu hamlile uzak bir yere çekildi
Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt. (22)
And she, conceived him, and she withdrew with him to a place.
Derken ağrı onu bir hurma dalına götürdü, ay dedi: nolaydım bundan evvel öleydim ve unutulmuş gitmiş olaydım
Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en palmstam och hon utbrast: "Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!" (23)
And the pangs of childbirth drove her unto the trunk of the palm tree. She said: Oh, would that I had died ere this and had become a thing of naught, forgotten!
Derken ona altından nida etti: sakın mahzun olma, rabbın senin altında bir su arkı vücûde getirdi
Då [hörde hon någon] som ropade nedifrån [palmens rot]: "Sörj inte! Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dina [fötter]; (24)
Then (one) cried unto her from below her, saying: Grieve not! Thy Lord hath placed a rivulet beneath thee,
Hurmanın da dalını kendine doğru silkele, üzerine derilmiş tâze hurmalar dökülsün
och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig. (25)
And shake the trunk of the palm tree toward thee, thou wilt cause ripe dates to fall upon thee.
[[فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا]]
Artık ye, iç, gözün aydın olsun, bunun üzerine şayed beşerden birini görürsen ben, de: rahmana oruç adadım, onun için bu gün hiç bir inse söz söylemiyeceğim
Ät och drick och var vid gott mod! Och om du skulle bli varse en mänsklig varelse, låt honom då veta att du har avlagt ett löfte till den Nåderike att avhålla dig [från tal], och att du därför i dag inte skall tala till någon människa." (26)
So eat and drink and be consoled. And if thou meetest any mortal, say: Lo! I have vowed a fast unto the Beneficent, and may not speak this day to any mortal.
Derken onu yüklenerek kavmine getirdi, hey Meryem! Dediler: alimallah yumurcak bir şey getirdin
I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: "Maria, du har gjort något oerhört! (27)
Then she brought him to her own folk, carrying him. They said: O Mary! Thou hast come with an amazing thing.
Ey Harûnun hemşiresi, baban bir kötülük adamı değil idi, anan da bir kahbe değil idi
Du Arons syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!" (28)
Oh sister of Aaron! Thy father was not a wicked man nor was thy mother a harlot.
Bunun üzerine ona işaret etti, beşikteki bir sabî ile nasıl konuşuruz dediler
Då pekade hon på barnet. [Men] de svarade: "Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn [som ligger] i sin linda?" (29)
Then she pointed to him. They said How can we tale to one who is in the cradle, a young boy?
O dedi ki: haberiniz olsun ben Allahın kuluyum, o bana kitab verdi ve beni bir Peygamber yaptı
[Då talade] han [till dem]: "Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet; (30)
He spake: Lo! I am the slave of Allah. He hath given me the Scripture and hath appointed me a Prophet,
Ve beni her nerede olsam mübarek kıldı ve berhayat olduğum müddetçe bana namaz ve zekât tavsıye buyurdu
Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga (31)
And hath made me blessed wheresoever I may be, and hath enjoined upon me prayer and alms giving so long as I remain alive,
Ve beni valdeme hürmetkâr kıldı, bir cebbar şekıy kılmadı
och att älska min moder och visa henne aktning - och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann. (32)
And (hath made me) dutiful toward her who bore me, and hath not made me arrogant, unblest.
Ve selâm bana hem doğduğum gün hem öleceğim gün, hem diri olarak ba'olunacağım gün
[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda." (33)
Peace on me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!
İşte hakkında niza edip durdukları İsâ ibin Meryem hak sözü olarak budur
DETTA ÄR med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar. (34)
Such was Jesus, son of Mary: (this is) a statement of the truth concerning which they doubt.
Allahın veled ittihaz etmesi hiç bir zaman olur şey değildir, tenzih o sübhana, o bir emri murad edince sade ona ol der! oluverir
Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: "Var!" - och det är. (35)
It befitteth not (the Majesty of) Allah that He should take unto Himself a son. Glory be to Him! When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.
