FANDOM


Disambig Bakınız: Toros Üniversitesi

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kendi konusunda iyi yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, mesleğinin gerektirdiği temel bilimler ve kendi alanının bilgilerine hakim, problemlere yalnız alanı açısından değil, geniş bir açıdan bakan, takım çalışmasına yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, meslek etiğine bağlı, dünya vatandaşı mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Meslek Yüksekokulu programları iki yıllık programlardır. Meslek Yüksekokulu programlarından mezun olanlar ön lisans diploması alırlar.

Toros Üniversitesi’nde meslek yüksekokulu eğitimi aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak, uygulamaya dönük ve proje bazlı olarak yapılır. Öğrenci yaparak öğrenir. Bu amaçla ders programında yer alan derslerin birçoğu uygulamalı derslerdir. Programda ayrıca proje dersleri bulunur.

Meslek Yüksekokulu programlarının önemli bir bileşeni deneyimsel (experiential) öğrenmedir. Deneyimsel öğrenme öğrencinin çalışma yaşamının içine girerek öğrenmesidir. Deneyimsel öğrenme endüstri stajı, co-op (bir çeşit uzun süreli staj), endüstri ile proje yapma gibi biçimlerde yapılır.

Meslek Yüksekokulu ders programları temel bilimler dersleri, ortak dersler, kendi alanının dersleri, sosyal bilimler dersleri, bilgisayar ve iletişim becerilerine yönelik dersler, İngilizce dersleri ve serbest derslerden oluşur.

Ders programları esnektir; derslerin bazıları zorunlu bazıları seçimlidir. Seçimli dersler yoluyla öğrenci kendisini kendi ilgi alanında geliştirebilir.

Meslek Yüksekokulu’nda Enformasyon Teknolojileri, İşletme Enformatiği, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Deniz Ticareti ve İşletmeciliği, Bankacılık ve Finans, Sağlık Teknolojileri ve Yönetimi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler, Medya Teknolojileri, Grafik Tasarım ve İletişim Tasarımı, Elektronik Medya ve Web Teknolojileri programlarının yer alması öngörülmektedir.

Yukarıdaki programlar belirli bir süreye yayılarak açılacaktır. 2010-2011 akademik yılında program açılması öngörülmemektedir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.