FANDOMFlag of Turkey Merzifon, Türkiye
Amasya districts

Amasya İdari Bölümler Haritası
Harita

Türkiye'de yeri
Bilgiler
Şehir nüfusu 52,700 (2008)
İlçe nüfusu 75,500 (2008)
Yüzölçümü 972,24 km²
Nüfus yoğunluğu 71,07/km²
Rakım 700 metre
Koordinatlar
Posta kodu 05307
Alan kodu 0358
İl plaka kodu 05
Yönetim
Ülke Türkiye
Coğrafi Bölge karadeniz Bölgesi
İl Amasya
Kaymakam Kazım Tekin
Belediye başkanı M.Kadri AYDINLI
Website [4]
İlçe kaymakamlık site []
PAŞA CAMİİ PARŞÜMEN

Zavalı Merzifonlular bu kapı puşudesini bile koruyamamış ve Tokat müzesinin depolarına bırakacak kadar ilgisiz bir toplumdur.

Bakınız

Şablon:Merzifonbakınız - d
{{Merzifonbakınız}}


Merzifon
Merzifon kültürü Merzifon yemekleri Merzifon kültürü Merzifon türküleri Merzifon tarihi Merzifon'da dini yaşayış Merzifon'da Ramazan Ramazan güreşleri Ramazan'da gölge oyunu Ramazan'da şiir geceleri Merzifon tımarları Merzifon Suluova Vezirköprü Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın tımarıdır.
Merzifon vakıf eserleri
Merzifon tarihi eserleri Merzifon evleri Merzifon konakları Merzifon camileri Kara Mustafa Paşa camii Merzifon medreseleri Çelebi Sultan Mehmet medresesi Merzifon mezarlıkları Merzifon kitabeleri Merzifon mesire yerleri Merzifon kaleleri Merzifon mescidleri Merzifon tekkeleri Merzifon hanları Merzifon hamamları Merzifon bedestenleri Merzifon haritaları
Merzifon sözleri Merzifon Türkçesi Merzifon/VK <
Merzifon köyleri Merzifon mahalleleri Merzifon okulları Merzifon bürokratları Merzifon dernekleri Merzifon vakıfları Merzifon STK'ları Merzifon restorantları
Merzifon, Amasya
Merzifon Amerikan Koleji Anatolian Adventure < Topal Osman Olayı Rıza Nurun tiyatro eseri Amerikan Kolejini konu alıyor
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Makedonya Köprülü ailesinin V Köprü, Suluova , Merzifon, GHK tımarının idarecisi Abdurrahim-i Rumi Hazretleri Merzifon evliyaları Üçler türbesi
Merzifon'la ilintili kişiler Köprülü Mehmet Paşa Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
Gani Baba Garip Hafız] Piri Baba Abdurrahim-i Rumi Gül Baba
Merzifon'da zevat Merzifon kaymakamları Merzifon hava üs komutanları Merzifon belediye başkanları Merzifon'lu şairler Merzifon'lu devlet adamları Merzifon'lu bürokratlar Merzifon'lu işadamları Merzifon'lu sanayiciler Merzifon'lu yazarlar
Merzifon eşeği Kıbrıs eşeği
Bursa/Amasyalılar
Merzifon kitapları Amerikan Koleji kitapları [1] [2]
Şablonlar Şablon:Merzifon Template:Merzifon belde ve köyleri Şablon:Merzifon kaymakamları


Merzifon, Amasya'nın en büyük ve en öenmli ilçesi.

İlçenin adı Edit

İlçeinin adının kökeni hakkında iki varsayım mevcuttur:

  1. M.Ö.700’lü yıllarda Merzifon’un 4 km.doğusunda, bugün Marınca diye anılan köyün bulunduğu yerde, bölge valisi Barsevinç kendi ismini taşıyan bir kasaba inşa ettirmiştir. Bu kasabanın adı zamanla Marsevinç, Mersuvan ve Merzifon şeklini almıştır.
  2. M.Ö.222’de bölge valisi 5. Mihridat tarafından, bugünkü Merzifon’un yerinde, Merzpond adında bir kale inşa ettirilmiş ve adı Merzban, Merzifon şeklinde değişmiştir. ”Merz” kelimesi Farsça’da “sınır, mahal, sükun", ”fon” sözcüğünün de pont’un arapçalaştırılmış hali olduğu, dolayısıyla ”Merzifon” sözcüğünün “Pond karargahı” anlamına geldiği açıklanmıştır.