Hem o haberiniz olsun dedi: Allah benim de rabbım sizin de rabbınızdır, onun için hep ona ibadet ediniz iste yegâne doğru yol budur
Och [Jesus själv sade:] "Gud är min Herre och er Herre - Honom skall ni dyrka! Detta är en rak väg." (36)
And lo! Allah is my Lord and your Lord. So serve Him. That is the right path.
Sonra hizibler kendi aralarında ıhtilâfa düştüler, artık büyük bir günün görülecek hâilesinden veyl o küfredenlere
Men de sekter [som uppstod genom splittringen bland efterföljarna av äldre uppenbarelser] är sinsemellan oense [om Jesus]. Varna dem som förnekade sanningen! En olycksdiger Dag kommer de att få bevittna fruktansvärda ting! (37)
The sects among them differ: but woe unto the disbelievers from the meeting of an awful Day.
Neler işidecek neler görecekler onlar bize gelecekleri gün, lâkin o zalimler bugün açık dalâl içindeler
Hör deras rop och se [hur de beter sig] när de förs fram inför Oss! Men i dag, i denna värld, är de orättfärdiga uppenbarligen helt [fångna] i sina misstag. (38)
See and hear them on the Day they come unto Us! Yet the evil doers are today in error manifest.
Onlar gaflet içinde iken, onlar iyman etmezlerken, o hasret gününün, o iş bitirildiği saatin dehşetini kendilerine haber ver,
Varna dem därför för Jämmerns och grämelsens dag, då [allt skall fullbordas och Guds] domar falla; nu gör de sig inga bekymmer [för denna Dag] - de tror inte [ens att den skall komma]. (39)
And warn them of the Day of anguish when the case hath been decided. Now they are in a state of carelessness, and they believe not.
her halde Arza ve bütün üzerindekilere biz varis olacağız biz, ve hep onlar bize irca, olunacaklar
Vi skall förbli när jorden och allt på den [har förgått], och det är till Oss [alla] skall föras åter. (40)
Lo! We inherit the earth and all who are thereon, and unto Us they are returned.
Kitabda İbrahimi de an, çünki o bir sıddık, bir Peygamber idi
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Abraham; Han var en man av sanning och en profet, (41)
And make mention (O Muhammad) in the Scripture of Abraham. Lo! he was a saint, a Prophet.
Bir vakıt babasına demişti: â babacığım! o işitmez görmez ve sana hiç faidesi olmaz şeylere niçin taparsın
och han sade till sin fader: "Fader! Varför tillber du [stenar] som varken kan höra eller se och som är dig till ingen nytta (42)
When he said unto his father: O my father! Why worshippest thou that which beareth not nor seeth, nor can in aught avail thee?
 babacığım emin ol bana ilimden sana gelmiyen hakikat geldi, gel bana uy da seni bir düz yola çıkarayım
Fader! Jag har fått del av en kunskap som du inte har fått del av. Följ mig [så] skall jag visa dig en rak väg. (43)
O my father! Lo! there hath come unto me of knowledge that which came not unto thee. So follow me, and I will lead thee on a right path.
Babacığım Şeytana tapma, çünki Şeytan rehmana âsi oldu
Fader! Dyrka inte Djävulen - Djävulen som gjorde uppror mot den Nåderike. (44)
O my father! Serve not the devil. Lo! the devil is a rebel unto the Beneficent.
Babacığım ben cidden korkarım ki sana o rahmandan bir azâb dokunur da Şeytana yar olursun.
Fader! Jag fruktar att Guds straff skall drabba dig och att du då [skall inse att du] varit Djävulens vän." (45)
O my father! Lo! I fear lest a punishment from the Beneficent overtake thee so that thou become a comrade of the devil.
