FANDOM


Mescit

Mescid Secde edilen yer. Namazgâh. Cami yerine kullanılan namaz yeri. Namaz kılınan yer.

Mescit, Cuma Namazı kılınmayan küçük cami veya namaz kılma yeridir.

Mescit kelimesi Arapça'da secde edilen yer anlamına gelir. Mescitlerde minber yoktur bu sebeple buralarda hutbe okunmaz ve Cuma Namazı kılınmaz. Mescitler namaz kılmak için kullanılan küçük mekânlardır. mescid de beş vakit namaz cemaatle kılınır.

Cami ve mescit ayrımı sadece Türkiye'de vardır. Diğer İslam ülkelerinde mescit kelimesi Türkiye'deki cami sözcüğünün karşılığı olarak kullanılır. Arapça’nın dışındaki dillere cami kelimesi mescit sözcüğünün değişik dillerdeki okunuş şekli olarak girmiştir.

Anadolu Türk Mimarisi’nde, Selçuklu devrinde yapımına başlanılan tek kubbeli mescitler[1], daha sonra Beylikler[2] ve Osmanlı dönemlerinde de yaygın bir şekilde devam ettirilmiştir[3].

Notlar Edit

  1. Katoğlu, M., “13. Yüzyıl Konyasında Bir Camii Grubunun Plan Tipi ve Son Cemaat Yeri”, Türk Etnografya Dergisi, Ankara, 1967, s. 83-89; Dilâver, S., “Anadolu’daki Tek Kubbeli Selçuklu Mescitleri’nin Mimarlık Tarihi Yönünden Önemi”, İÜ Sanat Tarihi Yıllığı IV (1970-1971), İstanbul, 1971, s. 17-24, Aslanapa, O., “Anadolu Selçuklu Sanatı”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, C: I, Konya, 2001, s. 46
  2. Kızıltan, A., Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul, 1 s. 123-124
  3. Kuran, A., İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami, Ankara, 1964, 99-101

MESCİD: islam tarihinde cami den daha küçük olan Bayram ve Cuma namazlarının kılınamayacağı yerler olarak bilinmektedir

Kaynakça Edit

Şablon:Mimarlık-taslak


Disambig Bakınız: Mescit

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Müslümanların ibadet yaptığı camiden küçük yer
[2] Cami

en:mescit fr:mescit hu:mescit ro:mescit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.