Batı dillerinde Marsovan olarak geçer.

Nüfus Edit

2008 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusu 75,500'tür. Bu nüfusun 52,700'ü şehir merkezinde, 22.800'ü köyde yaşmaktadır. Samsun-Ankara karayolu uzerindedir. Samsun'a 109, Çorum'a 61, Amasya'ya 45, Ankara'ya 311, İstanbul'a 600 km mesafededir.

Tarihi Edit

Bölge tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Yediler namı ile anılan gölleri, bereketli toprakları ile avcılık ve tarıma uygun bu ova yaklaşık 7 bin sene önce de insanlara yurt olmuştur. Karadeniz sahiline ve orta Anadolu’ya giden yollar Merzifon’da kesişmektedir. Bu nedenle coğrafyacı ve tarihçi Strabon bu bölgeyi “Bin köy”bölgesi olarak tanımlamıştır.

Strabon’un bin köy olarak belirttiği bölgede yapılan arkeolojik araştırmalarda yüzlerce höyük ve yerleşim yerinin varlığı saptanmıştır. Bu höyüklerden elde edilen seramik ve buluntulara göre Merzifon tarihinin M.Ö 5500’lere kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Frigler Edit

Karanlık çağ sonrası M.Ö.8. yüzyılda bölgedeki Hitit kentleri üzerine yerleşen Frigler başta Merzifon kalesi (şehir merkezi) olmak üzere çevredeki diğer Hitit yerleşim yerlerini de onarımdan geçirerek kullanmışlardır. Ayrıca Oymaağaç, Onhoroz, Büyük ve Küçük Küllük höyükleri de Frig yerleşim izleri taşımayan höyüklerdir.

Kimmer ve İskit Edit

M.Ö.600’lerde Kafkaslardan gelen Kimmer ve İskit akınlarıyla birlikte Anadolu’da Frig siyasi egemenliği son bulmuştur. Merzifon ve Gümüşhacıköy civarında İskit hakimiyetinin çok kısa süreli de olsa varlığı bulunmaktadır. Bu döneme ait buluntular Gümüşhacıköy-İmirler köyündeki bir mezardan çıkarılmış olup, Amasya müzesinde sergilenmektedir.

Pontos devleti Edit

Pontusluların baskenti Amasya'dır. 200 yıl Amasya başkentlik yapmıştır. Amasya'daki kral mezarları bunlara aittir. Amasya'nın iki büyük şehri Trabzon ve Sinop'tur. Başkentin Amasya olması ile birlikte Merzifon’da önemli ticaret merkezi olmuştur. Merzifon, askeri savunma ve ticaret yolu güvenliği açısından önemli bir yer tutmuştur.Yaklaşık 200 Yıllık Pontos (Mitridatlar)dönemi M.Ö.47’de Roma Generali Sezar ile Pontos devlet kralı II.Pharnakes arasında, antik Zile (Zela) ile Amasya arasındaki Bacul köyünde yapılan savaşta Pontos askerlerinin yenilmesi ile son bulmuştur. Bölgede Pontos Devleti hakimiyeti zayıflamış ve bu tarihten itibaren Roma hakimiyeti dönemi başlamıştır.

Roma dönemi Edit

Pompeius ve Lukullus savaşları esnasında Pontos şehirleri tahrip olmuştur. Anadoluyu, 131 Yılının sonbaharında ziyaret eden imparator Hadrianus, Amasya şehri ve çevresinin harap halini görmüş kentlerin imarı emrini vermiştir. Özellikle antik çağda yoğun iskan görmüş Merzifon ve civarındaki Roma köylerini de ziyaret ederek bölgede eski tapınakların onarımını, ayrıca yeni tapınakların da yapımı emrini vermiştir.

Bugünkü Karşıyaka (Neopolis) köyünde Zeus Stratios adına bir tapınak inşa ettirmiştir. Bu tapınağa ait sütun başlıkları ve sunak yazıtı Amasya Müzesi bahçesinde teşhir edilmektedir.