Sen dedi: benim mabudlarımdan geçmekmi istiyorsun ya İbrahim? yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen seni muhakkak recm ederim, hem beni uzun müddet bırak git
[Fadern] sade: "Hatar du mina gudar, Abraham? Om du inte upphör med detta [tal], skall jag laga så att du blir stenad. Ge dig nu av [och låt mig slippa se dig] under lång tid!" (46)
He said: Rejectest thou my gods, O Abraham? If thou cease not, I shall surely stone thee. Depart from me a long while!
Dedi: selâm sana, senin için rabbıma istiğfar edeceğim, çünkü o bana çok lütufkârdır
[Abraham] svarade: "Fred vare med dig! Jag skall be till min Herre, att Han förlåter dig. Han har alltid varit god mot mig. (47)
He said: Peace be unto thee! I shall ask forgiveness of my Lord for thee. Lo! He was ever gracious unto me.
Hem sizi Allahdan başka taptıklarınızla bırakıp çekilirim de rabbıma duâ ederim, umulur ki rabbıma duâ ile bedbaht olmam
Och jag skall dra mig undan från er alla och från det som ni anropar i Guds ställe, och jag skall anropa min Herre [och ingen annan]. Kanske hör Han min bön." (48)
I shall withdraw from you and that unto which ye pray beside Allah, and I shall pray unto my Lord. It may be that, in prayer unto my Lord, I shall not be unblest.
Vaktaki onları ve Allahtan başka taptıklarını bırakıp çekildi, bizde ona İshakı ve Ya'kubu bahşeyledik ve her birini birer Peygamber yaptık
Och sedan han lämnat dem och det som de dyrkade i Guds ställe, skänkte Vi honom Isak och Jakob och kallade dem båda till profeter. (49)
So, when he had withdrawn from them and that which they were worshipping beside Allah. We gave him Isaac and Jacob. Each of them We made a Prophet.
Ve bunlara rahmetimizden ihsanlar eyledik ve hepsine dillerdi yüksek bir yadı sıdk verdik
Och Vi gav dem del av Vår nåd och lät [senare släkten] hålla dem högt i ära som sanningens män. (50)
And We gave them of Our mercy, and assigned to them a high and true renown.
Kitabda Musâyı da an, çünkü o bir muhlis idi ve bir Resul bir Peygamber idi
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Moses. Han var en av de utvalda, Guds sändebud [och] profet. (51)
And make mention in the Scripture of Moses. Lo! he was chosen, and he was a messenger (of Allah), a Prophet.
Hem ona Tûrun canibi eymeninden nidâ ettik, hem de onu makamı münacatta mertebei kurbe erdirdik
Vi kallade på honom från berget Sinais högra sida och drog honom intill Oss i en hemlighetsfull gemenskap; (52)
We called him from the right slope of the Mount, and brought him nigh in communion.
Ve rahmetimizden ona biraderi Harûnu da bir Peygamber olarak ihsan eyledik
och i Vår nåd gav Vi honom [som medhjälpare] hans broder Aron [och kallade honom till] profet. (53)
And We bestowed upon him of Our mercy his brother Aaron, a Prophet (likewise).
Kitabda İsmaili de an, çünkü o cidden va'dinde sadık idi, ve bir Resul, bir Peygamber idi
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Ismael. Han stod alltid vid sitt ord och han var [Guds] sändebud [och] profet. (54)
And make mention in the Scripture of Ishmael. Lo! he was a keeper of his promise, and he was a messenger (of Allah) a Prophet.
Ve hanedanına namaz ve zekât ile emrederdi ve rabbının ındinde merdıyy idi
Han förmanade sitt folk att förrätta bönen och att ta sig an de fattiga. Och Gud var nöjd med honom. (55)
He enjoined upon his people worship and alms giving, and was acceptable in the sight of his Lord.
Kitabda İdrisi de an, çünkü o bir sıddık, bir Peygamber idi
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Idrees. Han var en man av sanning, en profet, (56)
And make mention in the Scripture of Idris. Lo! he was a saint, a Prophet;
Ve biz onu yüksek bir mekâna ref'ettik
och Vi upphöjde honom till en hög värdighet. (57)
And We raised him to high station.
