FANDOM


Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü.

VALİLİK MAKAMINA İlgi    :  a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

        b) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği .

        c) 16/12/2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin                   Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

              Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”    

        d) 31/01/2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.16.19.02.135.06-5204 sayılı valilik onayı.

        e) 01/06/2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.16.19.02-135.02/25565  sayılı Valilik Onayı. İlimiz Karacabey İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yapılan ve ilgi (e) valilik onayı ile uygulamaya konulan ek protokol çerçevesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğin 30.32.33.34.35.36 ve 70.  maddeleri gereğince    Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip ustaların branşları ile ilgili eğitim verilmek üzere  11-22 Mart 2013 tarihleri arasında meslek kursunun açılması ve programda isimleri belirtilen öğretmenlerin kursta görevlendirilmeleri Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

      Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini olurlarınıza arz ederim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.