Bölgede huzur ve sükunetin sağlanması ile ekonomik hayat yeniden canlanmış, Merzifon şehrini çevreleyen şehir surları ve kalesi yeniden tamir edilmiş, şehir nüfusunun artmasıyla yeni mahalleler eklenmiştir.

Yine bu dönemde Merzifon'a bağlı olan Aktarla (Nureni) Köyü de önemli bir Roma yerleşmesi olup, 1994 Yılında Müze müdürlüğünce yapılan arkeolojik kazıda M.S.3. yüzyıla ait, Akroterli, Bezemeli bir lahit çıkarılmıştır. Lahit müze müdürlüğünde teşhir edilmektedir.

Roma İmparatorluğu 395’te Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış, Merzifon ve civarı Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içerisinde kalmıştır.

Bizans İmparatorluğu Edit

Romanın bir devamı olan Bizans İmparatorluğunda eski yerleşmeler aynen devam etmiş, Merzifon şehri de bu dönemde önemli bir kültür merkezi olmuştur.

Emeviler Edit

8. yüzyılın başlarında Merzifon ve civarı Arap akınlarına (Emevi) maruz kalmış, şehir kısa bir süre Arap hakimiyetinde kaldıktan sonra tekrar Bizans hakimiyetine geçmiştir.

Merzifon ovasına hakim olan ve ALICIK KÖYÜ yakınlarında bulunan bu bölgedeki ticaret yolu üzerinde yer alan Bulak Kalesi yol güvenliğini sağlamak için kurulmuştur.

Danişmentler Edit

11. yüzyılda bölge ile birlikte Merzifon da Danişmentler in hakimiyetine girmiştir. Şehrin İslam hakimiyetine girmesiyle, şehirdeki Bizans eserlerinin bir kısmının cami ve medreseye dönüştürüldüğü bilinmektedir..

Selçuklu Edit

Merzifon 12. yüzyılda Selçuklu egemenliğine (II. Kılıç Arslan zamanı) girmiş ve 14. yüzyıla dek bir Selçuklu şehri olarak kalmıştır.

İlhanlı Edit

Şehir 14. Yüzyılda İlhanlı hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde Merzifon ve havalisine yönetici olarak Moğol kökenli valiler tayin edilmiştir. İlhanlı Hükümdarı Ebu Sait Bahadırhan bu bölgenin idaresini Moğol Beyi Emir Çobanoğlu Demirtaş’a vermiştir.

Eratna Beyliği Edit

İlhanlı yönetiminden sonra bölge, Eratna Beyliği hakimiyetime girmiştir (1335 – 1341). Eratna Beyi Şadgeldi Paşa Amasya ve Merzifon civarını da idaresi altına almış,daha sonra Şadgeldi Paşa’nın oğlu Emir Ahmet ile Kadı Burhaneddin arsında bir dizi savaşlarda sürekli el değiştirmiştir.

Taşanoğulları Edit

1353-1396 tarihleri arasında Merzifon ve civarı Türkmen Beylerinden Taşanoğulları nın hakimiyetinde kalmıştır.

Osmanlı Edit

Taşanoğulları Hasan ve Ali Bey zamanında, 1393 yılında Yıldırım Beyazid’in Amasya’yı fethetmesiyle birlikte yaklaşık 3 yıl süren mücadele sonucunda Merzifon bölgesi de Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Osmanlı döneminde, Sivas eyaletine bağlı Amasya Sancağının kazası olan Merzifon önemli bir kültür merkezi olmaya devam etmiştir. 1402 yılında Yıldırım Beyazid ile Timur arasındaki savaşta dağılan Osmanlı birliğini Amasya şehzadesi Çelebi Sultan Mehmet yeniden sağlayarak Osmanlı tahtına çıkmıştır. Bölgede sükunetin sağlanması ile Merzifon şehri de eski önemine kavuşmuştur. Osmanlı hakimiyetine giren şehir İstiklal Savaşı'na kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.