[[أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩]]
İşte bunlar Allahın kendilerine in'am eylediği Peygamberlerden, Âdem zürriyyetinden ve Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail zürriyyetinden ve hidayete erdirdiğimiz ve intihab eylediğimiz kimselerdendir. Kendilerine rahmanın âyetleri tilâvet olunduğu zaman ağlıyarak secdelere kapanırlardı
DESSA ÄR några av de profeter som Gud välsignade med Sina gåvor - Adams ättlingar och ättlingar till dem som Vi räddade tillsammans med Noa [i arken], Abrahams och Israels ättlingar; [alla hörde] till dem som Vi har väglett och utvalt. När de hörde den Nåderikes budskap föll de ned på sina ansikten i tillbedjan medan deras ögon fylldes av tårar.(58)
These are they unto whom Allah showed favour from among the Prophets, of the seed of Adam and of those whom We carried (in the ship) with Noah, and of the seed of Abraham and Israel, and from among those whom We guided and chose. When the revelations of the Beneficent were recited unto them, they fell down, adoring and weeping.
Sonra arkalarından bozuk bir güruh halef oldu, namazı zayi' ettiler ve şehvetleri ardına düştüler, bunlar da «Gayya» yı boylıyacaklar
Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse.(59)
Now there hath succeeded them a later generation who have ruined worship and have followed lusts. But they will meet deception.
Ancak tevbe edip iymana gelen ve salih amel işliyenler müstesna, çünkü bunlar zerre kadar hakları yenmiyerek Cennete gireceklerdir
Det gäller inte dem som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. De skall stiga in i paradiset och ingen orätt skall tillfogas dem;(60)
Save him who shall repent and believe and do right Such will enter the Garden and they will not be wronged in aught.
Rahmanın kullarına va'd buyurduğu Adin Cennetlerine, şüphe yok ki onun va'di icra olunagelmiştir
[det är] Edens lustgårdar, som den Nåderike har lovat Sina tjänare [och vars salighet] övergår allt vad de kan föreställa sig. Hans löfte blir alltid verklighet. (61)
Gardens of Eden, which the Beneficent hath, promised to His slaves in the Unseen. Lo! His promise is ever sure of fulfilment.
Orada hiç boş söz işitmezler, ancak bir selâm, rızıkları da vardır orada sabah, akşam
Där skall de inte höra tomt och meningslöst tal - men [hälsas med] fredshälsningen - och där skall de få, morgon och afton, allt vad de behöver för sitt välbefinnande. (62)
They hear therein no idle talk, but only Peace; and therein they have food for morn and evening.
O o Cennettir ki kullarımızdan her kim korunur takıyy ise ona miras kılarız
Detta är paradiset som Vi skall ge i arv åt Våra gudfruktiga tjänare.(63)
Such is the Garden which We cause the devout among Our bondmen to inherit.
[[وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا]]
Bir de rabbının emri olmayınca biz (rabbının Resulleri) inemeyiz, önümüzdeki ardımızdaki ve bunun arasındaki hep onundur ve rabbın seni unutmuş değildir
[ÄNGLARNA säger:] "Vi stiger inte ned annat än på din Herres befallning; det som vi kan uppfatta, det som är dolt för oss och allt det som är däremellan ligger i Hans [hand]. Och din Herre glömmer ingenting - (64)
We (angels) come not down save by commandment of thy Lord. Unto Him belongeth all that is before us and all that is behind us and all that is between those two, and thy Lord was never forgetful
O bütün Semavât-ü Arzın ve aralarındakilerin rabbı, binaenaleyh ona ıbadet et ve ıbadetine sebatle sabreyle, hiç sen ona bir adaş bilir misin?
