FANDOM


←1-10 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
21-30→
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Eyüp Sabri KARTAL

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
Ney herif her ki ez yari berid
Ney yarından ayrılanın dostu halinden anlayandır
The reed (is) the companion of anyone who was severed from a friend;
Perdehayeş perdehayi ma derid
Perdeleri perdelerimizi derledi (perdeleri yaralarımzı sardı)
its melodies tore our veils.
Hemçu ney zehri o teryaki ki did
Bu ney gibi zehirleyen ve tiryak bağımlı kılanı kim gördü.
Who has seen a poison and a remedy like the reed?
Hemçu ney demsaz o muştaki ki did,
Bu ney gibi paylaşan birlikte olan ve anlayanı kim gördü ;
Who has seen a harmonious companion and a yearning friend like the reed?
Ney kanlı yolun öyküsünü anlatıyor
The reed is telling the story of the path full of blood;
Kıssahayi ışkı mecnun miküned,
Mecnunun aşkından hikayeler anlatıyor
it is telling stories of Majnoon's (crazed) love
mahram-é în hôsh joz bê-hôsh nêst
Bu ayık olmanın (zindeliğin)merhemi serhoşluk değil
There is no confidant (of) this understanding except the senseless!
Mar zabân-râ mushtarê joz gôsh nêst
Bu dilin müşterisi sadece kulak değil
There is no purchaser of that tongue except the ear [of the mystic.]
Der gami ma roz ha bigah şud
Bizim gamımızla(derdimiz ve kaderimizle)günler akşam oldu
In our longing,the days became (like) evenings; ***
Rozha ba soz ha herah şud,
Bu günler bizim sözlerimiz ve konuşmalarımızla yoldaş oldu
the days became fellow-travellers with burning fevers.
Roz ha ger raft goro baak nist
Günler çekip gider kalıcı değildir
If the days have passed, tell (them to) go, (and) don't worry.
To beman ey anke çün to pak nist
Sen kalki senin kader temiz değil
(But) You remain!O You, whom no one resembles in Purity! !
Her ki cuz mahi ze abeş seer şud
Her kim balık gibi suya doması
Everyone becomes satiated by water,except the fish.***
Her ki bi rozist rozeş dir şud
Her kim günü bitmeyenin akşamı olması
(And) everyone who is without daily food [finds that] his days become long.
Der neyabed hal puxta hiç ham
Her kim hamsa pişmişin(puxtenin) halinden anlamaz
None (who is) "raw" can understand the state of the "ripe.***
Pes suhan kun kotah bayed vesselam
Pes* konuşup kısa kesmeli vesselam*Allah pes (yeter)baki heves
Therefore, (this) speech must be shortened. So farewell!
Bend bgsıl baş azad ey peser
Seni bağlı tutan bağları çöz serbest ol ey oğul
O son, break the chains (and) be free!
Çand başi band simu bandı zar
Ne kadar bağlı kalacaksın *sim ve zara**(para pul ve ihtişamlı mucevherat)
How long will you be shackled to silver and gold?
Ger berizi bahır ra der kozeyi
Eğer okyanusu bir vazoya dökersen
If you pour the sea into a jug,
Çend gnced kısmeti yek rozeyi
Nekadar olusa olsun senin bir günlük kısmetin dir
*** how much will it contain? (Just) one day's portion.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.