I.Dünya savaşı Edit

I. Dünya savaşı’ndan sonra Merzifon 15 Mart 1919’da İngilizler tarafından işgal edildi. İşgal altındaki Merzifon’da 16 Haziran 1919’da büyük bir miting düzenleyerek İzmir’in işgali protesto edildi. O sırada Amasya’da bulunan Mustafa Kemal Paşa, mitingi bir telgrafla İstanbul’daki Harbiye Nezareti’ne bildirdi. Merzifonluların işgal boyunca sürdürdükleri şuurlu tepki sonucu İngilizler 27 Eylül 1919’da Merzifon'u terk etmişlerdir .

Atatürk, Söylev'inde Merzifon'la ilgili olarak şunları söylemekte:

"1919 yılı Mayıs'ının 19.günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş." "Merzifon'la Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor." > Atatürk Samsun'dan İstanbul'a çektiği şifreli telgrafta da : 9 Mart 1919'da yerel yönetimin haberi olmaksızın Samsun'a çıkan iki yüz İngiliz askerine ek olarak 17 Mayıs'da yüz İngiliz askeri ile birkaç hayvan ve savaş gereçleri çıkarıldığını bildirmiştir. 9 Mart 1919'da İngilizlerin Samsun'a çıkardıkları askerlerden bir bölüğünün Merzifon'a geleceği haberi kente yayıldı.Haberi duyan Ermeni ve Rumlar sevinç gösterileri yaptılar. 15 Mart 1919'da Solter adlı bir İngiliz subayının komutasındaki birliği,Ermeni ve Rumlar Bahçecik(Urumcuk,Rumcuk)köyü köprüsüne değin giderek törenle karşıladılar. İngilizler,hükümet konağının önündeki direkten Osmanlı Bayrağını indirerek yerine İngiliz Bayrağı çektiler.İngiliz Bayrağı çekilirken bir İngiliz askerini jandarma erlerimizden birini itmesi üzerine,sinirleri gergin olan halk galeyana geldi.Lise öğrencisi gençlerle İngiliz Askerleri arasında çatışma çıktı.Ertesi gün Merzifon halkı dahada coşarak Hükümet Konağı önünde toplanıp protesto gösterisi yapmaya başladı.Bayraklarının zorla indirileceğini anlayan İngilizler,üzücü olaylara neden olmamak için halkın gözü önünde bayraklarını direkten indirip yerine Osmanlı Bayrağını çekmek zorunda kaldılar. İngilizler,ceza evinde bulunan ne kadar Ermeni,Rum tutuklu ve hükümlü varsa hepsini salıverdi. İşgalin ikinci günü,Rum ve Ermeni çeteleri köylerde soygun ve taşkınlıklara başladılar. Amerikan Kolejinde bulunan,yakın doğu dayanışma kurulundan,Keçil adındaki Amerikalı,itilaf Devletleri temsilciliğiymiş gibi davranarak ve yerel yönetime baskı yaparak gece,Hükümet Konağını açtırıp gaz lambası ışığında,nüfus memurunun başında bekleyip önceden Müslüman olarak adlarını değiştiren Ermenilerin kayıtlarını değiştirerek yerine eski adlarını yazdırdı. İngiliz işgal birliği Merzifon'da kaldığı süre içinde Kara Mustafa Paşa İlkokulunu karargah olarak kullandı.Bazılarıda Amerikan Kolejine yerleşti. İlk gelen İngiliz askerleri Hintli Müslüman'lardan oluşuyordu.Bunlardan Merzifon'da ölen bir askerin cenaze töreninde yerli halkın gösterdiği Dini ilgi ve katılım kuşku uyardırdığından çok geçmeden Müslüman Hintli askerler geri çekilerek yerlerine Müslüman olmayan Senegal askerleri getirildi. Sayıları binleri aşan Rum çeteciler,Çarşamba,Bafra ve Samsun'dan başlayarak Merzifon'a kadar uzanan bir alanda dağlara yayılmışlar ve özellikle Samsun-Havza arasındaki köylerde Müslüman halka karşı saldırılarını iyice artırmışlardı.Kent halkı ise birlik olup çetecilere ve İngiliz askerlerine karşı tavır aldı.Onların kent içindeki davranışlarını izleyip taşkınlık yapmalarını önledi. Mustafa Kemal'in incelemeler yapması için Havza'dan gönderdiği Dr.İbrahim Tali(Öngören)Bey,Kaymakam veliki Mirzaoğlu Ahmet Bey(Eymir),Topçu Komutanı Bnş.Pire Mehmet Bey,18.Piyada Alayı Komutanı olan Merzifon'lu Süreyya Bey ve Merzifon'un ileri gelenleri ile görüştü.İşgal güçlerine karşı nasıl davranılacağı,silah edinilmesi ve kurulacak"Ulusal Direniş"ile ilgili bilgiler verdi.Yaralı olduğu için Merzifon'da izinli bulunan Ahmet Süreyya Bey,halka önderlik ederek askeri kışladan kaçırılan silan ve cephaneyi kardeşi Hacı Raif Efendi'nin evine taşıtarak silahı olmayan halka dağıttı.Bu durumu anlayan İngilizler,halkın karşı koyacağından çekindikleri için genel bir arama yapmayı bile göze almadılar.Silahlanan Merzifon halkının morali daha da yükseldi. Her an çıkabilecek silahlı bir çatışmaya dayanamayacaklarını anlayan İngilizler,28 Eylül 1919 günü Merzifon'dan ayrılmak zorunda kaldılar. (Kaynak;A.Aziz Taşan) Vehbi Cem Aşkun,"Kurtulan Merzifon"adlı kitabında,işgalin kırılması için çaba gösteren,çalışan kişilerin adlarını şöyle sıralamıştır: Kaymakam Vekili,Topçu Komutanı Pire Mehmet Bey,Ahmet Süreyya Bey,Müftü Efendi,İttihat ve Terakki ileri gelenlerinden Himmetzade Ali Efendi,Çelebizade Abdullah Efendi,Avukat Sadık Bey,Numan Beyoğlu Numan(Özer),Salihbeyzade Hüseyin Efendi(İttihat ve Terakki Partisi Başkanı)Siryelizade Rıza Efendi,Belediye Başkanı Hacı Ömer Efendi(Acar)ve diğerleri.

