Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2091-2100 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2111-2120
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Abdurrahman AKTAŞ

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2101.
کین سه را خصمست بسیار و عدو
TRANSKRİPT BOŞ
Bu âlemle bu âlemin yolu meydanda olsaydı dünyada pek az kimse, ancak bir lâhzacık kalırdı.
İNGİLİZCE BOŞ
2102.
در کمینت ایستد چون داند او
TRANSKRİPT BOŞ
İhtiyar çalgıcıya “Burada kalmaya tamah etme, mademki ayağından diken çıkmıştır, haydi git” diye emir gelmekte
İNGİLİZCE BOŞ
2103.
ور بگویی با یکی دو الوداع
TRANSKRİPT BOŞ.
Canı ise orada, Tanrı’nın rahmet ve ihsanı meydanında “Durakla, bekle” demekteydi.
İNGİLİZCE BOŞ
2104.
کل سر جاوز الاثنین شاع
TRANSKRİPT BOŞ
O sırada Hak Ömer’e bir uyku verdi ki kendini uykudan alamadı.
İNGİLİZCE BOŞ.
2105.
گر دو سه پرنده را بندی بهم
TRANSKRİPT BOŞ
“Bu mûtat bir şey değildi. Bu uyku, gayb âleminden geldi. Sebepsiz olamaz” diye taaccüpte kaldı.
İNGİLİZCE BOŞ
2106.
بر زمین مانند محبوس از الم
TRANSKRİPT BOŞ
Başını koydu, uyudu. Rüyasında hak tarafından bir ses geldi, bu sesi ruhu duydu.
İNGİLİZCE BOŞ
2107.
مشورت دارند سرپوشیده خوب
TRANSKRİPT BOŞ
O ses öyle bir sesti ki her sesin nağmenin aslıdır. Asıl ses odur, o sesten başka sesler, aksi sedadır.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2108.
در کنایت با غلط افکن مشوب
TRANSKRİPT BOŞ
Türk, Kürt, Zenci, Acem, Arap bütün milletler kulağa, dudağa muhtaç olmadan bu sesi anlamışlardır.
İNGİLİZCE BOŞ


2109.
مشورت کردی پیمبر بسته سر
TRANSKRİPT BOŞ
Hattâ Türk, Acem ve Zenci şöyle dursun... o sesi dağlar taşlar bile işitmiştir.
İNGİLİZCE BOŞ
2110.
گفته ایشانش جواب و بی خبر
TRANSKRİPT BOŞ
Her dem Tanrı’dan “ Elestü” sesi gelir, cevherlerle arazlar da o sesten var olmaktadırlar.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement