Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.754
pages
Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
11-20
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Eyüp Sabri KARTAL

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir. 
FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
 
بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillāhirahmānirahīm
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
With the name of Allah, the most gracious and the most merciful.
Bişnew inney çun şikayet mii kuned Ez cüdayiha hikayet mii kuned .
Dinle neyden bak neler söyler durur Ayrılıktan mütevellit hikaye der durur.
Listen to the reed (flute),* how it is complaining! It is telling about separations
Kez neyistan ta mera bubride and. Der nefirem merd u zen nalide and
Kamışlıktan kestiklerinden beri Nefirimden mert u zenne inledi
"Ever since I was severed from the reed field,men and women have lamented in (the presence of) my shrill cries.
Sine xuvahem şerha şerha ez firak Ta beguyem şerhi derd-i iştiyaq
Sine isterem şerha şerha firaktan Ta ona şerhederim derdi iştiyaktan.
"(But) I want a heart (which is) torn, torn from separation, so that I may explain* the pain of yearning."
Herkesi ko dur manad ez aslı xueiş Baz cüyed ruzgarı vaslı xueiş
Herkesi ko dur eyle kendi aslından Yine arar durur kendi vaslından
"Anyone who has remained far from his roots,seeks a return (to the) time of hisunion.
Men be her cemiiyeti nalan şudem Ceft bed halan vu hoş halan şudem
Men be her cemiyette nalan oldum İnledim bed halde ve hoş halde oldum .
"I lamented in every gathering; I associated with those in bad or happy circumstances.
[6.]
Her kasi ez zanı hod şud yarı men
Her kes kendini benim en iyi dostum yarim zannetti
"(But) everyone became my friend from his (own) opinion;
 
Ez deronı men nec..st esrarı men
Ama benim içimden (yani benden)koparamadı hiç bir sırımı
he didnot seek my secrets from within me.
Seri men ez naleyi men dür nist
Kamışlıktan kestiklerinden beri.
My secret is not far from my lament,
 
Leek çeşm u goş ra an nor nist,
Lakin göz ve kulakta (anlayan) nur yok
but eyes and ears do not have the light4 (to sense it).
Ten ze can o can ze ten mestur nist
Ten,can(ruh)dan,can(ruh),tenden ayrı değildir
The body is not hidden from the soul, nor the soul from the body;
 
Leek kes ra did can destur nist
Lakin kimse canı(ruhu) görmuş değildir
but seeing the soul is not permitted
Ateşast in bag ney nist bad
Bu neyin sesi ateşten gelir sanma hava olduğunu
The reed's cry is fire6 -- it's not wind!
 
Herki in ateş nedared nist bad
Herkimde bu ateş yoksa anlamaz onu
Whoever doesn't have this fire, may he be nothing!
Ateşi ış..k ast kender ney fetad
Neyin içine aşkın ateşi düştü (neyin ateşi aşkın ateşi dir).
'It is the fire of Love that fell into thereed.
 
Coşışı ış..kast keander mey fetad
Aşkın coşkusu şerabın içine düştü.
' (And) it is the ferment of Love that fell into the wine.
en:Mesnevi

Advertisement