Mehmet Fevzi (Şarman)Bey,Vehbi Cem Aşkun'a yazdığı bir mektupta,kayınbiraderi Kurmay Albay Ömer Lütfü (Yasan)Bey'den aldığı telgraf üzerine 25 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'i Havza'da karşılamaya gittiğinde,yerel örgütlenme için Mustafa Kemal'in verdiği buyruklar üzerine Müftü Vehbi Efendi'nin başkanlığında,Belediye Başkanı Hacı Ömer,Mahami Kardeşlerden Avukat Sadık Bey,Ganizade Hacı Hafız,belediye Doktoru Hakkı ve Siryalı Rıza Efendi tarafından"Merzifon Müdafaa-i Hukuk Derneği"kurulduğunu yazmıştır.

Höyükler Edit

Ortaova köyü Onhoroz, Büyük-Küçük Küllük höyükleri (tepeleri) ve Hayrettin köyü höyükleri en önemli Kalkolitik ve Eski Tunç Çağı yerleşmeleridir. Merzifon bölgesinin Hitit döneminde de başkent Hattusaş’a sınır olması nedeni ile önemli bir merkez ve yerleşim yeri olduğu görülmektedir. Bu dönemde (M.Ö.1700-700) bölgeden iki adet tabii yol geçmektedir. Bunlar:

  1. Çorum - Merzifon - Havza - Kavak - Samsun yolu (bugünkü kara yolu).
  2. Çorum - Merzifon - Havza - Vezirköprü - Oymaağaç güzergahıdır.

Yine bu dönemde Merzifon’a bağlı Oymaağaç köyü önemli bir Hitit yerleşim birimidir.

Nüfus Edit

İlçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre, 67281'dür. Bunun 45613'i ilçe merkezinde, 21668'sı köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Yüzölçümü ise 845 km²'dir.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.