Herren över himlarna och jorden och allt som är emellan dem! Dyrka Honom därför utan att förtröttas i din dyrkan! Känner du någon som kan kallas Hans namne?" (65)
Lord of the heavens and the earth and all that is between them! Therefor, worship thou Him and be thou steadfast in His service. Knowest thou one that can be named along with Him? `
Böyle iken insan diyor ki: her ne zaman ölürsem ileride mutlak bir zîhayat olarak çıkarılacak mıyım?
OCH MÄNNISKAN [som förnekar sanningen] säger: "Skall jag sedan jag en gång är död stiga fram till nytt liv?"(66)
And man saith: When I am dead, shall I forsooth be brought forth alive?
Ya o insan hiç bir şey değil iken bizim kendisini halketmiş olduğumuzu düşünmez mi?
Minns då inte [denna] människa att Vi förut skapade henne ur ingenting?(67)
Doth not man remember that We created him before, when he was naught?
Evet rabbına kasem ederim ki biz onları ve o Şeytanları muhakkak ve muhakkak mahşere toplıyacağız, sonra onları muhakkak ve muhakkak dizleri üstü Cehennemin etrafına ihzar eyliyeceğiz
Vid din Herres namn! Vi skall förvisso samla dem [på Uppståndelsens dag] liksom de onda väsen [som ledde dem på avvägar] och Vi skall släpa dem på knäna fram till helvetets rand. (68)
And, by thy Lord, verily We shall assemble them and the devils, then We shall bring them, crouching, around hell.
Sonra her zümreden rahmana karşı en ziyade serkeşlik eden hangileri ise muhakkak ve muhakkak nez'edeceğiz
Sedan skall Vi från varje grupp dra fram dem som gick längst i sitt trots mot den Nåderike;(69)
Then We shall pluck out from every sect whichever of them was most stern in rebellion to the Beneficent.
Sonra elbette biz o Cehenneme yaslanmıya evlâ olanların kimler olduğunu daha iyi biliriz:
det är nämligen Vi som bäst vet vilka som är mest förtjänta av att svedas av dess lågor. (70)
And surely We are best aware of those most worthy to be burned therein.
Hem içinizden hiç biri yoktur ki mutlak ona varacak olmasın, ve bu rabbının uhdesine vacib kıldığı bir kazıyyei mahkeme olmuştur
Ingen av er skall slippa ifrån denna [syn]. Det är din Herres fasta beslut. (71)
There is not one of you but shall approach it. That is a fixed ordinance of thy Lord.
Sonra müttakı olanlara necat veririz de zalimleri dizleri üstü bırakırız
Därefter skall Vi föra dem i säkerhet som fruktade Gud. Men de orättfärdiga lämnar Vi kvar där, hukande på sina knän.(72)
Then We shall rescue those who kept from evil, and leave the evil doers crouching there.
[[وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا]]
Âyetlerimiz kendilerine açık açık tecvid üzere okunduğu vakıt da o küfredenler dediler ki iyman edenlere: «bu iki ferikin hangisi makamca daha iyi ve meclis-ü mahfilce daha güzel?»
OCH NÄR Våra klara budskap läses upp för dem, säger förnekarna av sanningen till de troende: "Vilken av [våra] båda grupper lever under bättre villkor och visas större aktning vid [våra] möten?" (73)
And when Our clear revelations are recited unto them those who disbelieve say Unto those who believe: Which of the two parties (yours or ours) is better in position, and more imposing as an army?
Halbuki biz kendilerinden evvel meta' ve manzaraca daha güzel nice karınlar helâk etmişiz
Men hur många släkten har Vi inte låtit gå under före dem, [människor] som levde i större bekvämlighet än de och som överträffade dem även i yttre glans (74)
How many a generation have We destroyed before them, who were more imposing in respect of gear and outward seeming!
[[قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا]]
De ki: kim dalâlette ise rahman onun istediği kadar meddini uzatsın, nihayet va'dolunacak şeyi gördükleri vakıt: ya azâb veya saat, o zaman bilecekler ki kimmiş o mevkıı daha fena ve iradesi daha zaıyf?
