FANDOM


Namaz kılınan yer.

Mescid Secde edilen yer. Namazgâh. Cami yerine kullanılan namaz yeri.

MESCİD

Sözlükte Edit

"secde edilen yer" anlamına gelen mescid,

IstılahtaEdit

Müslümanların mabetlerine verilen bir isim olup, cami kelimesi ile eş anlamdadır.

Kur'ân'da mescid kelimesi, Edit

çoğul şekli olan mesâcid ile birlikte 28 defa geçmiştir.

Sahabe tefsirindeEdit

(1) Saîd bin Cübeyr’den şöyle nakledilmiştir: “Buradaki mescidler kelimesi ile, iki ayak, iki diz, iki el ve yüzden ibâret olan yedi uzuv kasdedilmiştir ki, kul secdesini bu a‘zâlarıyla yapar.” (Râzî, c. 15/30, 164)


Türkçede Edit

Türkiye'de küçük mabetlere mescid, büyüklerine cami denilmektedir. Yeryüzünde ilk yapılan mescid, Mekke'deki, ortasında Kâ'be'nin de bulunduğu Mescid-i Haramdır (Âl-i İmrân, 3/96). İslâm tarihinde ilk mescid, M. 622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret sırasında Medine yakınındaki Kuba köyünde yapılan Mescid-i Kuba, daha sonra Medine'de yapılan Mescid-i Nebî'dir.

Mescidlerde; va'z edilen kürsü, imam-hatibin öne geçip namaz kıldırdığı mihrab, hutbenin okunduğu minber, ezanların okunduğu minâre, sonradan gelenlerin namaz kılması için parmaklık ile bölünmüş mahfil, asıl mekândan bir duvarla ayrılan arka cemaat bölümü, bahçesi, bazı büyük mescidlerin çevresinde, kütüphane, hamam, aşevi, okul, mezarlık ve lojman vardır. Mescidler halı ile örtülü olup içine ayakkabılar çıkartılarak girilir.

Peygamberimizin beyanı ile mescidler cennet bahçeleri (Tirmizî, Deavat, 82) ve Allah'ın en çok sevdiği mekanlardır (Müslim, Mesâcid, 288).

Mescidler; ibâdet, zikir, dua, eğitim, öğretim, sosyal kaynaşma, disiplin, eşitlik, kardeşlik, birlik ve beraberlik mekânları, bir beldede Müslümanların varlığının işaretleri, minarelerinde günde beş defa tevhid inancının ilan edildiği huzur yuvalarıdır. (bk. Cami) (İ.K.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] mesçit.

Write Yazılışlar

مسجد

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.