Yıllara göre ilçe nüfus verileri
Yıllar Merkez Köyler Toplam
2009 52.780 16.042 68.822
2007 52.050 17.043 69.093
2000 45.613 21.668 67.281
1997 42.740 25.681 68.421
1990 40.431 27.017 67.448
1985 37.027
1980 32.130
1975 30.526
1970 28.034
1965 23.410
1960 22.096

Sağlık Kuruluşları Edit

  • Asker hastanesi(Hava hastanesi)
  • Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
  • 4 adet sağlık ocağı,Verem Savaş dispanseri
  • 1 özel tıp merkezi(Onur Tıp Merkezi)
  • 30 eczane

Amasya Merzifon Havaalanı Edit

Amasya Merzifon Havaalanı, 2008'den itibaren sivil trafiğe açıldı. Daha önce sadece Askeri iken adı 5. Ana Jet Üs Komutanlığı Merzifon Havaalanı iken sivil olunca Amasya Merzifon Havaalanı adını almıştır.İstanbul Atatürk-Merzifon arasında THY sefer yapmaktadır.Seferler pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri İstanbul'dan 17:00'da Merzifon'dan ise 19:00'da kalkmaktadır.

Askeri Kuruluşlar Edit

İlçede 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Radar Mevzi Komutanlığı mevcuttur. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şube Başkanlığı dışında kalan topçu alayı yer değiştirmek suretiyle ilçemize 229. Motorize Piyade alayı konuşlandırılmıştır. Bu alay daha sonraları Motorize Piyade Taburuna dönüştürülmüş ve Çankırı'ya taşınmıştır. Alay yerleşkesine daha sonra polis meslek yüksek okulu acılmıştır.

Ünlü Merzifonlular Edit

Köyler: Edit

AkörenAkpınarAksungurAktarlaAlıcıkAlişarAşağıbükBahçecik (Urumcuk) • BalgözeBayatBayazıtBulakBüyükçayÇamlıcaÇavundurÇaybaşıÇayırköyÇayırözüÇobanörenDemirpınarDerealanDiphacıElmayoluEsentepeEymirGelinsiniGökçebağGümüştepeHacetHacıyakupHanköyHayrettinköyHırkaİnalanıKamışlıKaracakayaKaramağaraKaramustafapaşa (Marınca) • KaratepeKarşıyakaKıreymirKızıleğrekKoçköyKuyuköyKüçükçayMahmutluOrtabükOrtaovaOsmanoğluOymaağaçOymakPekmezciSaraycıkSarıbuğdaySarıköySazlıca(İlemi) • ŞeyhyeniTürkoğluUzunyazıYakacık(Muşruf) • YakupköyYalnızYeniceYeşilörenYolüstü(Gölköyü veya Körköyü) • Yukarıbük

Kardeş şehirler Edit


Moldavia&#039;s coat of Arms of 1481

Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Coat of arms of Moldavia.svg

Moldova arması

Stamp Moldavian Cap de bour 1858

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kaliforniya Eyaletindeki Pleasant Hill kasabası

Birlikler Edit


Dış bağlantılar Edit


Wikisource-logo
Vikikaynak'ta, Kategori:Amasya/Merzifon Türküleri ile ilgili metin bulabilirsiniz.Amasya HaritasıMerzifon belde ve köyleri Flag of Turkey

İl: Amasyaİlçe Merkezi: Merzifon
Beldeler: Kayadüzü
Köyler:
AkörenAkpınarAksungurAktarlaAlıcıkAlişarAşağıbükBahçecikBalgözeBayatBayazıtBulakBüyükçayÇamlıcaÇavundurÇaybaşıÇayırköyÇayırözüÇobanörenDemirpınarDerealanDiphacıElmayoluEsentepeEymirGelinsiniGökçebağGümüştepeHacetHacıyakupHanköyHayrettinköyHırkaİnalanıKamışlıKaracakayaKaramağaraKaramustafapaşaKaratepeKarşıyakaKıreymirKızıleğrekKoçköyKuyuköyKüçükçayMahmutluOrtabükOrtaovaOsmanoğluOymaağaçOymakPekmezciSaraycıkSarıbuğdaySarıköySazlıcaŞeyhyeniTürkoğluUzunyazıYakacıkYakupköyYalnızYeniceYeşilörenYolüstüYukarıbük

Amasya İlçeleri: Merkez ilçeGöynücekGümüşhacıköyHamamözüMerzifonSuluovaTaşova

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.