Säg: "Måtte den Nåderike bevilja dem som så envist håller fast vid sina misstag [ett långt] uppskov!" [Och låt dem säga vad de säger] till dess de ser det som de varnades för - antingen det är straffet [i denna värld] eller den Yttersta stunden - och inser vilken av de båda grupperna, som är i ett sämre läge och har ett svagare stöd. (75)
Say: As for him who is in error, the Beneficent will verily prolong his span of life until, when they behold that which they were promised, whether it be punishment (in the world), or Hour (of Doom), they will know who is worse in position and who is weaker as, an army.
Hidâyeti kabul edenlere ise Allah daha ziyade hidayet verir ve bâkı kalacak olan salih ameller rabbının ındinde sevabca da daha hayırlı akıbetçe de daha hayırlıdır
Gud ger dem som vill låta sig ledas en allt klarare insikt om var den rätta vägen går; det bestående goda [du gör] är det bästa inför din Herre och ger den bästa avkastningen. (76)
Allah increaseth in right guidance those who walk aright, and the good deeds which endure are better in thy Lord's sight for reward, and better for resort.
Şimdi şu küfredip de bana muhakkak mal ve veled verilecek diyen herifi gördün
Vad anser du om den som, fastän han förnekar Våra budskap, säger: "Helt visst skall både rikedom och [många] söner komma på min lott"? (77)
Hast thou seen him who disbelieveth in Our revelations and saith: Assuredly I shall be given wealth and children!
Gaybe muttali' mi olmuş? Yoksa rahmanın huzurunda bir ahid mi almış?
Har han kanske fått se in i framtiden eller har han fått till stånd en överenskommelse med den Nåderike (78)
Hath he perused the Unseen, or hath he made a pact with the Beneficent?
Hayır biz onun dediğini yazacağız ve kendisine azâbdan bir med çekeceğiz
Visst inte! Vi skall skriva ned vad han säger och Vi skall förlänga hans straff [i nästa liv]; (79)
Nay, but We shall record that which he saith and prolong for him a span of torment.
Ve o söylediği şeyleri hep elinden alacağız da o bize tek başına gelecek
det som han talar om skall återgå till Oss, och [en Dag] skall han stiga fram ensam inför Oss [utan rikedomar, utan söner, utan stöd]. (80)
And We shall inherit from him that whereof he spake, and he will come unto Us, alone (without his wealth and children).
Tuttular Allahtan başka ma'budlar edindiler ki kendilerine ızzet ve kuvvet olsunlar diye
Dessa [människor] har nämligen tagit sig för att i Guds ställe dyrka gudar som [de tror skall ge dem] mera makt och ära. (81)
And they have chosen (other) gods beside Allah that they may be a power for them.
Hayır yarın ıbadetlerini inkâr edecekler de aleyhlerine zıdd olacaklar
Nej [de misstar sig]! De [som var föremål för deras dyrkan] skall tvärtom på [Domens dag] svära sig fria från denna dyrkan och bli [sina forna anhängares] motståndare. (82)
Nay, but they will deny their worship of them, and become opponents unto them.
Görmedin mi biz o Şeytanları o kâfirlerin üzerine salmışız onları kaynatıp oynatıp kıvrandırıyorlar
SER DU inte [Muhammad] att Vi släpper de onda krafterna lösa mot sanningens förnekare [så att] de eggar dem vidare [i förnekelse och trots]? (83)
Seest thou not that We have set the devils on the disbelievers to confound them with confusion?
Aleyhlerinde acele etme, biz onlar için ancak bir sayı sayıyoruz
Ha därför inte så bråttom att nedkalla [Vårt straff] över dem; Vi håller räkning på de [dagar som återstår] för dem. (84)
So make no haste against them (O Muhammad). We do but number unto them a sum (of days).
Müttekîleri vedf halinde (bir mes'us olarak) huzuru rahmana cem'edeceğimiz gün
Den Dag då Vi samlar de gudfruktiga inför den Nåderike i en ärofull församling (85)
On the Day when We shall gather the righteous unto the Beneficent, a goodly company.
Mücrimleri de susuz olarak Cehenneme sevkedeceğiz
och låter de obotfärdiga syndarna drivas ned i helvetet, såsom boskapen drivs till vattningsstället; (86)
And drive the guilty unto Hell, a weary herd,
Rahmanın nezdinde bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaate malik olamıyacaklar
[den Dagen] skall ingen kunna tala till förmån för en annan än den som har slutit förbund med den Nåderike. (87)
They will have no power of intercession, save him who hath made a covenant with his Lord
O rahman veled edindi dediler
Och de säger: "Den Nåderike har [avlat] en son!" (88)
And they say: The Beneficent hath taken unto Himself a son.
Kasem olsun pek ağır pek şeni' bir cür'ette bulundunuz
Ni har här yttrat något oerhört, (89)
Assuredly ye Utter a disastrous thing,
Az daha ondan Gökler çatlıyacak ve dağlar yıkılıp yerlere geçecek
något som skulle kunna spränga himlarna i stycken och få jorden att rämna och bergen att störta i djupet!(90)
Whereby almost the heavens are torn, and the earth is split asunder and the mountains fall in ruins,
O rahmana veled iddia ettiler diye
Att [människor går så långt att] de tilldelar den Nåderike en son! (91)
That ye ascribe unto the Beneficent a son,
Halbuki veled edinmek rahmana yaraşmaz
Föreställningen att den Nåderike har [avlat] en son är oförenlig [med Hans gudomliga majestät]!(92)
When it is not meet for (the Majesty of) the Beneficent that He should choose a son.
Göklerde ve Yerde hiç bir kimse yoktur ki o rahmana kul olarak gelecek olmasın
Ingen av de varelser [som befolkar] himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike annat än som [Hans] tjänare;(93)
There is none in the heavens and the earth but cometh unto the Beneficent as a slave.
Kasem olsun ki hepsini ihsa etmiş, hepsini sayıile ta'dad buyurmuştur
Han vet deras antal var och en är räknad (94)
Verily He knoweth them and numbereth them with (right) numbering.
Ve hepsi Kıyamet günü ona tek olarak gelecektir
och var och en skall på Uppståndelsens dag stiga fram ensam inför Honom. (95)
And each one of them will come unto Him on the Day of Resurrection, alone.
İyman edip salih işler yapanlar muhakkak, rahman onlar için bir meveddet (bir sevgi) verecek gönüllere sevdirecektir
DEN NÅDERIKE skall låta [mycken] kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv. (96)
Lo! those who believe and do good works, the Beneficent will appoint for them love.
Sırf o Kur'anı senin lisanınla şunun için müyesser kıldık ki onunla müttekîleri müjdeliyesin ınad edenleri de inzar edesin
Och så har Vi gjort denna [Skrift] lätt att förstå, [förmedlad] på ditt eget språk [Muhammad], just för att du med den skall förkunna ett kärleksfullt budskap om hopp för de gudfruktiga och varna dem som vill bestrida och sätta allt i fråga. (97)
And We make (this Scripture) easy in thy tongue, (O Muhammad) only that thou mayst bear good tidings therewith unto those who ward off (evil), and warn therewith the froward folk.
Hem onlardan evvel nice karn helâk ettik, hiç onlardan birini hissediyor musun, yâhud gizli bir seslerini işitiyor musun?
Hur många släkten har Vi inte låtit gå under före dem; [och nu] - kan du se skymten av någon av dem [som förintades] eller ens förnimma en viskning från dem? (98)
And how many a generation before them have We destroyed! Canst thou (Muhammad) see a single man of them, or hear from them the slightest sound?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri